Học Tiếng Anh Lớp 3 Youtube / Top 10 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 5/2023 # Top View | Theolympiashools.edu.vn

Học Tiếng Anh Lớp 3

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 7. That’s my school – Lesson 1 – THAKI

Các bậc phụ Huynh hãy cho các bé làm quen với 100 từ tiếng Anh quen thuộc đầu tiên. Cho các bé xem, nghe và đọc theo. Ở đây phụ huynh không nên đặt áp lực cho các bé phải nhớ chữ. Không cần thiết. Chỉ cần các bé nghe được phát âm và nhận biết được sự vật. Và ngược lại, nhìn hình và nêu được tên sự vật bằng tiếng Anh. Các bố mẹ muốn con mình cải thiện nhanh và học chuẩn 100% anh Mỹ thì ghé qua website: và mua khóa học để bé học chuẩn ngay từ đầu.

CÁC BÀI HỌC LIÊN QUAN Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 1. Hello – Lesson 1

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 1. Hello – Lesson 2

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 1. Hello – Lesson 3

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 2. What’s your name? – Lesson 1

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 2. What’s your name? – Lesson 2

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 2. What’s your name? – Lesson 3

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 3. This is Tony – Lesson 1

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 3. This is Tony – Lesson 2

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 3. This is Tony – Lesson 3

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 4. How old are you? – Lesson 1

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 4. How old are you? – Lesson 2

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 4. How old are you? – Lesson 3

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 5. Are they your friends? – Lesson 1

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 5. Are they your friends? – Lesson 2

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 5. Are they your friends? – Lesson 3

Học tiếng Anh lớp 3 – Review 1 – Bài Ôn tập số 1

Học tiếng Anh lớp 3 – Short story “Cat and Mouse 1” – Truyện ngắn “Mèo và Chuột 1”

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 6. Stand up! – Lesson 1

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 6. Stand up! – Lesson 2

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 6. Stand up! – Lesson 3

KẾT NỐI VỚI GIÁO VIÊN

Tiếng Anh Lớp 3 Unit 3 This Is Tony

Mời các bậc phụ huynh và các bạn lớp 3 học Tiếng anh lớp 3 unit 1 : This is tony – Đây là Tony. (trang 18-23 SGK)

PHẦN DÀNH CHO PHỤ HUYNH

Phụ huynh giúp con ôn tập mẫu câu trong phần mẫu câu:

Để con nhớ mẫu câu tốt hơn, phụ huynh có thể cùng con đóng vai hội thoại, sử dụng mẫu câu hỏi tên và trả lời, kết hợp với các mẫu câu ở bài 1 để có đoạn hội thoại dài hơn và thú vị hơn

Phụ huynh cùng con học theo các phần trong SGK:

+ Look, listen and repeat: Phụ huynh cho các con xem tranh, sau đó nghe băng và lặp lại theo băng khoảng 3 lần

+ Point and say: Phần này phụ huynh cho con chỉ vào tranh, chỉ vào hình nhân vật nào sẽ nói theo lời thoại của nhân vật đó, sử dụng mẫu câu đã hoc.

+ Let’s talk: Phần này là phần luyện tập nói, phụ huynh cùng con đóng vai giao tiếp

+ Listen and tick: Phụ huynh cho con nghe băng để chọn đáp án. Phụ huynh có thể cho con nghe từ 1 đến 2 lần để nắm ý và chọn đáp án. Sau đó có thể cho con nghe thêm 1 đến 2 lần nữa để chép lại hội thoại theo những gì con nghe được

+ Let’s write: Phần này phụ huynh hướng dẫn con chọn những từ đã cho sắn để điền vào chỗ trống, hoàn thành các câu.

+ Let’s sing: Phụ huynh cho con nghe băng, sau đó cùng con hát lại theo băng. Phụ huynh có thể cho con học thuộc bài hát để con có phản xạ tốt hơn với các mẫu câu đã học

+ Listen and number: Phụ huynh cho con nghe băng để chọn đáp án. Phụ huynh có thể cho con nghe từ 1 đến 2 lần để nắm ý và chọn đáp án theo thứ tự xuất hiện của hội thoại. Sau đó có thể cho con nghe thêm 1 đến 2 lần nữa để chép lại hội thoại theo những gì con nghe được

+ Read and complete: Phần này phụ huynh hướng dẫn con đọc lại những mẫu câu đã học và dùng từ đã cho điền vào chỗ trống hoàn thành bài hội thoại.

+ Llisten and repeat: Phụ huynh cho các con nghe băng và lặp lại theo băng khoảng 3 lần

+ Listen and write: Phụ huynh cho con nghe băng và viết lại những gì con nghe được để điền vào chỗ trống. Bài tập nghe này giống như nghe chép chính tả nên phụ huynh ban đầu phụ huynh có thể cho con nghe nhiều lần, sau đó khi con quen có thể giảm số lần nghe xuống.

+ Read and match: Phần này phụ huynh hướng dẫn con đọc, sau đó dựa vào nội dung ở 2 cột để tìm ra các ý khớp với nhau và nối lại

+ Read and write: Phụ huynh hướng dẫn con đọc và điền từ vào chỗ trống để hoàn thành các câu đã cho.

Tiếng anh lớp 3 unit 3 This is tony

This : cái này, đây

Too : cũng

Go : đi

School : trường học

Together : cùng nhau

Miss : cô (dùng trước tên người phụ nữ chưa có chồng, ví dụ Miss Ly)

That : cái kia, đó

Yes : có, vâng

No : không

Sentence Patterns: Mẫu câu

+ Dịch: Đây là + tên

+ Mẫu câu này dùng để giới thiệu người nào đó ở gần người nói

+ Ngoài ra, “this is” cũng dùng để giới thiệu cho một vật nào đó ở gần người nói, khi đó “this is” thường theo sau là “a/an” để được cấu trúc: This is + a/ an + tên đồ vật

(an dùng khi đứng trước các từ bắt đầu bằng nguyên âm “u, e, o, a, i “. Còn lại dùng a)

+ Ví dụ: This is Lan – Đây là Lan

This is a pen – Đây là cái bút.

This is an orange – Đây là 1 quả cam.

+ Dịch: Kia là + tên

+ Mẫu câu này dùng để giới thiệu 1 người nào đó ở xa người nói

+ Ngoài ra, “that is” cũng dùng để giới thiệu cho một vật nào đó ở xa, khi đó “that is” thường theo sau là “a/an” để được cấu trúc: That is + a/ an + tên đồ vật

(an dùng khi đứng trước các từ bắt đầu bằng nguyên âm “u, e, o, a, i “. Còn lại dùng a)

+ Ví dụ: That is Ly – Kia là Ly

That is a book – Kia là quyển sách

That is an ant – Kia là 1 con kiến

+ Dịch: Đây có phải là?

+ Mẫu câu này dùng để hỏi về một người nào đó ở gần người nói

+ Ngoài ra, có thể dùng “Is this + a/ an + đồ vật” để hỏi “Đây có phải là..” khi hỏi về đồ vật ở gần người nói

+ Dịch: Kia/ Đó có phải là?

+ Mẫu câu này dùng để hỏi về một người nào đó ở xa người nói

+ Ngoài ra, có thể dùng “Is that + a/ an + đồ vật” để hỏi “Đó/ Kia có phải là..” khi hỏi về đồ vật ở xa người nói

+ Đây là mẫu câu trả lời cho câu hỏi “Is this/ Is that “

+ Nếu đúng dùng mẫu câu “Yes, it is “

+ Nếu sai dùng mẫu câu “No, it isn’t. It’s…”

+ Ví dụ:

Is this Lan? Yes, it is

Is this Mai? No, it isn’t. It’s Mai

Is that Linda? Yes, it is

Is that Mike? No, it isn’t. It’s Peter

Exercise: Bài tập

Tiếng anh lớp 3 unit 3 This is tony

Look, listen and repeat: Nhìn, nghe và lặp lại

a, This is Tony

Hello, Tony

b, And this is Linda

Hi, Linda. Nice to meet you

Dịch:

a, Đây là Tony

Xin chào Tony

b, Và đây là Linda

Xin chào Linda. Rất vui được gặp cậu

Point and say: Chỉ và nói

This is Peter – Hello, Peter. Nice to meet you

This is Linda – Hello, Linda. Nice to meet you

This is Tony – Hello, Tony. Nice to meet you

This is Quan – Hello, Quan. Nice to meet you

Dịch:

Đây là Peter – Xin chào Peter. Rất vui được gặp cậu.

Đây là Linda – Xin chào Linda. Rất vui được gặp cậu.

Đây là Tony – Xin chào Tony. Rất vui được gặp cậu.

Đây là Quan – Xin chào Quan. Rất vui được gặp cậu.

Let’s talk: Cùng nói nào!

This is Linda – Hello Linda. Nice to meet you

Dịch:

Đây là Linda – Xin chào Linda. Rất vui được gặp cậu.

Listen and tick: Nghe và đánh dấu V

1. Nam: Mai, this is Linda.

Mai: Hello, Linda.

2. Quan: Tony, this is Phong.

Phong: Hello, Tony.

Dịch:

1. Nam: Mai, đây là Linda. Mai: Xin chào, Linda.

2. Quan: Tony, đây là Phong. Phong: Xin chào, Tony.

Read and write: Đọc và viết

1. Linda: This is Nam.

Peter: Hello, Nam. Nice to meet you.

2. Mai: This is Phong.

Peter: Hello, Phong. Nice to meet you.

Dịch:

1. Linda: Đây là Nam

Peter: Xin chào Nam. Rất vui được gặp cậu

2. Mai: Đây là Phong

Peter: Xin chào Nam. Rất vui được gặp cậu

How are you?

Hello, Peter. How are you?

I’m fine, thank you. How are you?

Thank you, Peter. I’m fine too.

Let’s go to school together

How are you Nam, Quan and Mai?

Thank you, Miss Hien, we’re fine.

Dịch:

Chào, Peter. Em thế nào?

Em khỏe, cảm ơn cô. Cô thì sao ạ?

Cảm ơn Peter. Cô cũng khỏe

Nam, Quân, Mai, các em thế nào?

Cảm ơn cô Hiền, chúng em khỏe ạ!

Mời các bạn xem tiếp phần tiếp theo của bài Tiếng anh lớp 3 unit 3 this is Tony – Đây là Tony ở trang sau.

We on social :

Học Tốt Tiếng Anh Lớp 3 Mới

Học tốt Tiếng Anh lớp 3 mới hướng dẫn dạy con cho phụ huynh Unit 10: What do you do at break time? – Bạn làm gì vào giờ giải laoLesson 3 – Unit 10 trang 68,69 SGK Tiếng Anh lớp 3Lesson 1 – Unit 10 trang 64,65 SGK Tiếng Anh lớp 3Lesson 2 – Unit 10 trang 66,67 SGK Tiếng Anh lớp 3Short story – Cat and mouse 2 trang 72,73 SGK Tiếng Anh lớp 3Review 2 – trang 70,71 SGK Tiếng Anh lớp 3Unit 11: This is my family – Đây là gia đình tôiLesson 3 – Unit 11 trang 10,11 SGK Tiếng Anh lớp 3Lesson 1 – Unit 11 trang 6,7 SGK Tiếng Anh lớp 3Lesson 2 – Unit 11 trang 8,9 SGK Tiếng Anh lớp 3Unit 12: This is my house – Đây là nhà của tôiLesson 3 – Unit 12 trang 16,17 SGK Tiếng Anh lớp 3Lesson 1 – Unit 12 trang 12,13 SGK Tiếng Anh lớp 3Lesson 2 – Unit 12 trang 14,15 SGK Tiếng Anh lớp 3Unit 13: WhereLesson 3 – Unit 13 trang 22,23 SGK Tiếng Anh lớp 3Lesson 1 – Unit 13 trang 18,19 SGK Tiếng Anh lớp 3Lesson 2 – Unit 13 trang 20,21 SGK Tiếng Anh lớp 3Unit 14. Are there any posters in the room? – Có nhiều áp phích trong phòng không?Lesson 3 – Unit 14 trang 28,29 SGK Tiếng Anh lớp 3Lesson 1 – Unit 14 trang 24,25 SGK Tiếng Anh lớp 3Lesson 2 – Unit 14 trang 26,27 SGK Tiếng Anh lớp 3Unit 15: Do you have any toys? – Bạn có đồ chơi nào không?Lesson 3 – Unit 15 trang 34,35 SGK Tiếng Anh lớp 3Lesson 1 – Unit 15 trang 30,31 SGK Tiếng Anh lớp 3Lesson 2 – Unit 15 trang 32,33 SGK Tiếng Anh lớp 3Review 3 trang 36,37 SGK Tiếng Anh lớp 3Short story: Cat and mouse 3 trang 38,39 SGK Tiếng Anh lớp 3Unit 16: Do you have any pets? – Bạn có thú cưng nào không?Lesson 3 – Unit 16 trang 44,45 SGK Tiếng Anh lớp 3Lesson 1 – Unit 16 trang 40,41 SGK Tiếng Anh lớp 3Lesson 2 – Unit 16 trang 42,43 SGK Tiếng Anh lớp 3Unit 17: What toys do you like? – Bạn thích đồ chơi nào?Lesson 3 – Unit 17 trang 50,51 SGK Tiếng Anh lớp 3Lesson 1 – Unit 17 trang 46,47 SGK Tiếng Anh lớp 3Lesson 2 – Unit 17 trang 48,49 SGK Tiếng Anh lớp 3Unit 18: What are you doing? – Bạn đang làm gì?Lesson 3 – Unit 18 trang 56,57 SGK Tiếng Anh lớp 3Lesson 1 – Unit 18 trang 52,53 SGK Tiếng Anh lớp 3

5 Kênh Youtube Học Tiếng Anh ‘Chuẩn Nhất’

Sẵn sàng du học – Youtube là một kênh tự học tiếng Anh miễn phí với nhiều kiến thức bổ ích, tuy nhiên bạn cũng cần chắt lọc và lựa chọn những kênh Youtube đáng tin cậy để học tiếng Anh hiệu quả.

SSDH xin giới thiệu 5 kênh Youtube của người bản xứ sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình.

1. English with Lucy

English With Lucy là kênh Youtube của Lucy Earl – một giáo viên chuyên tiếng Anh đồng thời là một vlogger. Hiện Lucy đã có gần 900.000 người theo dõi với người xem từ khắp nơi trên thế giới, trải từ Nam Mỹ đến Indonesia, Ấn Độ.

Cô cho biết mục đích của mình là dạy tiếng Anh – Anh hay miễn phí cho mọi người.

Các video của Lucy Earl có những lời khuyên làm thế nào để ngưng tư duy bằng cách dịch trong đầu, những từ mọi người thường phát âm sai, ý nghĩa đằng sau những thành ngữ hay cách diễn đạt thú vị hoặc kỳ lạ được người Anh sử dụng.

Nhiều video của cô đã được thêm phụ đề nhiều thứ tiếng giúp người xem dễ theo dõi hơn.

2. Being British: Joel & Lia

Kênh Youtube của Joel và Lia sẽ mang đến những video thú vị, nói chuyện thân mật về văn hóa và ngôn ngữ Anh, cùng một số video so sánh giữa Anh Quốc và Mỹ và nói về hệ thống chăm sóc sức khỏe của Anh.

Nếu bạn có ý định du học Anh Quốc và muốn tìm hiểu về đất nước này một cách chân thực thì đây là một kênh Youtube lý tưởng dành cho bạn.

3. Eat Sleep Dream English

“Ăn – Ngủ – Mơ tiếng Anh” là kênh Youtube của Tom. Hàng tuần Tom đều có các video về tiếng Anh – Anh hiện đại, giúp bạn tìm được niềm yêu thích với tiếng Anh.

Các video của Tom sẽ giúp bạn cải thiện phát âm, chính tả, giải thích ngôn ngữ trong nhắn tin,…

Tom còn làm nhiều video dạy tiếng Anh rất phổ biến bằng cách học qua các bài hát “hit” như “Shape of You”.

4. Speak English With Misterduncan

Từ năm 2006, Mr Duncan đã cho ra đời các bài học tiếng Anh bằng video trên mạng internet. Mỗi bài học là một đoạn phim ngắn với đề tài cụ thể dành cho mọi đối tượng có trình độ tiếng Anh khác nhau với phong cách giảng dạy vui nhộn, thú vị, dễ hiểu và dễ nhớ.

Emma Saying là một kênh hướng dẫn phát âm tiếng Anh miễn phí với các video siêu ngắn, cung cấp cách phát âm chuẩn cho mọi từ tiếng Anh trong từ điển.

Thái Hải (SSDH) – Theo Gia Đình Mới