Học Tiếng Trung Qua Bài Hát Tình Nhạt Phai / Top 12 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Theolympiashools.edu.vn

来生缘 / Lai Sinh Duyên / Tình Nhạt Phai

寻寻觅觅在无声无息中消逝

Xún xún mì mì zài wúshēng wú xī zhōng xiāoshì

Tầm tầm mịch mịch tại vô thanh vô tức trung tiêu thệ

Mãi kiếm tìm những thứ đã mất trong yên lặng

.

总是找不到回忆找不到曾被遗忘的真实

zǒng shì zhǎo bù dào huíyì zhǎo bù dào céng bèi yíwàng de zhēnshí

Tổng thị trảo bất đáo hồi ức trảo bất đáo tằng bị di vọng đích chân thực

Nhưng đều không tìm lại được hồi ức, không tìm lại được những sự thực đã bị lãng quên

.

一生一世的过去你一点一滴的遗弃

yīshēng yīshì de guòqù nǐ yī diǎn yī dī de yíqì

Nhất sinh nhất thế đích quá khứ nhĩ nhất điểm nhất tích đích di khí

Khi đời này kiếp này qua đi, em sẽ dần dần quên hết

.

痛苦痛悲痛心痛恨痛失去你

tòngkǔ tòng bēitòng xīn tònghèn tòng shīqù nǐ

Thống khổ thống bi thống tâm thống hận thống thất khứ nhĩ

Đau khổ, đau thương, đau lòng, căm hận vì đã mất đi em

.

也许分开不容易也许相亲相爱不可伍

yěxǔ fēnkāi bù róngyì yěxǔ xiāngqīn xiāng’ài bù kěyǐ

Dã hứa phân khai bất dung dị dã hứa tương thân tương ái bất khả vị

Có lẽ chia ly không dễ dàng gì, có lẽ yêu thương nhau là không thể

.

痛苦痛悲痛心痛恨痛失自己

tòngkǔ tòng bēitòng xīn tònghèn tòng shī zìjǐ

Thống khổ thống bi thống tâm thống hận thống thất tự kỷ

Đau khổ, đau thương, đau lòng, căm hận vì đã đánh mất bản thân mình

.

情深缘浅不得意

qíng shēn yuán qiǎn bù déyì

Tình thâm duyên tận bất đắc ý

Tình cảm sâu nặng nhưng duyên đã hết nên không được như ý muốn

.

你我也知道去珍惜

nǐ wǒ yě zhīdào qù zhēnxī

Nhĩ ngã dã tri đạo khứ trân tích

Dù cả ta và em đều biết trân trọng

.

只好等在来生里再踏上彼此故事的开始

zhǐhǎo děng zài láishēng lǐ zài tà shàng bǐcǐ gùshì de kāishǐ

Chỉ hảo đẳng tại lai sinh lý tái đạp thượng bỉ thử cố sự đích khai hợp

Cũng chỉ có thể đợi đến kiếp sau đề bắt đầu lại chuyện cũ đã qua của đôi ta

.

生生世世在无穷无尽的梦里

shēngshēngshìshì zài wúqióng wújìn de mèng lǐ

Sinh sinh thế thế tại vô cùng vô tận đích mộng lý

Đời đời kiếp kiếp trong giấc mộng bất tận

.

偶而翻起了日记翻起了你我之间的故事

ǒu’ér fān qǐle rìjì fān qǐle nǐ wǒ zhī jiān de gùshì

Ngẫu nhi phiên khởi liễu nhật ký phiên khởi liễu nhĩ ngã chi gian đích cố sự

Có lúc lật giở lại nhật ký, nhớ lại chuyện cũ của đôi ta

.

一段一段的回忆回忆已经没有意义

yīduàn yīduàn de huíyì huíyì yǐjīng méiyǒu yìyì

Nhất đoạn nhất đoạn đích hồi ức hồi ức dĩ kinh một hữu ý nghĩa

Từng đoạn, từng đoạn hồi ức, nhưng hồi ức đã không còn ý nghĩa gì nữa

.

痛苦痛悲痛心痛恨痛失去你

tòngkǔ tòng bēitòng xīn tònghèn tòng shīqù nǐ

Thống khổ thống bi thống tâm thống hận thống thất khứ nhĩ

Đau khổ, đau thương, đau lòng, căm hận vì đã mất đi em

.

也许分开不容易也许相亲相爱不可伍

yěxǔ fēnkāi bù róngyì yěxǔ xiāngqīn xiāng’ài bù kěyǐ

Dã hứa phân khai bất dung dị dã hứa tương thân tương ái bất khả vị

Có lẽ chia ly không dễ dàng gì, có lẽ yêu thương nhau là không thể

.

痛苦痛悲痛心痛恨痛失自己

tòngkǔ tòng bēitòng xīn tònghèn tòng shī zìjǐ

Thống khổ thống bi thống tâm thống hận thống thất tự kỷ

Đau khổ, đau thương, đau lòng, căm hận vì đã đánh mất bản thân mình

.

情深缘浅不得意

qíng shēn yuán qiǎn bù déyì

Tình thâm duyên tận bất đắc ý

Tình cảm sâu nặng nhưng duyên đã hết nên không được như ý muốn

.

你我也知道去珍惜

nǐ wǒ yě zhīdào qù zhēnxī

Nhĩ ngã dã tri đạo khứ trân tích

Dù cả ta và em đều biết trân trọng

.

只好等在来生里再踏上彼此故事的开始

zhǐhǎo děng zài láishēng lǐ zài tà shàng bǐcǐ gùshì de kāishǐ

Chỉ hảo đẳng tại lai sinh lý tái đạp thượng bỉ thử cố sự đích khai hợp

Cũng chỉ có thể đợi đến kiếp sau đề bắt đầu lại chuyện cũ đã qua của đôi ta

.

生生世世在无穷无尽的梦里

shēngshēngshìshì zài wúqióng wújìn de mèng lǐ

Sinh sinh thế thế tại vô cùng vô tận đích mộng lý

Đời đời kiếp kiếp trong giấc mộng bất tận

.

偶而翻起了日记翻起了你我之间的故事

ǒu’ér fān qǐle rìjì fān qǐle nǐ wǒ zhī jiān de gùshì

Ngẫu nhi phiên khởi liễu nhật ký phiên khởi liễu nhĩ ngã chi gian đích cố sự

Có lúc lật giở lại nhật ký, nhớ lại chuyện cũ của đôi ta

.

一段一段的回忆回忆已经没有意义

yīduàn yīduàn de huíyì huíyì yǐjīng méiyǒu yìyì

Nhất đoạn nhất đoạn đích hồi ức hồi ức dĩ kinh một hữu ý nghĩa

Từng đoạn, từng đoạn hồi ức, nhưng hồi ức đã không còn ý nghĩa gì nữa

.

痛苦痛悲痛心痛恨痛失去你

tòngkǔ tòng bēitòng xīn tònghèn tòng shīqù nǐ

Thống khổ thống bi thống tâm thống hận thống thất khứ nhĩ

Đau khổ, đau thương, đau lòng, căm hận vì đã mất đi em

.

也许分开不容易也许相亲相爱不可伍

yěxǔ fēnkāi bù róngyì yěxǔ xiāngqīn xiāng’ài bù kěyǐ

Dã hứa phân khai bất dung dị dã hứa tương thân tương ái bất khả vị

Có lẽ chia ly không dễ dàng gì, có lẽ yêu thương nhau là không thể

.

痛苦痛悲痛心痛恨痛失自己

tòngkǔ tòng bēitòng xīn tònghèn tòng shī zìjǐ

Thống khổ thống bi thống tâm thống hận thống thất tự kỷ

Đau khổ, đau thương, đau lòng, căm hận vì đã đánh mất bản thân mình

.

情深缘浅不得意

qíng shēn yuán qiǎn bù déyì

Tình thâm duyên tận bất đắc ý

Tình cảm sâu nặng nhưng duyên đã hết nên không được như ý muốn

.

你我也知道去珍惜

nǐ wǒ yě zhīdào qù zhēnxī

Nhĩ ngã dã tri đạo khứ trân tích

Dù cả ta và em đều biết trân trọng

.

只好等在来生里再踏上彼此故事的开始

zhǐhǎo děng zài láishēng lǐ zài tà shàng bǐcǐ gùshì de kāishǐ

Chỉ hảo đẳng tại lai sinh lý tái đạp thượng bỉ thử cố sự đích khai hợp

Cũng chỉ có thể đợi đến kiếp sau đề bắt đầu lại chuyện cũ đã qua của đôi ta

.

只好等在来生里再踏上彼此故事的开始

zhǐhǎo děng zài láishēng lǐ zài tà shàng bǐcǐ gùshì de kāishǐ

Chỉ hảo đẳng tại lai sinh lý tái đạp thượng bỉ thử cố sự đích khai hợp

Cũng chỉ có thể đợi đến kiếp sau đề bắt đầu lại chuyện cũ đã qua của đôi ta

Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Họa Tình

Phiên âm và lời bài hát Họa tình 畫情

畫情 / Họa tình – Diêu Bối Na – Họa Bì OST

留住你一面 畫在我心間 Liú zhù nǐ yīmiàn huà zài wǒ xīn jiān Lưu giữ hình ảnh của chàng bằng cách vẽ vào trong tim ta

誰也拿不走 初見的畫面 shuí yě ná bù zǒu chūjiàn de huàmiàn Ai cũng không mang đi được hình ảnh chàng thủa ban đầu ta đã vẽ lại ấy

哪怕是歲月 篡改我紅顏 nǎpà shì suìyuè cuàngǎi wǒ hóngyán Chỉ sợ rằng năm tháng sẽ lấy đi nhan sắc của ta

你還是昔日 多情的少年 nǐ háishì xīrì duōqíng de shàonián Còn chàng thì vẫn là người thiếu niên đa tình ngày ấy

我和你這故事 只剩皮囊 wǒ hé nǐ zhè gùshì zhǐ shèng pínáng Câu chuyện xưa của ta và chàng chỉ còn lại vẻ bề ngoài

戀伊早換了模樣 liànrén zǎo huànle múyàng Tình nhân đã sớm đổi thay

但我緊抓不放 痛也要逞強 dàn wǒ jǐn zhuā bù fàng tòng yě yào chěngqiáng Nhưng ta vẫn giữ chặt quyết không buông tay, dù đau đớn vẫn phải kiên cường

剩下記憶的倡狂 shèng xià jìyì de chàng kuáng Chỉ còn lại sự cuồng dại trong ký ức

不要遺忘 不要真相 bùyào yíwàng bùyào zhēnxiàng Không muốn quên đi, không cần sự thật

因為我要 是你的肩膀 yīnwèi wǒ yào shì nǐ de jiānbǎng Bởi vì thứ ta muốn chỉ là bờ vai chàng

留住你一面 畫在我心間 Liú zhù nǐ yīmiàn huà zài wǒ xīn jiān Lưu giữ hình ảnh của chàng bằng cách vẽ vào trong tim ta

誰也拿不走 初見的畫面 shuí yě ná bù zǒu chūjiàn de huàmiàn Ai cũng không mang đi được hình ảnh chàng thủa ban đầu ta đã vẽ lại ấy

哪怕是歲月 篡改我紅顏 nǎpà shì suìyuè cuàngǎi wǒ hóngyán Chỉ sợ rằng năm tháng sẽ lấy đi nhan sắc của ta

你還是昔日 多情的少年 nǐ háishì xīrì duōqíng de shàonián Còn chàng thì vẫn là người thiếu niên đa tình ngày ấy

留得你一晚 骨骼都相纏 liú dé nǐ yī wǎn gǔgé dōu xiāng chán Giữ được chàng một đêm, thân xác cùng quấn quýt

伊世的流言 誰愛誰評斷 rénshì de liúyán shuí ài shuí píngduàn Câu chuyện của người đời, xét đoán xem ai yêu ai

生死有何難 誰都別來管 shēngsǐ yǒu hé nán shuí dōu bié lái guǎn Sống chết chẳng đáng gì, chẳng cần ai phải bận tâm

若是沒有你 我茍延殘喘 ruòshì méiyǒu nǐ wǒ gǒuyán cánchuǎn Nhưng nếu không có chàng, ta như chỉ còn tấm thân tàn

我和你這故事 只剩皮囊 wǒ hé nǐ zhè gùshì zhǐ shèng pínáng Câu chuyện xưa của ta và chàng chỉ còn lại vẻ bề ngoài

戀伊早換了模樣 liànrén zǎo huànle múyàng Tình nhân đã sớm đổi thay

但我緊抓不放 痛也要逞強 dàn wǒ jǐn zhuā bù fàng tòng yě yào chěngqiáng Nhưng ta vẫn giữ chặt quyết không buông tay, dù đau đớn vẫn phải kiên cường

剩下記憶的倡狂 shèng xià jìyì de chàng kuáng Chỉ còn lại sự cuồng dại trong ký ức

不要遺忘 不要真相 bùyào yíwàng bùyào zhēnxiàng Không muốn quên đi, không cần sự thật

因為我要 是你的肩膀 yīnwèi wǒ yào shì nǐ de jiānbǎng Bởi vì thứ ta muốn chỉ là bờ vai chàng

留住你一面 畫在我心間 Liú zhù nǐ yīmiàn huà zài wǒ xīn jiān Lưu giữ hình ảnh của chàng bằng cách vẽ vào trong tim ta

誰也拿不走 初見的畫面 shuí yě ná bù zǒu chūjiàn de huàmiàn Ai cũng không mang đi được hình ảnh chàng thủa ban đầu ta đã vẽ lại ấy

哪怕是歲月 篡改我紅顏 nǎpà shì suìyuè cuàngǎi wǒ hóngyán Chỉ sợ rằng năm tháng sẽ lấy đi nhan sắc của ta

你還是昔日 多情的少年 nǐ háishì xīrì duōqíng de shàonián Còn chàng thì vẫn là người thiếu niên đa tình ngày ấy

留得你一晚 骨骼都相纏 liú dé nǐ yī wǎn gǔgé dōu xiāng chán Giữ được chàng một đêm, thân xác cùng quấn quýt

伊世的流言 誰愛誰評斷 rénshì de liúyán shuí ài shuí píngduàn Câu chuyện của người đời, xét đoán xem ai yêu ai

生死有何難 誰都別來管 shēngsǐ yǒu hé nán shuí dōu bié lái guǎn Sống chết chẳng đáng gì, chẳng cần ai phải bận tâm

若是沒有你 我茍延殘喘 ruòshì méiyǒu nǐ wǒ gǒuyáncánchuǎn Nhưng nếu không có chàng, ta như chỉ còn tấm thân tàn

若是沒有你 我茍延殘喘 ruòshì méiyǒu nǐ wǒ gǒuyáncánchuǎn Nhưng nếu không có chàng, ta như chỉ còn tấm thân tàn

Nguồn: chinese.com.vn Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả.

Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Tình Bạn 朋友

Học tiếng Trung qua bài hát: Tình bạn 朋友 Péngyǒu – Châu Hoa Kiện

Lời bài hát Tình bạn + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

这 些 年 一 个 伊 zhè xiē nián yī gè rén trơ xia nén y cưa rấn những năm qua có một người

风 也 过 雨 也 走 fēng yě guò yǔ yě zǒu phâng dể cua ủy dể chẩu vượt qua bao mưa gió

有 过 泪 有 过 错 yǒu guò lèi yǒu guò cuò dẩu cua lây dẩu cua chua từng rơi lệ từng phạm sai lầm

还 记 得 坚 持 伆么 hái jì de jiān chí shén me hái chi tứa chén trứ sấn mơ vẫn luôn kiên định như thế

真 爱 过 才 会 懂 zhēn ài guò cái huì dǒng chân ai cua chái huây tủng nếu từng yêu thương thật lòng thì mới hiểu được

会 寂 寞 会 回 首 huì jì mò huì huí shǒu huây chi mua huây huấy sẩu mới thấy cô đơn mới quay đầu nhìn lại

终 有 梦 终 有 你 在 心 中 zhōng yǒu mèng zhōng yǒu nǐ zài xīn zhōng chung dẩu mâng chung dẩu nỉ chai xin chung từng có một giấc mơ, từng có bạn ở trong tim

朋 友 一 生 一 起 走 péng yǒu yī shēng yī qǐ zǒu pấng dẩu y sâng y trỉ chẩu bạn bè một đời chung bước

那 些 日 子 不 再 有 nà xiē rì zi bù zài yǒu na xia rư chự bú chai dẩu những ngày tháng đó sẽ không có lại được đâu

一 句 话 一 辈 子 yī jù huà yī bèi zi ý chuy hoa y bây chư một câu nói theo ta suốt cả đời

一 生 情 一 杯 酒 yī shēng qíng yī bēi jiǔ y sâng trính y pây chiểu tình cảm một đời, một chén rượu

朋 友 不 曾 孤 单 过 péng yǒu bù céng gū dān guò pấng dẩu pu chấng cu tan cua có bè bạn sẽ không cô đơn

一 声 朋 友 你 会 懂 yī shēng péng yǒu nǐ huì dǒng y sâng pấng dẩu nỉ huây tủng một tiếng bạn bè bạn sẽ hiểu

还 有 伤 还 有 痛 hái yǒu shāng hái yǒu tòng hái dẩu sang hái dẩu thung đau thương vẫn còn

还 要 走 还 有 我 hái yào zǒu hái yǒu wǒ hái dao chẩu hái dẩu ủa vẫn phải bước tiếp và có tôi luôn bên bạn

Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Tình Đơn Côi (Bản Tình Ca Cô Đơn) ⇒By Tiếng Trung Chinese

Học tiếng Trung qua bài hát: Tình Đơn Côi (Bản tình ca cô đơn) – Lâm Chí Huyền

Bài hát dành tặng những ai đang FA – Bài hát cách đây gần 10 năm đã được nam ca sĩ NGUYỄN PHI HÙNG thể hiện khá thành công bằng “phiên bản Việt”.

Lới bài hát Tình Đơn Côi tiếng Trung, tiếng Việt và Phiên âm

单身情歌 – 林志炫 / Terry Lin dān shēn qíng gē – lín zhì xuàn Tình Đơn Côi (Bản tình ca cô đơn) – Lâm Chí Huyền 抓不住爱情的我 zhuā bú zhù ài qíng de wǒ Không nắm vững được tình yêu là tôi 总是眼睁睁看它溜走 zǒng shì yǎn zhēng zhēng kàn tā liū zǒu Chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn nó chuồn mất 世界上幸福的伊到处有 shì jiè shàng xìng fú de rén dào chù yǒu Thế gian này người hạnh phúc ở đâu mà chẳng có… 为何不能算我一个 wèi hé bù néng suàn wǒ yí gè Vì sao không thể tính thêm tôi chứ ?… 为了爱孤军奋斗 wèi le ài gū jūn fèn dòu Vì tình yêu tôi phải đơn độc phấn đấu 早就吃够了爱情的苦 zǎo jiù chī gòu le ài qíng de kǔ Từ lâu đã nếm đủ (đau khổ) đắng cay mùi tình 在爱中失落的伊到处有 zài ài zhōng shī luò de rén dào chù yǒu Trong tình yêu những người thất tình cũng không ít 而我只是其中一个 ér wǒ zhǐ shì qí zhōng yí gè Nhưng mà sao trong đó lại có tôi 爱要越挫越勇 ài yào yuè cuò yuè yǒng Khi yêu càng thất bại, càng phải can đảm 爱要肯定执着 ài yào kěn dìng zhí zhuó Khi yêu chắc chắn phải cố chấp, khẳng định tình yêu dành riêng cho nhau 每一个单身的伊得看透 měi yí gè dān shēn de rén dé kàn tòu Mỗi ngời đơn côi đều có thể nhìn thấy rõ 想爱就别怕伤痛 xiǎng ài jiù bié pà shāng tòng muốn yêu thì đừng có mà sợ đau lòng nha… 找一个最爱的深爱的想爱的亲爱的伊 zhǎo yí gè zuì ài de shēn ài de xiǎng ài de qīn ài de rén Tìm một người yêu nhất, sâu sắc nhất, muốn yêu nhất và thân thiết nhất 来告别单身 lái gào bié dān shēn để cáo từ đơn côi 一个多情的痴情的绝情的无情的伊 yí gè duō qíng de chī qíng de jué qíng de wú qíng de rén Một người đa tình, si tình, tuyệt tình, vô tình 来给我伤痕 lái gěi wǒ shāng hén mang đến cho tôi thương tật đầy mình…. 孤单的伊那么多 gū dān de rén nà me duō Người cô đơn nào đâu có ít 快乐的没有几个 kuài lè de méi yǒu jǐ gè Người vui vẻ cũng đâu có nhiều… 不要爱过了错过了留下了单身的我独自唱情歌 bú yào ài guò le cuò guò le liú xià le dān shēn de wǒ dú zì chàng qíng gē Không muốn yêu sai lầm, rồi để lại cho tôi đơn côi ngồi hát nhạc tình 为了爱孤军奋斗 wèi le ài gū jūn fèn dòu Vì tình yêu tôi phải đơn độc phấn đấu 早就吃够了爱情的苦 zǎo jiù chī gòu le ài qíng de kǔ Từ lâu đã nếm đủ (đau khổ) đắng cay mùi tình 在爱中失落的伊到处有 zài ài zhōng shī luò de rén dào chù yǒu Trong tình yêu những người thất tình cũng không ít 而我不是最后一个 ér wǒ bú shì zuì hòu yí gè Nhưng tôi cũng không phải là người cuối cùng 爱要越挫越勇 ài yào yuè cuò yuè yǒng Khi yêu càng thất bại, càng phải can đảm 爱要肯定执着 ài yào kěn dìng zhí zhuó khẳng định tình yêu dành riêng cho nhau 每一个单身的伊得看透 měi yí gè dān shēn de rén dé kàn tòu Mỗi ngời đơn côi đều có thể nhìn thấy rõ 想爱就别怕伤痛 xiǎng ài jiù bié pà shāng tòng muốn yêu thì đừng có mà sợ đau lòng… 找一个最爱的深爱的想爱的亲爱的伊 zhǎo yí gè zuì ài de shēn ài de xiǎng ài de qīn ài de rén Tìm một người yêu nhất, sâu sắc nhất, muốn yêu nhất và thân thiết nhất 来告别单身 lái gào bié dān shēn để cáo từ đơn côi 一个多情的痴情的绝情的无情的伊 yí gè duō qíng de chī qíng de jué qíng de wú qíng de rén Một người đa tình, si tình, tuyệt tình, vô tình 来给我伤痕 lái gěi wǒ shāng hén mang đến cho tôi thương tật đầy mình…. 孤单的伊那么多 gū dān de rén nà me duō Người cô đơn nào đâu có ít 快乐的没有几个 kuài lè de méi yǒu jǐ gè Người vui vẻ cũng đâu có nhiều… 不要爱过了错过了留下了单身的我独自唱情歌 bú yào ài guò le cuò guò le liú xià le dān shēn de wǒ dú zì chàng qíng gē Không muốn yêu sai lầm, để rồi để lại cho tôi đơn côi ngồi hát nhạc tình 找一个最爱的深爱的想爱的亲爱的伊 zhǎo yí gè zuì ài de shēn ài de xiǎng ài de qīn ài de rén Tìm một người yêu nhất, sâu sắc nhất, muốn yêu nhất và thân thiết nhất 来告别单身 lái gào bié dān shēn để cáo từ đơn côi 一个多情的痴情的绝情的无情的伊 yí gè duō qíng de chī qíng de jué qíng de wú qíng de rén Một người đa tình, si tình, tuyệt tình, vô tình 来给我伤痕 lái gěi wǒ shāng hén mang đến cho tôi thương tật đầy mình…. 伤心的伊那么多 shāng xīn de rén nà me duō Có rất nhiều người đau lòng 我应该勇敢地过 wǒ yīng gāi yóng gǎn dì guò Tôi phải dũng cảm để vượt qua 不要爱过了错过了留下了单身的我独自唱情歌 bú yào ài guò le cuò guò le liú xià le dān shēn de wǒ dú zì chàng qíng gē Không muốn yêu sai lầm, để rồi để lại cho tôi đơn côi ngồi hát nhạc tình 这首真心的痴心的伤心的单身情歌谁与我来和 zhè shǒu zhēn xīn de chī xīn de shāng xīn de dān shēn qíng gē shuí yǔ wǒ lái hé Bản tình ca đơn côi, đau lòng, chân tình, si tình, này ai sẽ hát cùng tôi?

Nguồn: www.chinese.com.vn Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả

.

Học Tiếng Anh Qua Các Bài Hát Tình Yêu

Học tiếng anh qua các bài hát tình yêu – Bad Things

[Chorus: Camila Cabello]

Có phải em đang hóa điên?

Có phải em đang mất lý trí

If you only knew the bad things I like

Nếu anh chỉ biết đến những điều xấu mà em thích

Don’t think that I can explain it

Đừng nghĩ rằng em có thể giải thích được chúng

What can I say, it’s complicated

Em có thể nói gì đây? Nó quá phức tạp

Don’t matter what you say

Không quan tâm anh nói gì

Don’t matter what you do

Không quan tâm anh làm gì

I only wanna do bad things to you

Em chỉ muốn làm điều tồi tệ cho anh

So good, that you can’t explain it

Quá tốt, em không thể giải thích nó

What can I say, it’s complicated

Em có thể nói gì, nó quá phức tạp

[Verse 1: Machine Gun Kelly]

Không có gì tệ như vậy đâu

Nếu cảm thấy ổn

Thì em hay quay lại

Giống như anh biết em sẽ làm

Và chúng ta đều hoang dại

Và đêm còn dài

Và em là liều thuốc của anh

Breathe you in ’til my face numb

Hơi thở của em làm anh tê dại

Drop it down to that bass drum

Từng nhịp trống gõ

I got what you dream about

Anh biết em mơ thấy điều gì

Nails scratchin’ my back tatt

Móng tay em cào xước hình xăm trên lưng anh

Eyes closed while you scream out

Đôi mắt nhắm trong khi em gào thét

And you keep me in with those hips

Và em giữ lấy anh

While my teeth sink in those lips

Trong khi cả hàm răng anh biến mất sau làn môi em

While your body’s giving me life

Trong khi cơ thể em đang giữ lấy cuộc sống của anh

And you suffocate in my kiss

Và em đắm chìm trong nụ hôn của anh

[Pre-Chorus: Machine Gun Kelly]

Em muốn có anh mãi mãi

Even when we’re not together

Ngay cả khi chúng ta không còn bên nhau

Scars on my body so I can take you wherever

Như những vết sẹo trên cơ thể mà anh có thể mang em đi bất cứ đâu,

Anh muốn có em mãi mãi

Even when we’re not together

Thậm chí khi chúng ta không còn bên nhau

Scars on my body I can look at you whenever

Như vết sẹo trên cơ thể anh, anh có thể tìm thấy em bất cứ lúc nào

[Chorus: Camila Cabello]

Có phải em đang hóa điên?

Có phải em đang mất lý trí

If you only knew the bad things I like

Nếu anh chỉ biết đến những điều xấu mà em thích

Don’t think that I can explain it

Đừng nghĩ rằng em có thể giải thích được chúng

What can I say, it’s complicated

Em có thể nói gì đây? Nó quá phức tạp

Don’t matter what you say

Không quan tâm anh nói gì

Don’t matter what you do

Không quan tâm anh làm gì

I only wanna do bad things to you

Em chỉ muốn làm điều tồi tệ cho anh

So good, that you can’t explain it

Quá tốt, em không thể giải thích nó

What can I say, it’s complicated

Em có thể nói gì, nó quá phức tạp

[Verse 2: Machine Gun Kelly]

Anh không thể giải thích

Anh yêu sự đau đớn

And I love the way your breath

Và anh yếu cách em thở

Numbs me like novacaine

Khiến anh tê dại

Luôn bên nhau

Hãy để nó luôn kỳ lạ

Đúng rồi đó, em mất trí rồi

Nhưng anh cũng vậy

Let me paint the picture

Hãy để em vẽ bức trabg

Chiếc ghế cạnh phòng bếp

Nothin’ but your heels on

Không có gì nhưng dấu chân em trên đó

Quên đi tôn giáo

You’re my pretty little vixen

Em là con chồn nhỏ xinh đẹp

And I’m the voice inside your head

Và em là giọng nói bên trong tâm trí em

That keeps telling you to listen to all the bad things I say

Luôn nói với em lắng nghe mọi điều tồi tệ anh nói

[Pre-Chorus: Machine Gun Kelly]

Em muốn có anh mãi mãi

Even when we’re not together

Ngay cả khi chúng ta không còn bên nhau

Scars on my body so I can take you wherever

Như những vết sẹo trên cơ thể mà anh có thể mang em đi bất cứ đâu,

Anh muốn có em mãi mãi

Even when we’re not together

Thậm chí khi chúng ta không còn bên nhau

Scars on my body I can look at you whenever

Như vết sẹo trên cơ thể anh, anh có thể tìm thấy em bất cứ lúc nào

[Chorus: Camila Cabello]

Có phải em đang hóa điên?

Có phải em đang mất lý trí

If you only knew the bad things I like

Nếu anh chỉ biết đến những điều xấu mà em thích

Don’t think that I can explain it

Đừng nghĩ rằng em có thể giải thích được chúng

What can I say, it’s complicated

Em có thể nói gì đây? Nó quá phức tạp

Don’t matter what you say

Không quan tâm anh nói gì

Don’t matter what you do

Không quan tâm anh làm gì

I only wanna do bad things to you

Em chỉ muốn làm điều tồi tệ cho anh

So good, that you can’t explain it

Quá tốt, em không thể giải thích nó

What can I say, it’s complicated

Em có thể nói gì, nó quá phức tạp

[Bridge: Camila Cabello]

The way we love, is so unique

Cách chúng ta yêu quá độc đáo

And when we touch, I’m shivering

Và khi chúng ta chạm vào, em run rẩy

Và không ai khác hiểu được điều đó

Chỉ anh và em

Cause we’re just living

Vì chúng ta đang cùng sống

[Pre-Chorus: Machine Gun Kelly & Camila Cabello]

Em muốn có anh mãi mãi

Even when we’re not together

Thậm chí khi chúng ta không còn bên nhau

Scars on my body so I can take you wherever

Như những vết sẹo trên cơ thể anh mà anh có thể mang em đi bất cứ lúc nào

Em muốn có anh mãi mãi

Even when we’re not together

Thậm chí khi chúng ta không còn bên nhau

Scars on my body I can look at you whenever

Như những vết sẹo trên cơ thể em mà em có thể thấy anh bất cứ lúc nào

[Chorus: Camila Cabello]

Có phải em đang hóa điên?

Có phải em đang mất lý trí

If you only knew the bad things I like

Nếu anh chỉ biết đến những điều xấu mà em thích

Don’t think that I can explain it

Đừng nghĩ rằng em có thể giải thích được chúng

What can I say, it’s complicated

Em có thể nói gì đây? Nó quá phức tạp

Don’t matter what you say

Không quan tâm anh nói gì

Don’t matter what you do

Không quan tâm anh làm gì

I only wanna do bad things to you

Em chỉ muốn làm điều tồi tệ cho anh

So good, that you can’t explain it

Quá tốt, em không thể giải thích nó

Em có thể nói gì, nó quá phức tạp

Ca từ đơn giản cùng tiết tấu nhịp nhàng sẽ đem lại cho bạn sự khởi đầu một ngày mới đầy năng lượng. Học tiếng anh qua các bài hát tình yêu – Bad Things và rất nhiều các bài hát có ý nghĩa khác sẽ đem lại cho bạn thêm hứng khởi học tiếng anh.