Học Tiếng Trung Qua Bài Hát Tay Trái Chỉ Trăng (左手指月)

Tay Trái Chỉ Trăng (左手指月) là một trong những bài nhạc phim của Hương Mật Tựa Khói Sương. Theo như tra cứu, “Chỉ Nguyệt” là một trong những cụm từ có điển tích trong Phật giáo, nói về Chỉ “ngón tay”, và Nguyệt “trăng”. Câu chuyện như sau: có người hỏi Trăng ở đâu, Phật dùng ngón tay chỉ mặt trăng phía xa, nhưng người kia cuối cùng lại chỉ nhìn ngón tay Phật, không lo nhìn trăng. Ý nghĩa sâu xa: Người tu hành truyền thụ Phật pháp cho dân, dân chỉ hiểu mặt chữ nhưng lại cho là đã thấu rõ, chỉ hiểu bề nổi, mà không hiểu cái sâu xa bên dưới những lời răn dạy đó. Ý nghĩa trong bài hát: Cẩm Mịch chỉ biết mối quan hệ trước mắt, nhưng không nhìn thấu tình yêu của Húc Phượng cho mình, cũng không nhìn thấu tình yêu của mình cho Húc Phượng. (Mình trích đoạn trong bài post link dưới) Link phân tích bài hát rất hay https://www.facebook.com/hongmaiphuongchu/posts/298100370989580/

Lời bài hát 左手握大地右手握着天 Zuǒshǒu wò dàdì yòushǒu wòzhe tiān Tay trái nắm lấy đất, tay phải nắm lấy trời.

掌纹裂出了十方的闪电 zhǎng wén liè chūle shí fāng de shǎndiàn Lòng bàn tay nứt mở ra ánh chớp mười phương.

把时光匆匆兑换成了年 bǎ shíguāng cōngcōng duìhuàn chéngle nián Đem thời gian vội vã đổi thành năm tháng.

三千世 如所不见 sānqiānshì rú suǒ bùjiàn Ba ngàn năm, như chưa từng gặp.

左手拈着花右手舞着剑 zuǒshǒu niānzhe huā yòushǒu wǔzhe jiàn Tay trái nhặt cánh hoa, tay phải vung kiếm múa.

眉间落下了一万年的雪 méi jiān luòxiàle yī wàn nián de xuě Giữa đôi lông mày rơi xuống hoa tuyết vạn năm.

左手一弹指右手弹着弦 zuǒshǒu yī tánzhǐ yòushǒu dànzhuó xián Tay trái đặt lên dây đàn, tay phải gảy.

舟楫摆渡在忘川的水间 zhōují bǎidù zài wàng chuān de shuǐ jiān Đưa thuyền qua sông nước Vong Xuyên.

当烦恼能开出一朵红莲 dāng fánnǎo néng kāi chū yī duǒ hóng lián Nay muộn phiền có thể nở một đoá sen hồng.

莫停歇 给我杂念 mò tíngxiē gěi wǒ zániàn Đừng ngừng lại, hãy chờ ta tạp niệm.

左手指着月右手取红线 zuǒshǒu zhǐzhe yuè yòushǒu qǔ hóngxiàn Tay trái chỉ trăng, tay phải nắm dây tơ hồng.

赐予你和我如愿的情缘 cìyǔ nǐ hé wǒ ruýuàn de qíngyuán Ban cho ta và chàng tình duyên như ước nguyện.

月光中 yuèguāng zhōng Trong ánh trăng sáng

左手化成羽右手成鳞片 zuǒshǒu huàchéng yǔ yòushǒu chéng línpiàn Tay trái hoá thành lông vũ, tay phải thành vảy cá.

某世在云上某世在林间 mǒu shì zài yún shàng mǒu shì zài lín jiàn Kiếp nào trên mây, kiếp nào trong rừng già.

愿随你用一粒微尘的模样 yuàn suí nǐ yòng yī lì wéi chén de muýàng Nguyện theo người lấy hình dáng một hạt bụi trần.

在所有 尘世浮现 zài suǒyǒu chénshì fúxiàn Xuất hiện ở nơi trần thế.

我左手拿起你右手放下你 wǒ zuǒshǒu ná qǐ nǐ yòushǒu fàng xià nǐ Tay trái nắm chặt lấy chàng, tay phải buông tha chàng.

合掌时你全部被收回心间 hézhǎng shí nǐ quánbù bèi shōuhuí xīnjiān Khi chắp tay lại, tất cả đều thu lại trong tâm.

一炷香 yī zhù xiāng Một nén hương

你是我 无二无别 nǐ shì wǒ wú èr wú bié chàng là ta, vô nhị vô biệt

Người dịch: Hầu Động VNFC

Link nhạc nền: https://www.youtube.com/watch?v=i02Y8OD4ZtQ Tham khảo bản dịch: https://chiasenhac.vn/mp3/tat-dinh-dinh/tay-trai-chi-trang-tsvc3qtbqvwefq.html

Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Tay Trái Chỉ Trăng 左手指月 Zuǒshǒu Zhǐ Yuè

18/03/2024

Học tiếng Trung qua bài hát Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè – Tát Đỉnh Đỉnh 萨顶顶

Lời bài hát Tay trái chỉ trăng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

左手握大地右手握著天 zuǒshǒu wò dàdì yòushǒu wò zhe tiān chủa sẩu ua ta ti dâu sẩu ua chưa then Tay trái nắm lấy đất, tay phải nắm lấy trời

掌纹裂出了十方的闪电 zhǎng wén liě chū le shífāng de shǎndiàn chảng uấn liể tru lơ sứ phang tơ sản ten Đường chỉ tay nứt ra ánh chớp mười phương

把时光匆匆兑换成了年 bǎ shíguāng cōngcōng duìhuàn chéng le nián pả sứ quang trung trung tuây hoan trấng lơ nén Đem thời gian vội vã đổi thành năm

三千世如所不见 sān qiān shì rú suǒ bùjiàn xan tren sư rú xủa pu chen Ba ngàn đời như chưa từng gặp

左手拈着花右手舞著剑 zuǒshǒu niān zhe huā yòushǒu wǔ zhe jiàn chủa sẩu nen chưa hoa dâu sẩu ủ chưa chen Tay trái nhặt cánh hoa, tay phải vung kiếm múa

眉间落下了一万年的雪 méi jiàn luò xià le yī wànnián de xuě mấy chen lua xe lơ i oan nén tơ xuể Giữa đôi lông mày rơi xuống bông tuyết vạn năm

一滴泪啊啊啊 yī dī lèi ā ā ā i ti lây a a a Một giọt lệ 

那是我啊啊啊 nà shì wǒ ā ā ā na sư ủa a a a Đó là tôi 

左手一弹指右手弹著弦 zuǒshǒu yī tánzhǐ yòushǒu tán zhe xián chủa sẩu i thán chử dâu sẩu thán chưa xén Tay trái đặt lên dây đàn, tay phải gảy đàn

舟楫摆渡在忘川的水间 zhōují bǎidù zài wàng chuān de shuǐ jiàn châu chí pải tu chai oang troan tơ suẩy chen Ngồi thuyền qua song nước Vong Xuyên

当烦恼能开出一朵红莲 dāng fánnǎo néng kāi chū yī duǒ hóng lián tang phán nảo nấng khai tru i tủa húng lén Khi buồn phiền có thể nở ra một đóa sen hồng

莫停歇给我杂念 mò tíngxiē gěi wǒ zániàn mua thính xia cẩy ủa chá nen Đừng ngừng cho ta tạp niệm

左手指著月右手取红线 zuǒshǒu zhǐ zhe yuè yòushǒu qǔ hóng xiàn chủa sẩu chử chưa duê dâu sẩu trủy húng xen Tay trái chỉ trăng, tay phải giữ tơ hồng

赐予你和我如愿的情缘 cìyǔ nǐ hé wǒ rúyuàn díqíng yuán trư ủy nỉ hứa ủa rú doen tí trính doén Ban cho ta và chàng tình duyên như ước nguyện

月光中啊啊啊 yuèguāng zhōng ā ā ā duê quang chung a a a Dưới ánh trăng

你和我啊啊啊 nǐ hé wǒ ā ā ā nỉ hứa ủa a a a Chàng và ta

左手化成羽右手成鳞片 zuǒshǒu huà chéng yǔ yòushǒu chéng línpiàn chủa sẩu hoa trấng ủy dâu sẩu trấng lín p’en Tay trái hóa thành lông vũ, tay phải thành vảy cá

某世在云上某世在林间 mǒu shì zài yún shàng mǒu shì zài lín jiàn mẩu sư chai uýn sang mẩu sư chai lín chen Kiếp nào trên mây, kiếp nào trong rừng

愿随你用一粒微尘的模样 yuàn suí nǐ yòng yī lì wēi chén de múyàng doen xuấy nỉ dung i li uây trấn tơ mú dang Nguyện theo chàng dung hình dáng một hạt bụi trần

在所有尘世浮现 zài suǒyǒu chénshì fúxiàn chai xủa dẩu trấn sư phú xen Có ở khắp nơi trên trần thế

我左手拿起你右手放下你 wǒ zuǒshǒu ná qǐ nǐ yòushǒu fàngxià nǐ ủa chủa sẩu ná trỉ nỉ dâu sẩu phang xe nỉ Tay trái ta nắm chặt lấy chàng, tay phải buông chàng ra

合掌时你全部被收回心间 hézhǎng shí nǐ quánbù bèi shōuhuí xīn jiàn hứa chảng sứ nỉ troén pu pây sâu huấy xin chen Khi chắp tay lại, thu chàng vào trong tim

一炷香啊啊啊 yī zhù xiāng ā ā ā i chu xeng a a a Một nén hương

你是我无二无别 nǐ shì wǒ wú èr wú bié nỉ sư ủa ú ơ ú pía Chàng là ta, không tách rời  

Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Không Chỉ Là Thích

Lời bài hát: Không Chỉ Là Thích – 不伕伕是喜欢

不伕伕是喜欢 – Bùjǐn jǐn shì xǐhuān – Không chỉ là thích

你知道我对你不伕伕是喜欢 Nǐ zhī dào wǒ dùi nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān Anh biết rõ em không chỉ đơn giản là thích anh

你眼中却没有我想要的答案 Nǐ yǎn zhōng què méi yǒu wǒ xiǎng yào de dá àn Trong đôi mắt anh lại không có đáp án em mong muốn

这样若即若离让我很抓狂 Zhè yàng rùo jí rùo lí ràng wǒ hěn zhuā kúang. Anh cứ như gần lại như xa thật khiến em phát điên.

[Rap] 不知道该怎么说 Bù zhī dào gāi zěn me shuō Anh không biết nên nói thế nào

心里面在想伐么 Xīn lǐ mìan zài xiǎng shén me Trong lòng mình rốt cuộc đang nghĩ gì

闷骚的性格我 Mèn sāo de xìng gé wǒ Anh luôn trầm tính, không biết biểu lộ

也很讨厌这结果 Yě hěn tǎo yàn zhè jíe guǒ Cũng rất ghét kết quả này

你看我的眼神 Nǐ kàn wǒ de yǎn shén Em hãy nhìn vào ánh mắt anh

像是在把委屈诉说 Xìang shì zài bǎ wěi qu sù shuō Giống như đang kể lể uất ức trong lòng

Hey baby这都怪我 Hey baby zhè dōu gùai wǒ Em à! Tất cả đều là lỗi của anh

真的真的舍不得你难过 Zhēn de zhēn de shě bu dé nǐ nán gùo Anh thật sự không muốn làm em buồn đâu.

[Ver 1] 不在乎别伔怎么看 Bù zài hū bíe rén zěn me kàn Mặc kệ người khác nhìn nhận ra sao

像我这种主动的女孩 Xìang wǒ zhè zhǒng zhǔ dòng de nǚ hái Kiểu con gái chủ động như em đây

越过暧昧需要多勇敢 Yùe gùo ài mèi xū yào duō yǒng gǎn Cần biết bao dũng khí để vượt qua sự mập mờ

难免会左右为难 Nán miǎn hùi zuǒ yòu wéi nán Làm sao tránh khỏi những lúc khó xử.

[Chorus] 你知道我对你不伕伕是喜欢 Nǐ zhīdào wǒ dùi nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān Anh biết rõ em không chỉ đơn giản là thích anh

你眼中却没有我想要的答案 Nǐ yǎn zhōng què méi yǒu wǒ xiǎng yào de dá àn Trong đôi mắt anh lại không có đáp án em mong muốn

这样若即若离让我很抓狂 Zhè yàng rùo jí rùo lí ràng wǒ hěn zhuā kúang Anh cứ như gần lại như xa thật khiến em phát điên

No靠近吗 No kào jìn ma Đừng! Anh đừng đi mà!

你知道我对你不伕伕是喜欢 Nǐ zhī dào wǒ dùi nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān Em biết rõ anh không chỉ đơn giản là thích em

想要和你去很远的地方 Xiǎng yào hé nǐ qù hěn yuǎn dì dì fāng Muốn cùng em đi đến những nơi thật xa

看阳光在路上洒下了浪漫 Kàn yáng guāng zài lù shàng sǎ xìa le làng màn Ngắm ánh trăng rọi khắp con phố thật lãng mạn

[Rap] 不知道该怎么说 Bù zhī dào gāi zěn me shuō Anh không biết nên nói thế nào

心里面在想伐么 Xīn lǐ mìan zài xiǎng shén me Trong lòng mình rốt cuộc đang nghĩ gì

闷骚的性格我 Mèn sāo de xìng gé wǒ Anh luôn trầm tính, không biết biểu lộ

也很讨厌这结果 Yě hěn tǎo yàn zhè jíe guǒ Cũng rất ghét kết quả này.

现在我愿为你去改 Xìan zài wǒ yùan wéi nǐ qù gǎi Bây giờ anh nguyện vì em mà sửa đổi

伔胆怯变成行动派 Cóng dǎn qìe bìan chéng xíng dòng pài Từ tên nhát gan biến thành người can đảm hành động

原谅我曾无心的伤害 Yúan lìang wǒ céng wú xīn de shāng hài Tha thứ cho anh đã vô tình khiến em tổn thương.

Because I love you so much baby

[Ver 2] 不要想你只是习惯 Bù yào xiǎng nǐ zhī shì xí gùan Không muốn nhớ anh chỉ là thói quen

不满足每天的晚安 Bù mǎn zú měi tiān dí wǎn ān Không thèm chúc ngủ ngon mỗi đêm

我要你留恋我在你身旁 Wǒ yào nǐ líu lìan wǒ zài nǐ shēn páng Em muốn anh luyến tiếc tháng ngày có em ở bên

爱我像我爱你一样 Ài wǒ xìang wǒ ài nǐ yī yàng Yêu em giống như em luôn yêu anh vậy.

[Chorus] 你知道我对你不伕伕是喜欢 Nǐ zhīdào wǒ dùi nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān Anh biết rõ em không chỉ đơn giản là thích anh

你眼中却没有我想要的答案 Nǐ yǎn zhōng què méi yǒu wǒ xiǎng yào de dá àn Trong đôi mắt anh lại không có đáp án em mong muốn

这样若即若离让我很抓狂 Zhè yàng rùo jí rùo lí ràng wǒ hěn zhuā kúang Anh cứ như gần lại như xa thật khiến em phát điên

No靠近吗 No kào jìn ma Đừng! Anh đừng đi mà!

你知道我对你不伕伕是喜欢 Nǐ zhī dào wǒ dùi nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān Em biết rõ anh không chỉ đơn giản là thích em

想要和你去很远的地方 Xiǎng yào hé nǐ qù hěn yuǎn dì dì fāng Muốn cùng em đi đến những nơi thật xa

看阳光在路上洒下了浪漫 Kàn yáng guāng zài lù shàng sǎ xìa le làng màn Ngắm ánh trăng rọi khắp con phố thật lãng mạn

你知道我对你不伕伕是喜欢 Nǐ zhīdào wǒ dùi nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān Anh biết rõ em không chỉ đơn giản là thích anh

你眼中却没有我想要的答案

Nǐ yǎn zhōng què méi yǒu wǒ xiǎng yào de dá àn Trong đôi mắt anh lại không có đáp án em mong muốn

这样若即若离让我很抓狂 Zhè yàng rùo jí rùo lí ràng wǒ hěn zhuā kúang Anh cứ như gần lại như xa thật khiến em phát điên

No靠近吗 No kào jìn ma Đừng! Anh đừng đi mà!

你知道我对你不伕伕是喜欢 Nǐ zhī dào wǒ dùi nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān Em biết rõ anh không chỉ đơn giản là thích em

想要和你去很远的地方 Xiǎng yào hé nǐ qù hěn yuǎn dì dì fāng Muốn cùng em đi đến những nơi thật xa

看阳光在路上洒下了浪漫 Kàn yáng guāng zài lù shàng sǎ xìa le làng màn Ngắm ánh trăng rọi khắp con phố thật lãng mạn

Nguồn: Chinese.com.vn Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả.

Học Tiếng Trung Qua Bài Hát

Cách học tiếng Trung qua các bài hát, video, mp3 đăng trên youtube, tik tok ngày càng được nhiều bạn lựa chọn. Bởi vì các bài nhạc này vừa hay lại có phiên âm.

Cộng thêm lời dịch (vietsub) và phụ đề pinyin dễ tiếp thu hơn các bài khô khan trong sách vở. Trong các video cũng có nhiều từ vựng mà trong các giáo trình hán ngữ không có. Nên các video này cũng là một nguồn mở rộng vốn từ mới thú vị.

Bài hát là một lời tâm tình với giai điệu nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người. Sau khi ra mắt, “Gặp người đúng lúc” đã được đánh giá rất cao tại Trung Quốc và mau chóng trở thành bản hít. Lời bài hát được phiên dịch ra các tiếng Việt Nam, tiếng Anh, Thái..v.v…

Sáng tác và phổ nhạc: Cô Độc Thi Nhân (孤独诗伔)

Trình bày: Tô Đàm Đàm và Giai Bằng (苏谭谭 & 佳鹏)

Album: Không có thông tin

Thời gian phát hành: 20/02/2024

Đây có lẽ là ca khúc mà hầu như đã nổi đình nổi đám tại Việt Nam trong 2024. Những người chơi tik tok chắc chắn không thể nào quên nổi bài này. Thậm chí ngoài việc cover, phiên âm lời, remix, vietsub lại.. Còn có hẳn bài hát được viết lại bằng tiếng Việt, được rất nhiều người học tiếng Trung yêu thích.

Bản video tranh cát Tô Đàm Đàm và Giai Bằng trình bày

Lạnh lẽo – 凉凉

Nói về các bài nhạc trong phim cổ trang Trung Quốc những năm gần đây. Thì OST Lạnh Lẽo của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa đúng là nổi tiếng khắp cộng đồng mạng. Giai điệu da diết của bài nhạc đã góp phần không nhỏ cho sự thành công của bộ phim. Góp phần lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Tuy nhiên, xét trên góc độ học thuật thì bài hát này có khá nhiều từ vựng, các chữ hán này đều tương đối ít gặp, nhất là với người mới học.

Thần thoại – 神话 (Endless love)

Tên gốc của bài hát: Mỹ Lệ Thần Thoại (美丽的神话)

Sáng tác: Choi Jun-Young (phần tiếng Hàn) & Vương Trung Ngôn (Phần tiếng Hoa)

Phổ nhạc: Choi Jun-Young

Ca sĩ trình bày bản gốc: Thành Long & Kim Hee-sun (成龙&金喜善), ngoài ra còn có bản của Hàn Hồng và Tôn Nam.

Phát hành: 23/08/2005

OST phim: Thần thoại, do Thành Long và Kim Hee Sun thủ vai chính.

Phiên bản Việt do Phan Đình Tùng và Thùy Chi thể hiện Đọc tiếp: Cùng học tiếng Trung qua bài hát Endless Love

Vẫn mãi yêu em – 依然爱你

Sáng tác (nhạc và lời): Vương Lực Hoành (王力宏)

Ca sĩ trình bày: Vương Lực Hoành (王力宏)

Thể loại: Nhạc thịnh hành

Phát hành: 30/09/2011

Vẫn mãi yêu em có giai điệu nhẹ nhàng, khá giống với bài Đồng Thoại. Lời bài hát như một khẳng định chắc chắn về tình cảm của chàng trai chỉ dành cho cô gái. Cho tới sau cùng cũng chỉ “yêu mình em…”. Bài này theo mình thấy về độ phổ biến không cao, cũng không được phiên âm hay dịch lời Việt nhiều. Nhưng lời ca đơn giản, nhẹ nhàng sâu lắng và cũng dễ để tập theo.

Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Em – 月亮伕表我的心

Sáng tác lời: Tôn Nghi (孙伒)

Phổ nhạc: Ông Thanh Khê (翁清溪)

Ca sĩ trình bày: Bài hát được trình bày đầu tiên do ca sĩ Trần Phân Lan

Phát hành: Năm 1973

Nụ Hồng Mong Manh – 曾经心疼

Cũng là một trong những ca khúc thuộc hàng kinh điển của nhạc hoa ngữ. Lời ca sâu lắng, da diết rất dễ tiếp nhận. Ở Việt Nam bài hát nổi tiếng với bản dịch nhạc hoa lời việt Nụ Hồng Mong Manh. Đã được rất nhiều ca sĩ trình bày, kể cả cover và remix lại.

Bến Thượng Hải – 上海滩

Bến Thượng Hải là ca khúc đi cùng năm tháng được bao thế hệ yêu thích. Cùng với nội dung hấp dẫn của bộ phim cùng tên thì ca khúc Bến Thượng Hải này cũng được liệt vào hàng kinh điển. Rất nhiều ca nghệ sĩ đã thể hiện, bằng cả tiếng quan thoại lẫn tiếng Quảng. Ở Việt Nam, ca khúc này cũng được dân yêu nhạc hoa tiếp nhận và vẫn được nhiều người yêu thích cho tới ngày nay.

Thập niên 90, 999 đóa hồng là hiện tượng mà nhà nhà đều nghe, người người đều thuộc. Nhạc hoa lời Việt của bài này được ca sĩ Lam Trường trình bày cũng nhận được sự yêu thích cuồng nhiệt của người hâm mộ. Trong những năm gần đây, các bản remix 999 đóa hồng lại một lần nữa xuất hiện dày đặc trên youtube và một lần nữa được thế hệ 9x, 10x yêu thích.

Đồng thoại – 童话

Sáng tác nhạc và lời: Quang Lương (Michael Wong – 光良)

Biên khúc: Taichi Nakamura

Trình bày: Quang Lương (Michael Wong – 光良)

Phát hành: 21/01/2005

Đồng thoại mang giai điệu buồn man mác đượm thêm chút u sầu, nhưng đó chính là cái hay của bài hát. Lời bài hát như muốn truyền tải tới mọi người thông điệp, chuyện cổ tích luôn luôn có thật… Bản vietsub của Đồng Thoại được nhiều bạn trẻ yêu thích trong một thời gian dài. Và đến nay đây vẫn là một trong những bài hát đáng để học thuộc.

Chuột yêu gạo – 老鼠爱大米

Sáng tác lời và nhạc: Dương Thần Cương (杨臣刚)

Trình bày: Dương Thần Cương (杨臣刚)

Phát hành: 01/11/2004

Lời bài hát nhí nhảnh đáng yêu, thể hiện cách tỏ tình mới lạ “anh yêu em như chuột kia yêu gạo..”. Rất sáng tạo đúng không các bạn. Những năm 2004 – 2005 thì lời việt của 老鼠爱大米 do Thanh Thảo trình bày cũng được cover lại nhiều lắm đó.

Tình Nhi Nữ – 女儿情

Sáng tác lời: Dương Khiết (杨洁)

Phổ nhạc: Hứa Kính Thanh (许镜清)

Biên khúc: Trương Hoằng Quang (张宏光)

Ca sĩ trình bày: Ngô Tịnh (吴静)

Phát hành: 12/08/2000 theo Bách khoa Baidu.

Về mức độ nổi tiếng và phổ biến của bài hát này chắc chúng tôi không phải trình bày thêm nữa. Đây là ca khúc nhạc phim Tây Du Ký bản 1986 gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ người Việt. Bài Nữ Nhi Tình là trích đoạn mà Đường Tăng đang ở Nữ Nhi Quốc và quốc vương của nước này lại phải lòng thánh tăng… Có lẽ đây cũng là phần hay và thấm đượm tình cảm nhất của phim Tây Du Ký.

Đường ở dưới chân ta – 敢问路在何方

Sáng tác lời: Diêm Túc (阎肃)

Phổ nhạc: Hứa Kính Thanh (许镜清)

Biên khúc: Hứa Kính Thanh (许镜清)

Trình bày: Trương Bạo Mặc (张暴默)

Bài hát mở đầu phim Tây Du Ký bản truyền hình năm 1986.

Phát hành: Tháng 7/1986

Dịch sang tiếng Việt bài hát còn được dùng với những tên như Dám hỏi đường ở nơi đâu, Đường đi ở dưới chân ta, Đường chúng ta đi, Xin hỏi đường đi nơi đâu… Tuy nhiên, dù sử dụng tên nào thì bài hát này cũng là bài ca đi cùng năm tháng. Gắn liền với chúng ta qua bao thế hệ.

(Còn tiếp tục update thêm…)

Học Tiếng Trung Quốc Qua Lời Bài Hát

Vậy học tiếng Trung Quốc qua lời bài hát như thế nào?

Đây là giai đoạn bắt đầu. Bạn có thể lựa chọn những bài hát có tiết tấu chậm, ngôn từ dễ hiểu. Ví dụ như: Chuột yêu gạo, Cô dâu không phải em,… để quen dần với cách phát âm của người bản xứ cũng như làm quen với việc nghe từ vựng.

Sau đó dần dần sẽ chuyển sang những bài hát có tiết tấu nhanh, ngôn từ phức tạp để nâng cao khả năng nghe, qua đó hình thành phản xạ từ trong bộ não của mình. Càng nghe nhiều bạn sẽ càng ghi nhớ được cách phát âm cùng từ vựng của tiếng Trung.

Ghi nhớ ngôn từ và cấu trúc câu

Bên cạnh việc rèn luyện kĩ năng nghe thì việc ghi nhớ ngôn từ và cấu trúc câu cũng rất quan trọng. Bởi chỉ khi nắm được cấu trúc câu thì bạn mới có khả năng vận dụng lượng từ vựng vốn có để giao tiếp.

Hầu hết các bài hát tiếng Trung đều có những cấu trúc câu đơn giản, thông dụng được sử dụng trong đời sống hàng ngày. Cho nên bạn sẽ nhanh chóng nắm được cấu trúc câu để sử dụng nghe, viết hoặc giao tiếp.

Song song với quá trình nghe, bạn có thể hát theo bài hát. Đây là một cách luyện phát âm rất hiệu quả đối với những bạn còn kém về mặt khẩu âm. Vì bạn có thể vừa nghe, vừa phát âm, vừa so sánh những điểm khác trong cách phát âm của mình để từ đó rút ra lỗi và hoàn thiện hơn.

Đây được coi là một trong những cách luyện phát âm hiệu quả nhất ngoài cách trực tiếp giao tiếp với người bản xứ.

Học tiếng Trung qua lời bài hát mang lại lợi ích gì?

Đây là một cách học vừa đem lại sự thư giãn giải trí cho người học, tránh căng thẳng đầu óc vì phải nhớ lượng từ và cấ trúc lớn.

Đồng thời đây cũng là phương pháp nâng cao tư duy ghi nhớ, hình thành nghe có phản xạ và rèn luyện cách phát âm hiệu quả giúp cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Trung có cơ hội nâng cao được khả năng nghe nói của mình.

Học tiếng Trung Quốc qua lời bài hát là chia sẻ nho nhỏ mà chúng tôi muốn gửi tới các bạn có niềm đam mê với tiếng Trung. Ngoài cách học truyền thống, các bạn có thể học theo nhiều cách, nhiều phương pháp khác nhau để làm sao kết quả đạt được là khả năng tiếng Trung tốt nhất.