Học Tiếng Trung Qua Bài Hát Chúng Ta Không Giống Nhau / Top 6 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Theolympiashools.edu.vn

Học Tiếng Trung Qua Bài Hát : Chúng Ta Không Giống Nhau

Học Tiếng Trung Qua Bài Hát

Học tiếng Trung qua bài hát : Chúng Ta Không Giống Nhau, Lời bài hát Chúng Ta Không Giống Nhau

我们不一样 wǒ mén bù yī yàng 这么多年的兄弟 zhè me duō nián dí xiōng dì 有谁比我更了解你 yǒu shuí bǐ wǒ gēng liǎo jiě nǐ 太多太多不容易 tài duō tài duō bù róng yì 磨平了岁月和脾气 mó píng liǎo suì yuè hé pí qì 时间转眼就过去 shí jiān zhuǎn yǎn jiù guò qù 这身后不散的筵席 zhè shēn hòu bù sàn dí yán xí 只因为我们还在 zhī yīn wéi wǒ mén huán zài 心留在原地 xīn liú zài yuán dì 张开手 需要多大的勇气 zhāng kāi shǒu xū yào duō dà dí yǒng qì 这片天 你我一起撑起 zhè piàn tiān nǐ wǒ yī qǐ chēng qǐ 更努力 只为了我们想要的明天 gēng nǔ lì zhī wéi liǎo wǒ mén xiǎng yào dí míng tiān 好好的 这份情好好珍惜 hǎo hǎo dí zhè fèn qíng hǎo hǎo zhēn xī 我们不一样 wǒ mén bù yī yàng 不一样 bù yī yàng 不一样 bù yī yàng 每一个人都有不同的境遇 měi yī gè rén dū yǒu bù tóng dí jìng yù 我们在这里 在这里等你 wǒ mén zài zhè lǐ zài zhè lǐ děng nǐ 我们不一样 wǒ mén bù yī yàng 不一样 bù yī yàng 不一样 bù yī yàng 虽然会经历不同的事情 suī rán huì jīng lì bù tóng dí shì qíng 我们都希望来生还能相遇 wǒ mén dū xī wàng lái shēng huán néng xiāng yù 我们不一样 wǒ mén bù yī yàng 我们不一样 wǒ mén bù yī yàng 我们不一样 wǒ mén bù yī yàng 我们不一样 wǒ mén bù yī yàng 我们不一样 wǒ mén bù yī yàng 不一样 bù yī yàng 不一样 bù yī yàng 不一样 bù yī yàng 不一样 bù yī yàng 不一样 bù yī yàng 不一样 bù yī yàng 不一样 bù yī yàng 我们不一样 wǒ mén bù yī yàng 这么多年的兄弟 zhè me duō nián dí xiōng dì 有谁比我更了解你 yǒu shuí bǐ wǒ gēng liǎo jiě nǐ 太多太多不容易 tài duō tài duō bù róng yì 磨平了岁月和脾气 mó píng liǎo suì yuè hé pí qì 时间转眼就过去 shí jiān zhuǎn yǎn jiù guò qù 这身后不散的筵席 zhè shēn hòu bù sàn dí yán xí 只因为我们还在 zhī yīn wéi wǒ mén huán zài 心留在原地 xīn liú zài yuán dì 张开手 需要多大的勇气 zhāng kāi shǒu xū yào duō dà dí yǒng qì 这片天 你我一起撑起 zhè piàn tiān nǐ wǒ yī qǐ chēng qǐ 更努力 只为了我们想要的明天 gēng nǔ lì zhī wéi liǎo wǒ mén xiǎng yào dí míng tiān 好好的 这份情好好珍惜 hǎo hǎo dí zhè fèn qíng hǎo hǎo zhēn xī 珍惜 zhēn xī 我们不一样 wǒ mén bù yī yàng 不一样 bù yī yàng 不一样 bù yī yàng 每一个人都有不同的境遇 měi yī gè rén dū yǒu bù tóng dí jìng yù 我们在这里 在这里等你 wǒ mén zài zhè lǐ zài zhè lǐ děng nǐ 我们不一样 wǒ mén bù yī yàng 不一样 bù yī yàng 虽然会经历不同的事情 suī rán huì jīng lì bù tóng dí shì qíng 我们都希望来生还能相遇 wǒ mén dū xī wàng lái shēng huán néng xiāng yù 我们不一样 wǒ mén bù yī yàng 不一样 bù yī yàng 不一样 bù yī yàng 虽然会经历不同的事情 suī rán huì jīng lì bù tóng dí shì qíng 我们都希望来生还能相遇 wǒ mén dū xī wàng lái shēng huán néng xiāng yù 我们都希望来生还能相遇 wǒ mén dū xī wàng lái shēng huán néng xiāng yù

Tags: #Bài hát : Chúng Ta Không Giống Nhau#Chúng Ta Không Giống Nhau#Học tiếng Trung qua bài hát : Chúng Ta Không Giống Nhau

Chúng Ta Học Tiếng Nga – Bài 30

Thế là bây giờ Tania và Đan Thi lại cùng các bạn tiếp nối cuộc du hành vào đất nước kỳ thú của ngôn ngữ Nga. Như đã hứa trong bài trước, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một kiến thức quan trọng trong tiếng Nga — đó là thể của động từ.

— Chị Tania, chắc là chị biết câu chuyện nhổ củ cải chứ?

— Vâng, tôi biết. Đó là một trong những chuyện cổ tích đầu tiên mà các trẻ em Nga được biết trong cuộc đời mình. Câu chuyện ngắn ngộ nghĩnh cho thấy rằng nếu đoàn kết cùng nhau, ta có thể giải quyết bất kỳ công việc khó khăn. 

ПОСАДИЛ ДЕД  РЕПКУ. ВЫРОСЛА РЕПКА БОЛЬШАЯ-ПРЕБОЛЬШАЯ. СТАЛ ДЕД ТЯНУТЬ РЕПКУ. ТЯНЕТ-ПОТЯНЕТ — ВЫТЯНУТЬ НЕ МОЖЕТ. ПОЗВАЛ ДЕД БАБКУ. ДЕДКА — (ТЯНЕТ) ЗА РЕПКУ, БАБКА — (ТЯНЕТ) ЗА ДЕДКУ. ТЯНУТ-ПОТЯНУТ — ВЫТЯНУТЬ НЕ МОГУТ.

БАБКА — (ПОЗВАЛА НА ПОМОЩЬ) ВНУЧКУ, ТА — (ПОЗВАЛА НА ПОМОЩЬ) СОБАКУ ЖУЧКУ, СОБАКА — (ПОЗВАЛА НА ПОМОЩЬ) КОШКУ, КОШКА — (ПОЗВАЛА НА ПОМОЩЬ)  МЫШКУ.

Ông trồng cây cải. Cây cải lớn lên khổng lồ. Ông bắt đầu nhổ cải. Kéo mãi-kéo mãi nhưng không thể nhổ lên được. Ông gọi bà ra. Ông nắm cây cải, bà bám lấy ông. Kéo mãi-kéo mãi nhưng không thể nhổ cải lên được.

Bà gọi cháu gái ra. Cháu gái gọi chó Zhuchka, chó gọi mèo, mèo gọi chuột nhắt.

ДЕДКА — (ТЯНЕТ) ЗА РЕПКУ, БАБКА — (ТЯНЕТ) ЗА ДЕДКУ, ВНУЧКА — (ТЯНЕТ) ЗА БАБКУ, ЖУЧКА — (ТЯНЕТ) ЗА ВНУЧКУ, КОШКА — (ТЯНЕТ) ЗА ЖУЧКУ, МЫШКА — (ТЯНЕТ) ЗА КОШКУ. ВСЕ ВМЕСТЕ  ВЫТЯНУЛИ РЕПКУ

Ông kéo cây cải, bà bám lấy ông, cháu gái bám lấy bà, chó Zhuchka bám cháu gái, mèo bám chó, chuột nhắt bám mèo. Tất cả đã cùng nhau nhổ được cây cải lên.

Động từ ТЯНУТЬ biểu thị quá trình của hành động. Đây là động từ ở thể chưa hoàn thành. Động từ ВЫТЯНУТЬ  biểu thị kết quả của hành động. Đây là động từ ở thể hoàn thành.

Mời các bạn nghe những đoạn hội thoại ngắn.

—  АНТОН, ЧТО ТЫ ДЕЛАЛ ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ?— Я ЧИТАЛ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНУЮ КНИГУ. — КАКУЮ?— «ПУШКИН В МОСКВЕ». — ТЫ ПРОЧИТАЛ ЕЕ?— ДА. И ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ, ГДЕ ПУШКИН ЖИЛ В МОСКВЕ И КАКИЕ НАПИСАЛ ЗДЕСЬ СТИХИ.

—  Anton à,  chiều qua cậu làm gì vậy?— Tớ đọc một cuốn sách rất hay. — Cuốn nào thế?— ”Pushkin ở Matxcơva”. — Cậu đọc xong cuốn sách rồi chứ?— Ừ. Và bây giờ tớ biết, Pushkin đã sống ở đâu tại Matxcơva và ở đây ông đã viết những bài thơ nào.

— ХУНГ, ТЫ ГОТОВ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ?— НЕТ, НЕ ГОТОВ. Я УЧИЛ НОВЫЕ СЛОВА ДВА ДНЯ, НО НЕ ВЫУЧИЛ, ПОТОМУ ЧТО ИХ ОЧЕНЬ МНОГО.

— Hùng ơi, cậu sẵn sàng cho bài kiểm tra chưa?— Chưa, chưa sẵn sàng. Tớ đã học các từ mới trong hai ngày, nhưng chưa thuộc, vì từ mới rất nhiều.

— КТО РЕШИЛ ЗАДАЧУ №5?— В НАШЕЙ ГРУППЕ ЕЕ РЕШИЛ ТОЛЬКО САША. МЫ ВСЕ РЕШАЛИ ЕЕ ОЧЕНЬ ДОЛГО, НО НЕ РЕШИЛИ.

—  Ai đã giải xong bài tập số 5?— Trong nhóm chúng tôi chỉ có Sasha giải xong bài tập ấy. Tất cả chúng tôi làm bài rất lâu nhưng chưa giải xong.

Trong mấy đoạn đối thoại này hiện diện các động từ chưa hoàn thành và hoàn thành thể. Như qui tắc thông thường, các động từ hoàn thành thể khác động từ chưa hoàn thành thể bởi các tiếp đầu ngữ. ЧИТАЛ-ПРОЧИТАЛ. УЧИЛ — ВЫУЧИЛ.

Nhưng cũng có những động từ phân biệt bằng từ gốc như РЕШАЛ — РЕШИЛ.

Động từ chưa hoàn thành thể biểu thị quá trình của hành động hoặc hành động lặp đi lặp lại và sử dụng ở cả 3 thì — hiện tại, quá khứ và tương lai.

СМОТРЮ-СМОТРЕЛ-БУДУ СМОТРЕТЬ, ЧИТАЮ-ЧИТАЛ-БУДУ ЧИТАТЬ, УЧУ-УЧИЛ-БУДУ УЧИТЬ, ЗНАЮ-ЗНАЛ-БУДУ ЗНАТЬ, ВИЖУ-ВИДЕЛ-БУДУ ВИДЕТЬ, ПОВТОРЯЮ-ПОВТОРЯЛ-БУДУ ПОВТОРЯТЬ, РЕШАЮ-РЕШАЛ-БУДУ РЕШАТЬ.

Tôi đang xem-đã xem-sẽ xem, Tôi đang đọc-đã đọc-sẽ đọc, Tôi đang học-đã học-sẽ học, Tôi biết-đã biết-sẽ biết, Tôi đang thấy-đã thấy-sẽ thấy, Tôi đang nhắc lại-đã nhắc lại-sẽ nhắc lại, Tôi đang giải quyết-đã giải quyết-sẽ giải quyết.

Động từ hoàn thành thể biểu thị kết quả của hành động vì thế chỉ dùng ở thì quá khứ và tương lai.

ПОСМОТРЕЛ-ПОСМОТРЮ, ПРОЧИТАЛ-ПРОЧИТАЮ, ВЫУЧИЛ-ВЫУЧУ, УЗНАЛ-УЗНАЮ, УВИДЕЛ-УВИЖУ, ПОВТОРИЛ-ПОВТОРЮ, РЕШИЛ-РЕШУ. 

Tôi đã xem xong-sẽ xem xong, Tôi đã đọc xong-sẽ đọc xong, Tôi đã học thuộc-sẽ học thuộc, Tôi đã được biết-sẽ được biết, Tôi đã thấy-sẽ thấy, Tôi đã nhắc lại-sẽ nhắc lại, Tôi đã giải xong-sẽ giải xong.

— ПРИВЕТ, ЗУНГ! ОТКУДА ИДЕШЬ?— ИЗ МАГАЗИНА. КУПИЛ СЕБЕ НОВЫЙ ДИСК ВАНЕССЫ МЭЙ. Я РЕГУЛЯРНО  ПОКУПАЮ ЕЕ ДИСКИ.

—  Dũng à, chào cậu! Cậu đi đâu về thế?— Từ cửa hàng về. Tớ đã mua đĩa (nhạc) mới của Vanessa Mae. Tớ thường mua các đĩa nhạc của chị ấy.

—  ХЫОНГ, ТЫ ЧАСТО ЗВОНИШЬ ДОМОЙ?— ЗВОНЮ КАЖДУЮ СУББОТУ. НО БЫВАЮТ ОСОБЕННЫЕ СОБЫТИЯ. НАПРИМЕР, СЕГОДНЯ ПОЗВОНИЛА И СООБЩИЛА, ЧТО  ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО В ИНСТИТУТСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО МАТЕМАТИКЕ.

— Hương ơi, cậu có hay gọi điện về nhà không?— Thứ Bẩy nào cũng gọi. Nhưng cũng có những sự kiện đặc biệt. Thí dụ hôm nay tớ đã gọi điện và thông báo giành được vị trí thứ nhất (đứng thứ nhất) trong cuộc thi Olympic Toán ở trường đại học.

Chúng Ta Có Nên Học Tiếng Đức Không?

Chúng ta có nên học tiếng Đức không?

Nói chuyện tiếng Đức sẽ hữu ích cho cá nhân và thể hiện tính chuyên nghiệp. Anh được coi là ngôn ngữ mệnh xuất sắc chuyên nghiệp, nhưng Đức là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Tây Ban Nha. Vì vậy, nếu bạn có khả năng cói tiếng Đức tốt, bạn sẽ có nhiều khả năng để tìm một công việc hoặc được thăng chức.

Bởi vì nhiều công ty Tây Ban Nha làm việc trong hợp tác với các công ty của Đức, kỹ năng ngôn ngữ của bạn sẽ trở thành một cộng trên CV của bạn. Nếu bạn làm việc trong ngành du lịch, lưu ý rằng người Đức rất thích đi du lịch. Ngoài ra, Đức là ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ hai cho các tác phẩm khoa học, ngay sau tiếng Anh, và Đức là quốc gia thứ ba trong thế giới trong số các yêu cầu về bằng sáng chế khoa học. Bạn có thích khoa học? Vâng học tiếng Đức sẽ rất hữu ích!

Chúng ta thường rơi vào sáo rỗng rằng Đức đi xuống đến bia và xúc xích (và cũng có thể mở giày với vớ). Sai lầm lớn! Đừng giới hạn phong cách thời trang của bạn đôi khi có vấn: người Đức có một nền văn hóa mà có thể đối thủ của Tây Ban Nha.

Văn hóa ở Đức không chỉ là bia! Vì vậy, học tiếng Đức sẽ cho phép bạn truy cập vào vô số tác phẩm văn học, âm nhạc và phim làm việc trong ngôn ngữ này. Đọc sách những người đam mê có thể đọc, ví dụ, hoàn thành các tác phẩm của Goethe, biểu tượng văn học đích thực ở Đức. Quá trình của Kafka (xuất bản sau khi ông mất) là cũng là một phần trong những phải – đọc sách khi bạn biết Đức.

Các khán giả sẽ đánh giá cao bộ phim nổi tiếng Tạm biệt, Lenin! (2002) bởi Wolfgang Becker về chất lượng lập luận của họ như là sự kiện lịch sử ghi chép lại: giai đoạn quan trọng của sự sụp đổ của các bức tường Berlin. Trên các mặt khác, bộ phim hài Soul Kitchen , phát hành vào năm 2010 và đạo diễn Fatih Akin, Chứng minh rằng người Đức có không cảm giác hài hước!

Văn hóa Đức cũng tỏa sáng thông qua âm nhạc của mình. Trong thực tế, một số trong những vở opera vĩ đại người Đức tiếp tục để điền vào các nhà hát trong mỗi màn trình diễn. Chúng ta có thể đề cập đến L để Magic Flute của Mozart hay chín bản giao hưởng của Ludwig van Beethoven.

7 lời khuyên giúp học tiếng Đức hiệu quả

Người ta thường nói rằng học tiếng Đức là khó học. Đó là một ý tưởng trên diện rộng. Nhưng bạn biết những gì họ đang định kiến? Để phá vỡ! Đừng được nản lòng vì bạn nói rằng từ vựng Đức là phức tạp, ngữ pháp đó là khó khăn mà các declinations không thể đứng … Hãy nói những tin đồn và ghi nhớ rằng ai cũng có thể học cách nói tiếng Đức, là cũ mà có.

Ngoài ra, nếu bạn biết tiếng Anh, bạn sẽ thích khi biết rằng Đức và tiếng Anh có nhiều điểm tương đồng! Một nghiên cứu của một nhà ngôn ngữ học người Mỹ, hai ngôn ngữ có khoảng 60% số điểm tương đồng từ vựng. Chúng ta có thể thấy điều này rất dễ dàng tương đồng. Ví dụ, trường từ tiếng Anh là học và Đức là Schule ; Summer nói mùa hè bằng tiếng Anh và Đức là sommer . Các giống là tuyệt vời, phải không? Những điểm tương đồng là do cả hai ngôn ngữ họ thuộc về gia đình của ngôn ngữ Đức.

Khi bạn bắt đầu đi học Đức để nâng cao trình độ, một trong những bài học chúng ta hầu hết sợ hãi là của sự sụt giảm . Và Tây Ban Nha không tồn tại, nó là bình thường đến nỗi lúc đầu một chút sợ hãi. Đó là sự thật rằng Đức, như Latin, một ngôn ngữ mà bị từ chối , nhưng trong khi bảy Latinh, Đức (một mình) có bốn. Những người đã học tiếng Latinh ở cao học sẽ có nó dễ dàng hơn. Không trường hợp của bạn? Đừng lo lắng! Chỉ cần chắc chip tóm tắt và bài tập thực hành.

Trên các mặt khác, Đức là một ngôn ngữ âm , có nghĩa là nó được viết như phát âm. Phải thừa nhận rằng đó là một tin tốt và lý do chính đáng để bắt đầu nghiên cứu Đức. Cuối cùng, thầy Đức của bạn chắc chắn rằng bạn nhớ rằng conjugation không phức tạp. Không giống như Tây Ban Nha, bạn có thể bày tỏ chính mình không có vấn đề ở Đức nếu bạn chỉ biết hiện tại, tương lai và quá khứ.

Nhờ thương mại quan trọng của nó và quan hệ kinh tế, quan hệ hữu nghị Tây Ban Nha-Đức là rắn! Nhưng bạn có biết rằng ngôn ngữ, mặc dù xuất hiện, Đức cũng là một người bạn của Tây Ban Nha? Thứ nhất, giống như hầu hết ngôn ngữ châu Âu, Đức và Tây Ban Nha xuất phát từ nguyên thủy Indo – ngôn ngữ châu Âu. Nhà ngôn ngữ học từ thế kỷ XVII, nhận thấy những điểm tương đồng giữa nhiều ngôn ngữ châu Âu. Sau nhiều nghiên cứu, họ đã tìm thấy dấu vết của một ngôn ngữ chung đã được nói rất lâu trước khi sự ra đời của văn bản. Qua nhiều thế kỷ, Đức và Tây Ban Nha đã được tách ra để thuộc về hai gia đình khác nhau (Đức và Romanic, tương ứng).

Tuy nhiên, hai ngôn ngữ là biến cách , ví dụ, rằng lời nói của họ thay đổi hình dạng vì lý do ngữ pháp. Bằng cách học tiếng Đức với một gia sư hoặc tại một trường ngôn ngữ, chẳng bao lâu bạn sẽ nhận thấy sự tương đồng này. Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng các loại thuốc bổ giọng (phù nhấn mạnh vào một giai điệu tăng), là phổ biến trong cả hai ngôn ngữ (cũng bằng tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác).

Ngoài ra, trong các bài học của Đức, bạn biết rằng có những lời nói tiếng Tây Ban Nha được tìm thấy trong từ vựng của Đức , như giấc ngủ trưa, tango, tapas … Tương tự như vậy, cũng có nhiều từ xuất xứ Đức trong tiếng Tây Ban Nha như ria mép, trắng, gián điệp, khẩu súng, accordion … tại các cuối nó sẽ được hai ngôn ngữ mà không phải là quá khác biệt!

Học tiếng Đức với một gia sư hoặc tại một trường ngôn ngữ

4. Làm thế nào lâu để được song ngữ bằng tiếng Đức?

Bạn đang bỏ một thời gian nghiên cứu để học tiếng Đức và muốn biến nó trở thành song ngữ của bạn. Để làm điều này, bạn trông giống như điên lao đầu vào những điều trên Internet như:

Một số có thể làm cho bạn tin rằng bạn có thể nói tiếng Đức một cách hoàn hảo vào năm lớp học tiếng Đức trong một tháng có thể được hoàn toàn song ngữ … Nhưng chúng tôi sẽ không thể bị lừa: đây là không đúng sự thật. Mặc dù nó không phải là bất khả thi để trở thành thạo tiếng Đức. Cách tốt nhất để nói tiếng Đức để hoàn thiện có lẽ sống để đắm mình vào tiếng Đức. Vì vậy, làm một khóa học tiếng Đức tại Đức, theo học tại một trường đại học của Đức hoặc làm việc ở Đức có thể là giải pháp hoàn hảo. Nó bắt buộc là tương tác với người Đức, lắng nghe để họ nói chuyện và thực hành càng nhiều càng tốt: để bạn có thể tiến bộ nhanh chóng trong Đức. Nếu bạn không có cơ hội để đi đến Đức, bạn sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để bạn học tiếng Đức để trở thành song ngữ. ¿ Trong bao lâu ? Không thể nói, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố chẳng hạn như hồ sơ của bạn, sự kiên trì của bạn …

Trong mọi trường hợp, bạn phải nhớ những bài học, được thúc đẩy, nghe rất nhiều phim Đức hoặc video trên YouTube và có một tốc độ ổn định. Đừng quên để có niềm vui trong khi học tập: Đó là chìa khóa để thành công!

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Lời Bài Hát Độ Ta Không Độ Nàng Tiếng Trung

Bùng nổ vào khoảng đầu năm 2019, lời bài hát độ ta không độ nàng bản tiếng Trung tràn ngập trên tik tok . Và các mạng xã hội của Trung Quốc như Baidu, Weibo, Kuaishou. Cho tới giữa 2019 ca khúc này trở nên hot không thể hot hơn tại Việt Nam. Thậm chí lời bài hát còn được phiên âm pinyin, được dịch ra tiếng Việt, và nổi đình đám trên tik tok, youtube Việt.

Hôm nay chúng ta cùng đi học tiếng trung qua bài hát: Độ ta không độ nàng – 渡我不渡她, lời bản tiếng Trung, bản tiếng Việt và cả những bản nhạc chế, cover, remix…

Câu chuyện đằng sau bài hát độ ta không độ nàng

Tiểu hòa thượng không hiểu, quận chủ bèn mở lời hỏi: “Tiểu hòa thượng, cậu có thích tôi không?”. Tiểu hòa thượng không nói gì cả.Quận chúa nói “ta biết rồi”. Đúng lúc đó người cha của quận chủ đi ra, dự tính đưa quận chủ rời khỏi. Quận chủ cứ thế không chịu đi, chỉ muốn được ở mãi bên cạnh vị tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng chợt nói nam nữ khác biệt, quận chủ xin mời trở về. Quận chủ liền xông tới tiểu hòa thượng hét lớn “ta thích ngươi”. Tiểu hòa thượng quay lựng lại với quận chủ, đi thẳng về phòng.Sau đó không còn thấy quận chủ đến nữa. Ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 4, quận chủ không còn đến nữa. Tu vi của tiểu hòa thượng ngày một cao thâm.Một ngày nọ, chàng ta dự tính chuyên tâm nghiên cứu phật pháp thì nghe được một tin dữ – quận chủ đã chết. Cô ta mặc áo cưới đỏ, treo cổ mà chết.

Thì ra ngày đó có một vị ác bá hoàng tử thích quận chúa nọ, hắn muốn cưỡng đoạt cô về làm vợ. Quận chúa không bằng lòng, người cha của quận chủ vì hạnh phúc của con gái đã tới chùa để cầu xin sư phụ cho tiểu hòa thượng được cưới quận chúa. Nhưng sư phụ nói tiểu hòa thượng là chân phật chi thân, không muốn chuyện nữ nhi cản bước tu hành sau này.Đêm trước ngày cưới, vị hoàng tử nọ uống say tìm đến nhà quận chủ. Hắn muốn cưỡng chiếm quận chủ thế nên đã xảy ra chuyện nàng ta treo cổ tự tử…Nhìn thấy xác cô gái vẫn còn mặc nguyên áo cưới, đầu chùm khăn che mặt. Tiểu hòa thượng khóc nói “nếu phật đã không độ nàng, thế thì ta đành biến thành ma để bảo vệ cho nàng…”. Ngày hôm sau người ta tìm thấy xác vị hoàng tử nọ, với một nhát kiếm phong hầu.

Hoàn cảnh sáng tác ca khúc

Trước khi nổi tiếng khắp Việt Nam với bản dịch sang lời tiếng Việt. Bản gốc bài hát bằng tiếng Trung đã được rất nhiều người biết đến. Nhưng đã phần mọi người không rõ tác giả chính là ai, theo như Baidu thì người sáng tác bài này có nickname là Cô Độc Thi Nhân (孤独诗人).

Theo nhiều nguồn tin thì Cô Độc Thi Nhân chính là một chàng trai từ nhỏ đã từng lớn lên tại Thiếu lâm tự. Nên bài hát độ ta không độ nàng được anh ta lấy cảm hứng sáng tác từ chính hoàn cảnh tuổi thơ của mình. Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng, bài hát chính là được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng “Bất phụ Như Lai, Bất phụ khanh“.Dù hoàn cảnh thế nào, thì ca khúc này cũng đã một thời gian dài làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng tik tok và youtube. Các bản được thể hiện lại bằng tiếng Việt của Khánh Phương, Thúy An… cũng được nhiều người đón nhận và trở nên nổi đình nổi đám.

[Lyrics] Lời bài hát Độ ta không độ nàng

Sáng tác: Cô Độc Thi Nhân (孤独诗人)

Phổ nhạc: Tiểu Ngũ (小五)

Chế tác: Trịnh Dật Hiên (郑逸轩)

Biên khúc: Trần Hàng Vũ (陈航宇)

Công ty phát hành: Ái Lạc Văn Hóa (爱乐文化)

Thể loại nhạc: POP, thịnh hành

Phiên âm pinyin và dịch lời bản Trung

我前几世种下Wo qian ji shi zhong xiaNhững thứ kiếp trước ta gieo trồng

不断的是牵挂Bu duan de shi qian guaKhông ngừng trở nên vướng vít

小僧回头了吗Xiao seng hui tou le maTiểu tăng quay đầu hay chưa

诵经声变沙哑Song jing sheng bian sha yaTiếng tụng kinh đã trở nên khản đặc

这寺下再无她Zhe si xia zai wu taChùa này vẫn không có nàng

菩提不渡她Pu ti bu du taBồ đề đâu có độ cô ấy

几卷经书难留Ji juan jing shu nan liuVài quyển kinh thư khó giữ lại

这满院的冥花Zhe man yuan de ming huaSân chùa ngập tràn bỉ ngạn

你离开这个家Ni li kai zhe ge jiaNàng rời khỏi ngôi nhà này

爱恨都无处洒Ai hen dou wu chu saYêu hận không nơi giũ bỏ

还能回头了吗Hai neng hui tou le maCó thể quay lại hay không?

看你微笑脸颊Kan ni wei xiao lian jiaNgắm nhìn hai má nàng cười

怎能脱下袈裟Zen neng tuo xia jia shaLàm sao có thể rũ bỏ cà sa

来还你一个家Lai hai ni yi ge jiaĐể trả lại nàng mái ấm

为何渡我不渡她Wei he du wo bu du taTại sao độ ta không độ nàng

这风儿还在刮Zhe feng er hai zai guaCơn gió kia vẫn không ngừng thổi

乱了谁的年华Luan le shei de nian huaNhiễu loạn tuổi xuân lòng ai

她留起了长发Ta liu qi le chang faNàng giữ lại mái tóc dài

手起木鱼吧Shou qi mu yu baThu lại mõ đi thôi

菩提下再无她Pu ti xia zai wu taDưới gốc bồ đề không có nàng

又度过几个夏You du guo ji ge xiaLại thêm vài hạ qua đi

眼睛还红吗Yan jing hai hong maKhóe mắt còn đỏ hay không?

她已经不在啦Ta yi jing bu zai laNàng đã không còn tồn tại nữa

晨钟在敲几下Chen zhong zai qiao ji xiaChuông sáng điểm qua mấy lần

不渡世间繁花Bu du shi jian fan huaKhông độ thế gian phồn hoa

我也低头笑着Wo ye di tou xiao zheTa cũng cúi đầu cười vậy

再不见你长发Zai bu jian ni zhang faKhông còn thấy mái tóc dài nàng nữa

笑问佛祖啊Xiao wen fu zu aCười hỏi phật tổ à

渡千百万人家Du qian bai wan ren jiaĐộ trăm vạn nghìn người

为何渡我不渡她Wei he du wo bu du taTại sao độ ta không độ nàng?

Lời việt độ ta không độ nàng

Lời Việt: Tuyên Chính

Nhạc: Cô Độc Thi Nhân (孤独诗人)

Bản do ca sĩ Khánh Phương trình bày

Phật ở trên kia cao quáMãi mãi không độ tới nàngVạn vật tương tư vì aiTiếng mõ vang lên phũ phàngChùa này không thấy bóng nàngBồ đề chẳng muốn nở hoaDòng kinh còn lưu vạn chữBỉ ngạn phủ lên mấy thu

Hồng trần hôm nay xa quáÁi ố không thể giải bàyHỏi người ra đi vì đâuChắc chắn không thể quay đầuMộng này tan theo bóng PhậtTrả lại người áo cà saVì sao độ ta không độ nàng

Vì người hoa rơi hữu ýKhiến nước chảy càng vô tìnhNgười ta lúc hợp tanCó lẽ là duyên phậnGiờ ta không thấy nàngChẳng thấy đâuNgười nơi đâu

Một đời tay ta gõ mõPhá nát cương thương biến họaVài độ xuân thu vừa quaCó lẽ ta không thấy nàngHỏi Phật tu trong kiếp nàyNgày ngày gõ mõ tụng kinhVì sao độ ta không độ nàng

Các phiên bản độ ta không độ nàng remix, beat, cover

Phiên bản chế Độ khung không độ vành

Phiên bản chế Độ C tăng thẳng hàng

Học tiếng Trung qua bài hát: Gặp người đúng lúc – 刚好遇见你