Học Tiếng Đài Loan Thông Dụng / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 5/2023 # Top View | Theolympiashools.edu.vn

Từ Vựng Tiếng Đài Loan Thông Dụng

Du học Đài Loan là trung tâm tư vấn du học Đài Loan uy tín tại Hải Dương. Để được tư vấn thêm vui lòng liên hệ theo SĐT: 0966.581.686!

Hoặc tới trực tiếp Trung tâm tại địa chỉ: Số 360 – Nguyễn Lương Bằng – TP Hải Dương

100 từ vựng thông dụng tiếng Đài Loan

1 – 我們 – wǒ men (ủa mân): chúng tôi.

2 – 什麼 – shén me (sấn mơ): cái gì, hả.

3 – 知道 – zhī dào (trư tao): biết, hiểu, rõ.

4 – 他們 – tāmen (tha mân): bọn họ.

5 – 一個 – yīgè (ý cừa): một cái, một.

6 – 你們 – nǐmen (nỉ mân): các bạn.

7 – 沒有 – méiyǒu (mấy yểu): không có, không bằng, chưa.

8 – 這個 – zhège (trưa cưa): cái này, việc này.

9 – 怎麼 – zěnme (chẩn mơ): thế nào, sao, như thế.

10 – 現在 – xiànzài (xien chai): bây giờ.

11 – 可以 – kěyǐ (khứa ỷ): có thể.

12 – 如果 – rúguǒ (rú cuổ): nếu.

13 – 這樣 – zhèyàng (trưa dang): như vậy, thế này.

14 – 告訴 – gàosù (cao su): nói với, tố cáo, tố giác.

15 – 因為 – yīnwèi (in uây): bởi vì, bởi rằng.

16 – 自己 – zìjǐ (chư chỉ): tự mình, mình.

17 – 這裡 – zhèlǐ (trưa lỉ): ở đây.

18 – 但是 – dànshì (tan sư): nhưng, mà.

19 – 時候 – shíhòu (sứ hâu): thời gian, lúc, khi.

20 – 已經 – yǐjīng (ỷ ching): đã, rồi.

21 – 謝謝 – xièxiè (xiê xiệ): cám ơn.

22 – 覺得 – juédé (chuế tứa): cảm thấy, thấy rằng.

23 – 這麼 – zhème (trưa mơ): như thế, như vậy, thế này.

24 – 先生 – xiānshēng (xien sâng): thầy, tiên sinh, chồng.

25 – 喜歡 – xǐhuān (xỉ hoan): thích, vui mừng.

26 – 可能 – kěnéng (khửa nấng): có thể, khả năng, chắc là.

27 – 需要 – xūyào (xuy deo): cần, yêu cầu.

28 – 是的 – shì de (sư tợ): tựa như, giống như.

29 – 那麼 – nàme (na mờ): như thế.

30 – 那個 – nàgè (na cừa): cái đó, việc ấy, ấy…

31 – 東西 – dōngxī (tung xi): đông tây, đồ vật.

32 – 應該 – yīnggāi (ing cai): nên, cần phải.

33 – 孩子 – háizi (hái chự): trẻ con, con cái.

34 – 起來 – qǐlái (chỉ lái): đứng dậy, nổi dậy, vùng lên.

35 – 所以 – suǒyǐ (suố ỷ): cho nên, sở dĩ, nguyên cớ.

36 – 這些 – zhèxiē (trưa xiê): những…này.

37 – 還有 – hái yǒu (hái yểu): vẫn còn.

38 – 問題 – wèntí (uân thí): vấn đề, câu hỏi.

39 – 一起 – yīqǐ (yi chỉ): cùng nơi, cùng, tổng cộng.

40 – 開始 – kāishǐ (khai sử): bắt đầu, lúc đầu.

41 – 時間 – shíjiān (sứ chen): thời gian, khoảng thời gian.

42 – 工作 – gōngzuò (cung chua): công việc, công tác.

43 – 然後 – ránhòu (rán hâu): sau đó, tiếp đó.

44 – 一樣 – yīyàng (ý dang): giống nhau, cũng thế.

45 – 事情 – shìqíng (sư chính): sự việc, sự tình.

46 – 就是 – jiùshì (chiêu sư): nhất định, đúng, dù cho.

47 – 所有 – suǒyǒu (suố yểu): sở hữu, tất cả, toàn bộ.

48 – 一下 – yīxià (ý xia): một tý, thử xem, bỗng chốc.

49 – 非常 – fēicháng (phây cháng): bất thường, rất, vô cùng.

50 – 看到 – kàn dào (khan tao): nhìn thấy.

51 – 希望 – xīwàng (xi oang): mong muốn, hy vọng, ước ao.

52 – 那些 – nàxiē (na xiê): những…ấy, những…đó, những…kia.

53 – 當然 – dāngrán (tang rán): đương nhiên, tất nhiên, dĩ nhiên.

54 – 也許 – yěxǔ (diế xủy): có lẽ, e rằng, biết đâu.

55 – 朋友 – péngyǒu (phấng dẩu): bạn bè, bằng hữu.

56 – 媽媽 – māmā (ma ma): mẹ, má, u, bầm, bà già.

57 – 相信 – xiāngxìn (xieng xin): tin tưởng, tin.

58 – 認為 – rènwéi (rân uấy): cho rằng, cho là.

59 – 這兒 – zhè’er (trưa ơr): ở đây, chỗ này, lúc này, bây giờ

60 – 今天 – jīntiān (chin then): ngày hôm nay, hôm nay, hiện tại, tước mắt.

61 – 明白 – míngbái (mính bái): rõ ràng, công khai, hiểu biết.

62 – 一直 – yīzhí (yi trứ): thẳng, luôn luôn, liên tục.

63 – 看看 – kàn kàn (khan khan): xem xét, xem.

64 – 地方 – dìfāng (ti phang): địa phương, bản xứ, vùng, miền.

65 – 不過 – bùguò (pú cua): cực kỳ, nhất trên đời, nhưng, nhưng mà, có điều.

66 – 發生 – fāshēng (pha sâng): sinh ra, xảy ra, sản sinh.

67 – 回來 – huílái (huấy lái): trở về, quay về.

68 – 準備 – zhǔnbèi (truẩn bây): chuẩn bị, dự định.

69 – 找到 – zhǎodào (trảo tao): tìm thấy.

70 – 爸爸 – bàba (pa pa): bố, cha, ông già.

71 – 一切 – yīqiè (ý chiê): tất cả, hết thảy, toàn bộ.

72 – 抱歉 – bàoqiàn (pao chen): không phải, ân hận, có lỗi.

73 – 感覺 – gǎnjué (cản chuế): cảm giác, cảm thấy, cho rằng.

74 – 只是 – zhǐshì (trử sư): chỉ là, chẳng qua là, chỉ, nhưng.

75 – 出來 – chūlái (chu lái): đi ra, ra đây, xuất hiện, nảy ra.

76 – 不要 – bùyào (pú deo): đừng, không được, chớ.

77 – 離開 – líkāi (lí khai): rời khỏi, tách khỏi, ly khai.

78 – 一點 – yī diǎn (yi tẻn): một chút, một ít, chút xíu, chút ít.

79 – 一定 – yī dìng (ý ting): chính xác, cần phải, nhất định.

80 – 還是 – háishì (hái sư): vẫn, vẫn còn, không ngờ, hoặc.

81 – 發現 – fāxiàn (phan xen): phát hiện, tìm ra, phát giác.

82 – 而且 – érqiě (ớ chiể): mà còn, với lại.

83 – 必須 – bìxū (pi xuy): nhất định phải, nhất thiết phải.

84 – 意思 – yìsi (yi sư): ý, ý nghĩa.

85 – 不錯 – bùcuò (pú chua): đúng, đúng vậy, không tệ.

86 – 肯定 – kěndìng (khẩn ting): khẳng định, quả quyết, chắc chắn.

87 – 電話 – diàn huà (ten hoa): máy điện thoại, điện thoại.

88 – 為了 – wèile (guây lơ): để, vì (biểu thị mục đích).

89 – 第一 – dì yī (ti yi): thứ nhất, hạng nhất, quan trọng nhất.

90 – 那樣 – nàyàng (na dang): như vậy, như thế.

91 – 大家 – dàjiā (ta chea): cả nhà, mọi người.

92 – 一些 – yīxiē (y xiê): một ít, một số, hơi, một chút.

93 – 那裡 – nàlǐ (na lỉ): chỗ ấy, chỗ đó, nơi ấy.

94 – 以為 – yǐwéi (ỷ guấy): tin tưởng, cho rằng.

95 – 高興 – gāoxìng (cao xing): vui vẻ, vui mừng, phấn chấn, thích.

96 – 過來 – guòlái (cua lái): đủ, quá, đến, qua đây.

97 – 等等 – děng děng (tấng tẩng): vân…vân, chờ một chút.

98 – 生活 – shēnghuó (sâng huố): đời sống, cuộc sống, sinh hoạt.

99 – 醫生 – yīshēng (y sâng): bác sĩ, thày thuốc.

100 – 最後 – zuìhòu (chuây hâu): cuối cùng, sau cùng.

Du học Đài Loan là trung tâm tư vấn du học Đài Loan uy tín tại Hải Dương. Để được tư vấn thêm vui lòng liên hệ theo SĐT: 0966.581.686!

Hoặc tới trực tiếp Trung tâm tại địa chỉ: Số 360 – Nguyễn Lương Bằng – TP Hải Dương

Học Bổng Đài Loan Năm 2022

Học bổng Đài Loan năm 2019 đã mở ra với các suất học bổng từ 50 – 100% học phí, cơ hội nhận trợ cấp hàng tháng, phí ký túc xá. Đến với Đài Loan không những tiếp thu nền giáo dục tiên tiến, đồng thời đây là bước đệm “hoàn hảo” cho sự thành công sau này của bạn.

Chương trình Đại Học, Thạc Sỹ, Tiến Sỹ

Giá trị học bổng: 50 – 100% học phí, trợ cấp (đối với bậc Thạc Sỹ, Tiến Sỹ)

Điện thoại: (028) 3975 6200 (HCM)/ (0236) 3868 979 (Đà Nẵng)

Hotline: 0916 685 601

I. GIỚI THIỆU VỀ NỀN GIÁO DỤC ĐÀI LOAN

Là một đất nước nhỏ tại khu vực Tây Thái Bình Dương, Đài Loan đã phát triển thành một cường quốc về kinh tế và luôn giữ vững vị trí đi đầu trong nhiều ngành công nghiệp trên khắp thế giới. Chìa khóa thành công nằm ở sự quyết tâm kiên trì của Đài Loan trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong suốt sáu thập kỷ qua.

Năm 2015, trong bảng xếp hạng QS Ranking, có 9 trường đại học tại Đài Loan nằm trong Top 400 các trường Đại học danh giá trên thế giới. Trong đó, đại học quốc gia Đài Loan (70 thế giới – top 1 Đài Loan), Đại học Quốc Gia Thanh Hoa (155), Đại học Quốc gia Giao thông (182), Đại học quốc gia Thành Công (224), Đại học Khoa học và Công nghệ quốc gia Đài Loan (260), Đại học quốc gia Dương Minh (338), Đại học sư phạm quốc gia Đài Loan (376), Đại học quốc gia Tôn Trung Sơn (379), Đại học quốc gia Trung ương (397).

Những ưu điểm có thể kể đến khi du học Đài Loan là học phí và chi phí sinh hoạt thấp, khả năng xin được học bổng cực cao, nhiều công việc làm thêm…

Các chương trình học tại Đài Loan bao gồm: học tiếng Hoa, Đại học, Thạc sỹ và Tiến sỹ. Ngành học đa dạng từ kinh doanh, kỹ thuật đến văn hóa, nghệ thuật. Ngôn ngữ đào tạo bằng Tiếng Anh hoặc tiếng Hoa.

Học phí học tiếng dao động từ 750 – 1.000 USD cho 1 khóa học (3 tháng). Học phí Đại học và Sau đại học từ 3.500 – 5.000 USD cho một năm học. Chi phí sinh hoạt ở mức tương đối thấp, chỉ khoảng 3.000 – 5.000 USD một năm.

Sinh viên quốc tế có thể được miễn giảm từ 50 – 100% học phí, phí ký túc xá, được trợ cấp sinh hoạt hàng tháng…nhờ vào chính sách học bổng đa dạng và hấp dẫn từ các trường Đại học tại Đài Loan.

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG HOA

-Học tại các trường Đại Học hàng đầu tại Đài Loan

-Học phí: từ 750 USD – 1.000 USD/ khóa (3 tháng)

-Yêu cầu: TOEIC 300 trở lên hoặc TOCFL level 1 trở lên

Lưu ý: Chương trình học tiếng Hoa không có học bổng từ trường.

III. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

1.Học bổng Đại học, Thạc sỹ

a)Chương trình học: Bậc Đại Học 4 năm, Thạc Sỹ 2 năm

b) Học bổng đại học và thạc sỹ:

-50% -100% học phí

-Cơ hội nhận trợ cấp hàng tháng dành cho sinh viên khá, giỏi.

– Được học 01 năm tiếng Hoa miễn học phí

c) Điều kiện xin học bổng:

– Tốt nghiệp PTTH, ĐH loại khá, giỏi: học lực 7.0 trở lên (tùy theo điều kiện của mỗi trường)

– Có chứng chứng chỉ IELTS từ 6.0, TOEFL iBT 65, TOEIC từ 700 trở lên nếu học bằng tiếng Anh

– Chứng chỉ TOCFL cấp độ 3, 4 hoặc tùy theo ngành học và điều kiện đầu vào của từng trường nếu học bằng tiếng Hoa.

– Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh hoặc tiếng Hoa

– Thời gian đào tạo: từ 3-5 năm, 2 năm chuyên ngành tại Đài Loan, sau đó có thể về Việt Nam hoàn thành luận văn.

– Học bổng: Miễn học phí 03 năm và có thể Miễn phí ký túc xá

-Khai giảng: Tháng 2 và tháng 9

HỖ TRỢ TỪ TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC MINH HOÀNG AN

Sinh viên khi làm hồ sơ tại Minh Hoàng An sẽ được cam kết hỗ trợ:

– Tư vấn trường, ngành phù hợp.

– Hoàn tất thủ tục, hồ sơ xin thư mời nhập học.

– Hoàn thiện hồ sơ một cách tối ưu nhất giúp xin học bổng mức cao nhất. Đảm bảo xin học bổng thành công đối với những hồ sơ đủ điều kiện.

– Hướng dẫn chứng minh tài chính và hoàn tất thủ tục hồ sơ xin visa.

– Hướng dẫn trả lời phỏng vấn.

– Sắp xếp chỗ ở ký túc xá, đón sân bay tại Đài Loan.

– Hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình học tại Đài Loan.

– Hỗ trợ phụ huynh trong việc làm thủ tục đi thăm con em mình (nếu có nguyện vọng).

– Nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn trong năm: Tặng ba lô du học, hỗ trợ phí visa, tặng vé máy bay v.v.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học Đài Loan, chúng tôi đã xin học bổng thành công cho hàng trăm sinh viên, giúp giảm nhẹ gánh nặng về chi phí, tỷ lệ đạt visa gần như tuyệt đối. Bên cạnh đó, chúng tôi có cộng đồng sinh viên đông đảo nhiệt tình tại Đài Loan, sẵn sàng giúp đỡ du học sinh mới sang. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất: (028) 3975 6200 hoặc 0916 685 601

Học Tiếng Đài Loan Ở Quận 2

Đối với những bạn có niềm đam mê và yêu thích đối với ngôn ngữ của Trung Hoa đại lục thì từ khóa ” Học tiếng Đài Loan ở quận 2 ” đang trở thành tâm điểm chú ý. Vậy địa điểm học tiếng Đài Loan lý tưởng nhất ở Quận 2 nằm ở đâu? Trung tâm Ngoại ngữ YOU CAN tự hào là một địa điểm lý tưởng cho bạn. Chỉ cần dành ra 5 phút để từ Quận 2 đến đây, bạn sẽ tự thân thể nghiệm chương trình học và phương pháp giảng dạy tối ưu nhất.

Về trung tâm Ngoại ngữ YOU CAN

Với phương châm chất lượng là hàng đầu, Trung tâm Ngoại ngữ YOU CAN luôn tự hào chương trình giảng dạy cũng như đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao, được đào tạo bài bản.

– Giáo viên người bản xứ: người Đài Loan

– Giáo viên người Việt: có bằng cấp và kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Có kinh nghiệm sinh sống và làm việc tại môi trường sử dụng tiếng Đài Loan. Khả năng ngôn ngữ lưu loát và kinh nghiệm quán triệt trong chuyên môn.

Bên cạnh đó, chương trình học ở Trung tâm YOU CAN là sự chọn lọc từ cách học ngoại ngữ ở Singapore và các trường Đại học nổi tiếng trên Thế Giới. Kết hợp giữa hai nhân tố đó, YOU CAN sẽ đưa đến các học viên học tiếng Đài Loan tại Quận 2 chương trình học phù hợp nhất.

Những vấn đề khi học tiếng Đài Loan với người mới bắt đầu

– Cách viết: Bởi vì tiếng Đài Loan là một hệ thống ngôn ngữ tượng hình, nên chứ viết có một độ khó nhất định với người mới bắt đâu. Khi mới bắt đầu học, các bạn nên dành thời gian luyện viết để nắm được quy tắc viết.

– Kỹ năng nghe: Những người mới bắt đầu học sẽ gặp phải tình huống nhầm lẫn về từ và ngữ âm trong khi nghe.

– Kỹ năng nói: nghe là một chuyện, nói là một chuyện khác. Trong tiếng Đài Loan có một số âm tiết khó và dễ bị nhầm lẫn.

– Khi mới bắt đầu rất nhiều người sẽ gặp phải vấn đề về thanh điệu. Tuy ràng chỉ có bốn thanh điệu nhưng cao độ và quy tắc kết hợp rất phức tạp. Người Việt Nam thường sẽ nhầm lẫn thanh 1 và thanh 4.

Bí quyết học tiếng Đài Loan cho người mới bắt đầu

Người Việt Nam phát âm tiếng Trung không hề khó, thậm chí thuận lợi hơn nhiều. Do tiếng Việt có vay mượn từ ngừ từ tiếng Hán và phiên âm ra nên chúng ta sẽ học phát âm nhanh hơn khi thay đổi ngữ điệu. Một phương pháp học phát âm đó là tận dụng những bài hát và phim ảnh Trung Quốc. Nhưng để trau chuốt cách phát âm đạt chuẩn, các bạn nên có người hướng dẫn thật bài bản

Đối với phần viết, người Đài loan sử dụng tiếng Trung phồn thể là chính ( còn gọi là tiếng Trung cổ), còn người Trung Quốc thì sử dụng tiếng Trung giản thể ( đã được rút gọn từ phồn thể để dễ viết). Điều này dẫn đến khi chúng ta học chữ viết Đài Loan thì sẽ dễ nhớ chữ viết hơn do đây là lối viết tượng hình.

Bên cạnh đó, các bạn nên học thuộc một số bộ thủ quan trọng và phổ biến trong chữ Hán. Những người mới học nên học thuộc quy tắc viết các nét, các chữ phồn thể. Khi đã học được một thời gian bạn cũng nên rèn luyện thói quen viết chữ phồn thể mà không dùng phiên âm.

Các khóa học tiếng Đài Loan dành cho các bạn học tiếng Đài Loan ở Quận 2

Trung tâm Ngoại ngữ YOU CAN thường xuyên mở các khóa mới dành cho các bạn muốn học tiếng Đài Loan ở Quận 2. Tùy vào mục đích mong muốn của học viên, chúng tôi thường mở các lớp:

– Học tiếng Đài Loan dành cho người mới bắt đầu.

– Các lớp Đài Loan dành cho ngừơi muốn đi du học.

– Lớp dành cho người định cư tại Đài Loan.

– Lớp học tiếng Đài Loan theo nhu cầu

Các chính sách hỗ trợ cho học viên học tiếng Đài Loan ở Quận 2

Về dịch vụ khách hàng tại Trung tâm Ngoại ngữ YOU CAN, đây là tiêu chí luôn đặt lên hàng đầu tại Trung tâm. Tất cả các chương trình xây dựng luôn hướng đến tính hiệu quả cao nhất cho học viên.

Học viên sau khi tìm hiểu về nhu cầu và mục đích của bản thân, cũng như khung giờ phù hợp để đi học, các bạn có thể ghé qua Trung tâm Ngoại ngữ You Can để được tư vấn chi tiết và được hướng dẫn kỹ hơn về các khóa học, thời gian, các chương trình khuyến mãi, các chính sách ưu đãi cho học viên. Chính sách hỗ trợ cho học viên về giờ học luôn luôn linh động, cố gắng hỗ trợ hết mình cho học viên.

Ngoài ra, để hỗ trợ học viên tìm được một chương trình học tốt nhất và phù hợp nhất, chúng tôi luôn có chương trình hỗ trợ học viên test lại kiến thức đã học với những giáo viên có kinh nghiệm cũng như chuyên môn cao về các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Đối tượng học tiếng Đài loan ở Quận 2 là những ai

Đối tượng học tiếng Đài Loan tại Trung tâm Ngoại ngữ You Can vô cùng đa dạng, bao gồm :

– Những người có mong muốn đi du học, sinh sống và định cư tại Trung Quốc, Đài Loan. Học viên có nhu cầu học tiếng Đài Loan để lấy bằng TOCFL và có thể giao tiếp, nói chuyện với người bản ngữ cũng như thông thạo ba kỹ năng nói, đọc, viết còn lại.

– Những người kết hôn với người Trung Quốc hoặc Đài Loan. Học tiếng Đài Loan để giao tiếp, sử dụng trong nói chuyện hằng ngày.

– Những công nhân viên ứng tuyển và làm việc tại các công ty Trung Quốc hay Đài Loan. Nhằm thăng tiến trong công việc thông qua việc giao tiếp, cũng như dịch, đánh văn bản gửi tài liệu.

– Những người đang hoạt động trong công ty có hợp tác với Đài Loan, Trung Quốc. Nhằm mục đích giao tiếp, thương thảo với đối tác

– Đối tượng yêu thích Tiếng Đài Loan, có nhu cầu học và giảng dạy. Tham gia khóa để luyện thi bằng TOCFL và thông thạo bốn kỹ năng.

– Những người có nhu cầu xuất khẩu lao động qua Trung Quốc, Đài Loan. Học để thông thạo kỹ năng giao tiếp, trao đổi với người bản địa cũng như công ty.

– Những sinh viên ngành ngôn ngữ có nhu cầu bổ sung ngôn ngữ 2 để ra trường. Học để luyện thi bằng TOCFL.

Cơ sở vật chất tại trung tâm Ngoại ngữ YOU CAN

Số lượng trong mỗi lớp học tại Trung tâm được quy định chuẩn cụ thể từ 8 đến 12 người nhằm tối ưu sự liên kết và tương tác giữa giáo viên với từng học sinh.

Nếu các bạn có nhu cầu học Tiếng Đài Loan tại Quận 2; có thể gọi qua số Hotline: 0979614063 / 0948969063 / 0899499063 để có thể tư vấn ngay. Hoặc nếu bạn muốn được tư vấn trực tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ You Can; bạn có thể đến trực tiếp tại số; 36/10 đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Tìm hiểu thêm thông tin : https://youcan.edu.vn/hoc-tieng-dai-loan-tai-binh-thanh

Thông Báo: Tuyển Sinh Du Học Hệ Tiếng Hoa Tại Đài Loan

Chương trình du học tiếng Hoa tại Đài Loan giúp học sinh cải thiện tiếng Hoa nhanh chóng để thi lấy được chứng chỉ năng lực Hoa ngữ và đăng ký vào chương trình Đại Học hoặc Thạc sỹ tại Đài Loan. Không những thế chương trình du học tiếng Hoa tại Đài Loan còn giúp học sinh có môi trường luyện tập thực tế, thành thạo cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hoa, giao lưu văn hóa – kết nối bạn bè, khởi nguồn định hướng tương lai cho du học sinh.

Ưu điểm học tiếng Hoa tại Đài Loan

Nhanh chóng cải thiện trình độ tiếng Hoa

Chủ động đăng ký xét tuyển học lên cao mà không phải thi đầu vào

Sinh viên có thể học bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh

Bằng cấp của các trường ở Đài Loan được quốc tế công nhận

Điều kiện sống, học tập, làm việc lành mạnh, hiện đại, sạch sẽ

Chi phí du học và phí sinh hoạt không quá cao

Sinh viên được phép đi làm thêm

Điều kiện du học tiếng tại Đài Loan:

Tốt nghiệp THPT trở lên

Điểm trung bình trên 6.0

Có 1 trong 2 chứng chỉ ngoại ngữ: TOCFL level 1 hoặc TOEIC 300/ TOEFL:trên 340 điểm – IBT: trên 18 điểm, IELTS: trên 2.5 điểm

National Central University

National Taipei University of Education

National Taiwan University

National Taiwan Normal University

National Chiao tung University

National Chengchi University

National Taiwan Normal University

Trung tâm Hoa ngữ (MLC) thuộc Đại học Văn Hoá Trung Quốc (Đài Bắc)

Trung tâm Hoa Ngữ thuộc Đại học Đạm Giang ( Đài Bắc)

Kỳ nhập học trong năm: 3, 6, 9, 12… (tùy trường học sinh chọn)

Học phí dự kiến: 20-25 triệu vnđ/ khóa 3 tháng

Vì sao nên chọn Trung tâm tư vấn du học BM để du học tiếng?

Tư vấn chọn trường, ngành học, loại học bổng cao nhất

Đào tạo tiếng Hoa tại VN cho học sinh

Hướng dẫn và xử lý hồ sơ xin học tự túc, học bổng cho học sinh

Hoàn tất mọi thủ tục, chứng minh tài chính để học sinh được cấp visa

Đăng ký đón sân bay, ký túc xá, đặt nhà ở và luôn có người hướng dẫn học sinh tại Đài Loan ( nếu học sinh có nhu cầu )

Hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình học tại Đài Loan

Hỗ trợ phụ huynh trong việc làm thủ tục đi thăm con em mình (nếu có nguyện vọng)

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC QUỐC TẾ BM

TRỤ SỞ: Tầng 12 tòa nhà MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch- Khu đô thị Mỹ Đình I, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Tel: 0961.002.815 hoặc 0983.530.861