Học Tiếng Anh B1 Khung Châu Âu / 2023 / Top 15 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Theolympiashools.edu.vn

Giáo Trình Tiếng Anh Khung B1 Châu Âu / 2023

Giáo Trình Tiếng Anh B1 Khung Châu âu, Giáo Trình Tiếng Anh Khung B1 Châu âu, Khung Chương Trình Tiếng Anh Châu âu, Giáo Trình Tiếng Anh B1 Châu âu, Giáo Trình Tiếng Anh Chuẩn Châu âu, Giáo Trình Tiếng Anh Chuẩn B1 Châu âu, Giáo Trình Học Tiếng Anh Chuẩn B1 Châu âu, Tài Liệu ôn Thi B1 Khung Châu âu, Bài Tiểu Luận Khủng Hoảng Nợ Công Châu âu, Khung Chương Trình Tiếng Anh Là Gì, Khung Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh, Khung Chương Trình Tiếng Anh Lớp 6, Giáo Trình Anh Văn B1 Châu âu, Giáo Trình Quản Lí Giáo Dục Mầm Non Phạm Thị Châu, Khung Chương Trình Tiếng Anh Thương Mại, Khung Chương Trình Tiếng Việt Lớp 1, Khung Chương Trình Tiếng Việt Lớp 5, Chương Trình Khung Sư Phạm Tiếng Anh, Khung Chương Trình Dạy Tiếng Anh Tiểu Học, Khung Chương Trình Tiếng Anh Tiểu Học, Khung Chương Trình Tiếng Việt Lớp 3, Chương Trình Khung Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, Khung Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Là Gì, Khung Chương Trình Giáo Dục Mầm Non, Khung Chương Trình Giáo Dục Đại Học Là Gì, Khung Chương Trình Giáo Dục Đại Học, Khung Chương Trình Giáo Dục Thpt, Chương Trình Khung Môn Giáo Dục Thể Chất, Khung Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông, Khung Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới, Khung Chương Trình Giáo Dục Tiểu Học, Chương Trình Khung Môn Giáo Dục Quốc Phòng, Góp ý Dự Thảo Khung Chương Trình Giáo Dục Địa Phương Tỉnh Phú Thọ Cấp Thcs, Đề Thi B1 Châu âu Tiếng Anh, Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Ftu Cô Châu, Hãy Chứng Minh Châu á Là Châu Lục Đông Dân Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Anh Wordthôi Tham Gia Bao Nhiêu Châu, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Chương Trình Khung, Chương Trình Khung Các Ngành Đào Tạo Trình Độ Đại Học Theo Tín Chỉ, Giáo Trình Học Tiếng Trung Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Headway, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp New Headway Tập 2, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay Nhất, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm, Giáo Trình Học Giao Tiếp Tiếng Trung, Truyện Cổ Tích Kiến Và Châu Chấu, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Pdf, Giáo Trình Giao Tiếp Tiếng Anh, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Giao Tiếp, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Nhà, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc, Download Giáo Trình Tiếng Anh Trình Độ B, Khung Chương Trình Thi Đại Học Môn Văn, Khung Chương Trình Đào Tạo Là Gì, Khung Chương Trình Đào Tạo Đại Học Y, Khung Chương Trình Tin Học A, Khung Chương Trình Đào Tạo Bác Sĩ Thú Y, Khung Chương Trình Tin Học A B C, Khung Chương Trình Đào Tạo, Khung Chương Trình Đại Học, Chương Trình Khung Y Sĩ, Khung Chương Trình, Khung Chương Trình ôn Thi Đại Học Môn Văn, Chương Trình Đào Tạo Khung, Khung Chương Trình Mầm Non, Khung Chương Trình Ngữ Văn Lớp 7, Khung Chương Trình Ngữ Văn 9, Khung Chương Trình Ngữ Văn 8, Khung Chương Trình Ngữ Văn 7, Khung Chương Trình Ngữ Văn 6, Khung Chương Trình Ueb, Khung Chương Trình Uet, Khung Chương Trình Là Gì, Khung Chương Trình Lớp 1, Khung Chương Trình Đào Tạo Văn Thư Lưu Trữ, Khung Chương Trình Đào Tạo Sau Đại Học, Giáo Trình ôn Thi Đại Học Môn Tiếng Anh, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Sơ Cấp, Giáo Trình Tiếng Anh Kid’s Box, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Cơ Bản, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 8, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 7, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 6, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 5, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 4, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 3, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 2, Giáo Trình Tự Học Tiếng ý, Giáo Trình Học Tiếng ý, Giáo Trình Tiếng Anh Là Gì, Giáo Trình Dạy Tiếng ê Đê, Giáo Trình Tiếng Anh Hay,

Giáo Trình Tiếng Anh B1 Khung Châu âu, Giáo Trình Tiếng Anh Khung B1 Châu âu, Khung Chương Trình Tiếng Anh Châu âu, Giáo Trình Tiếng Anh B1 Châu âu, Giáo Trình Tiếng Anh Chuẩn Châu âu, Giáo Trình Tiếng Anh Chuẩn B1 Châu âu, Giáo Trình Học Tiếng Anh Chuẩn B1 Châu âu, Tài Liệu ôn Thi B1 Khung Châu âu, Bài Tiểu Luận Khủng Hoảng Nợ Công Châu âu, Khung Chương Trình Tiếng Anh Là Gì, Khung Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh, Khung Chương Trình Tiếng Anh Lớp 6, Giáo Trình Anh Văn B1 Châu âu, Giáo Trình Quản Lí Giáo Dục Mầm Non Phạm Thị Châu, Khung Chương Trình Tiếng Anh Thương Mại, Khung Chương Trình Tiếng Việt Lớp 1, Khung Chương Trình Tiếng Việt Lớp 5, Chương Trình Khung Sư Phạm Tiếng Anh, Khung Chương Trình Dạy Tiếng Anh Tiểu Học, Khung Chương Trình Tiếng Anh Tiểu Học, Khung Chương Trình Tiếng Việt Lớp 3, Chương Trình Khung Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, Khung Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Là Gì, Khung Chương Trình Giáo Dục Mầm Non, Khung Chương Trình Giáo Dục Đại Học Là Gì, Khung Chương Trình Giáo Dục Đại Học, Khung Chương Trình Giáo Dục Thpt, Chương Trình Khung Môn Giáo Dục Thể Chất, Khung Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông, Khung Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới, Khung Chương Trình Giáo Dục Tiểu Học, Chương Trình Khung Môn Giáo Dục Quốc Phòng, Góp ý Dự Thảo Khung Chương Trình Giáo Dục Địa Phương Tỉnh Phú Thọ Cấp Thcs, Đề Thi B1 Châu âu Tiếng Anh, Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Ftu Cô Châu, Hãy Chứng Minh Châu á Là Châu Lục Đông Dân Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Anh Wordthôi Tham Gia Bao Nhiêu Châu, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Chương Trình Khung, Chương Trình Khung Các Ngành Đào Tạo Trình Độ Đại Học Theo Tín Chỉ, Giáo Trình Học Tiếng Trung Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Headway, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp New Headway Tập 2, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay Nhất, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm, Giáo Trình Học Giao Tiếp Tiếng Trung, Truyện Cổ Tích Kiến Và Châu Chấu, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Pdf,

Giáo Trình Tiếng Anh B1 Khung Châu Âu / 2023

Giáo Trình Tiếng Anh B1 Khung Châu âu, Giáo Trình Tiếng Anh Khung B1 Châu âu, Khung Chương Trình Tiếng Anh Châu âu, Giáo Trình Tiếng Anh B1 Châu âu, Giáo Trình Tiếng Anh Chuẩn Châu âu, Giáo Trình Tiếng Anh Chuẩn B1 Châu âu, Giáo Trình Học Tiếng Anh Chuẩn B1 Châu âu, Tài Liệu ôn Thi B1 Khung Châu âu, Bài Tiểu Luận Khủng Hoảng Nợ Công Châu âu, Khung Chương Trình Tiếng Anh Là Gì, Khung Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh, Khung Chương Trình Tiếng Anh Lớp 6, Giáo Trình Anh Văn B1 Châu âu, Giáo Trình Quản Lí Giáo Dục Mầm Non Phạm Thị Châu, Khung Chương Trình Tiếng Anh Thương Mại, Khung Chương Trình Tiếng Việt Lớp 1, Khung Chương Trình Tiếng Việt Lớp 5, Chương Trình Khung Sư Phạm Tiếng Anh, Khung Chương Trình Dạy Tiếng Anh Tiểu Học, Khung Chương Trình Tiếng Anh Tiểu Học, Khung Chương Trình Tiếng Việt Lớp 3, Chương Trình Khung Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, Khung Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Là Gì, Khung Chương Trình Giáo Dục Mầm Non, Khung Chương Trình Giáo Dục Đại Học Là Gì, Khung Chương Trình Giáo Dục Đại Học, Khung Chương Trình Giáo Dục Thpt, Chương Trình Khung Môn Giáo Dục Thể Chất, Khung Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông, Khung Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới, Khung Chương Trình Giáo Dục Tiểu Học, Chương Trình Khung Môn Giáo Dục Quốc Phòng, Góp ý Dự Thảo Khung Chương Trình Giáo Dục Địa Phương Tỉnh Phú Thọ Cấp Thcs, Đề Thi B1 Châu âu Tiếng Anh, Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Ftu Cô Châu, Hãy Chứng Minh Châu á Là Châu Lục Đông Dân Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Anh Wordthôi Tham Gia Bao Nhiêu Châu, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Chương Trình Khung, Chương Trình Khung Các Ngành Đào Tạo Trình Độ Đại Học Theo Tín Chỉ, Giáo Trình Học Tiếng Trung Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Headway, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp New Headway Tập 2, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay Nhất, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm, Giáo Trình Học Giao Tiếp Tiếng Trung, Truyện Cổ Tích Kiến Và Châu Chấu, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Pdf, Giáo Trình Giao Tiếp Tiếng Anh, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Giao Tiếp, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Nhà, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc, Download Giáo Trình Tiếng Anh Trình Độ B, Khung Chương Trình Thi Đại Học Môn Văn, Khung Chương Trình Đào Tạo Là Gì, Khung Chương Trình Đào Tạo Đại Học Y, Khung Chương Trình Tin Học A, Khung Chương Trình Đào Tạo Bác Sĩ Thú Y, Khung Chương Trình Tin Học A B C, Khung Chương Trình Đào Tạo, Khung Chương Trình Đại Học, Chương Trình Khung Y Sĩ, Khung Chương Trình, Khung Chương Trình ôn Thi Đại Học Môn Văn, Chương Trình Đào Tạo Khung, Khung Chương Trình Mầm Non, Khung Chương Trình Ngữ Văn Lớp 7, Khung Chương Trình Ngữ Văn 9, Khung Chương Trình Ngữ Văn 8, Khung Chương Trình Ngữ Văn 7, Khung Chương Trình Ngữ Văn 6, Khung Chương Trình Ueb, Khung Chương Trình Uet, Khung Chương Trình Là Gì, Khung Chương Trình Lớp 1, Khung Chương Trình Đào Tạo Văn Thư Lưu Trữ, Khung Chương Trình Đào Tạo Sau Đại Học, Giáo Trình ôn Thi Đại Học Môn Tiếng Anh, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Sơ Cấp, Giáo Trình Tiếng Anh Kid’s Box, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Cơ Bản, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 8, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 7, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 6, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 5, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 4, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 3, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 2, Giáo Trình Tự Học Tiếng ý, Giáo Trình Học Tiếng ý, Giáo Trình Tiếng Anh Là Gì, Giáo Trình Dạy Tiếng ê Đê, Giáo Trình Tiếng Anh Hay,

Giáo Trình Tiếng Anh B1 Khung Châu âu, Giáo Trình Tiếng Anh Khung B1 Châu âu, Khung Chương Trình Tiếng Anh Châu âu, Giáo Trình Tiếng Anh B1 Châu âu, Giáo Trình Tiếng Anh Chuẩn Châu âu, Giáo Trình Tiếng Anh Chuẩn B1 Châu âu, Giáo Trình Học Tiếng Anh Chuẩn B1 Châu âu, Tài Liệu ôn Thi B1 Khung Châu âu, Bài Tiểu Luận Khủng Hoảng Nợ Công Châu âu, Khung Chương Trình Tiếng Anh Là Gì, Khung Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh, Khung Chương Trình Tiếng Anh Lớp 6, Giáo Trình Anh Văn B1 Châu âu, Giáo Trình Quản Lí Giáo Dục Mầm Non Phạm Thị Châu, Khung Chương Trình Tiếng Anh Thương Mại, Khung Chương Trình Tiếng Việt Lớp 1, Khung Chương Trình Tiếng Việt Lớp 5, Chương Trình Khung Sư Phạm Tiếng Anh, Khung Chương Trình Dạy Tiếng Anh Tiểu Học, Khung Chương Trình Tiếng Anh Tiểu Học, Khung Chương Trình Tiếng Việt Lớp 3, Chương Trình Khung Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, Khung Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Là Gì, Khung Chương Trình Giáo Dục Mầm Non, Khung Chương Trình Giáo Dục Đại Học Là Gì, Khung Chương Trình Giáo Dục Đại Học, Khung Chương Trình Giáo Dục Thpt, Chương Trình Khung Môn Giáo Dục Thể Chất, Khung Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông, Khung Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới, Khung Chương Trình Giáo Dục Tiểu Học, Chương Trình Khung Môn Giáo Dục Quốc Phòng, Góp ý Dự Thảo Khung Chương Trình Giáo Dục Địa Phương Tỉnh Phú Thọ Cấp Thcs, Đề Thi B1 Châu âu Tiếng Anh, Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Ftu Cô Châu, Hãy Chứng Minh Châu á Là Châu Lục Đông Dân Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Anh Wordthôi Tham Gia Bao Nhiêu Châu, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Chương Trình Khung, Chương Trình Khung Các Ngành Đào Tạo Trình Độ Đại Học Theo Tín Chỉ, Giáo Trình Học Tiếng Trung Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Headway, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp New Headway Tập 2, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay Nhất, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm, Giáo Trình Học Giao Tiếp Tiếng Trung, Truyện Cổ Tích Kiến Và Châu Chấu, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Pdf,

Bậc B1 Chuẩn Châu Âu / 2023

Chứng chỉ PET (CEFR Level B1) là một chứng chỉ tiếng Anh bậc B1 châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) về ngôn ngữ do Hội đồng Khảo thí Cambridge English Vương Quốc Anh sở hữu, đã được triển khai rất nhiều khóa học cũng như kỳ thi tại nhiều nước trên thế giới. Chứng chỉ PET chứng nhận người học có khả năng: Để có thể sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để giao tiếp với người bản ngữ trong đời sống hàng ngày, đọc sách giáo khoa – tạp chí có nội dung đơn giản hoặc ghi chép trong một cuộc họp.

Hình thức thi

Reading and Writing: Bài thi Đọc có 5 phần, bài thi Viết có 3 phần, mỗi phần trên có nhiều loại câu hỏi và dạng đề thi khác nhau. Thời gian dành cho 2 kỹ năng là: 1 giờ 30 phút, phần đọc có 35 câu, phần viết có 7 câu, chiếm 50% tổng số điểm thi.

Listening: Bài thi Nghe có 4 phần, thời gian thi 30 phút, cộng với 6 phút để đánh kết quả trả lời vào Answer Sheet, cả bài thi bao gồm 25 câu nghe, chiếm 25% tổng số điểm thi.

Speaking: Bài thi Nói có 4 phần, hai thí sinh (cặp) đối diện với 2 giám khảo Cambridge, giám khảo số 1 sẽ hỏi hai thí sinh, giám khảo số 2 ngồi nghe hai thí sinh trình bày, giám khảo số 2 chấm 4 trong 5 tiêu chí bài Nói, giám khảo số 1 chấm 1 tiêu chí còn lại, thời gian dành cho mỗi cặp thí sinh là: 12  phút, chiếm 25% tổng số điểm thi.

Nội dung khóa học

Khóa học luyện thi B1 sẽ trang bị đầy đủ cho học viên các kỹ năng hoàn thành ba bài thi một cách chắc chắn, để đảm bảo khi tham gia kỳ thi chính thức học viên đều hoàn thành xuất sắc bài thi PET (CEFR Level B1) quốc tế do Cambridge English khảo thí và cấp chứng chỉ.

Đối tượng của khóa học

Sinh viên chính quy các trường đại học, cao đẳng tốt nghiệp không chuyên ngành ngôn ngữ Anh;

Sinh viên trình độ sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ);

Những đối tượng đi định cư và làm việc tại nước ngoài Vương Quốc Anh, Úc, Canada…

Người đi làm tại các cơ quan, tổ chức có yếu tố nước ngoài.

Đầu vào, thời lượng, học phí

Điểm đầu vào: tương đương trình độ A2

Học phí:

2.000.000 đ/khóa

Thời lượng học:

20 buổi ~ 7 tuần

Lịch Khai giảng và đăng ký

Các khóa học tiếng Anh khác:

Các khóa tiếng Anh cơ bản – giao tiếp thông dụng

Các khóa luyện thi TOEIC

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ CFL – ĐH Bách Khoa Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 101 – D10 – trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 04.3868.2445 / 3623.1425

Facebook: https://fb.com/cfl.edu.vn

Email: info@cfl.edu.vn

Đừng ngần ngại. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi. CFL sẽ giúp bạn cải thiện mọi kỹ năng nghe-nói, đọc-viết. Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn… đều trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn thành thạo! Chúng ta cùng thành công! ^_^

Tìm Hiểu Về Chứng Chỉ Tiếng Anh B1 Khung Châu Âu? Học Và Thi Ở Đâu? / 2023

Chứng chỉ tiếng Anh B1 khung Châu Âu là gì?

Chứng chỉ tiếng Anh B1 khung Châu Âu là chứng chỉ do đại học Cambridge Anh cấp. Tại Việt Nam, có nhiều đơn vị khảo thí cấp chứng chỉ khung Châu Âu trên cả nước.

Chứng chỉ B1 châu Âu tương đương PET là kì thi bậc 3 theo khung tham chiếu chung châu Âu do trường Đại học Cambridge Anh cấp. Tại Việt Nam, Cambridge có nhiều đơn vị khảo thí trên cả nước.

Chứng chỉ tiếng Anh B1 khung Châu Âu tương thích với bậc 3 theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc tại Việt Nam.

Về mặt lý thuyết, chứng chỉ tiếng Anh khung Châu Âu có thời hạn vĩnh viễn. Tuy nhiên, tại Việt Nam, đa số các trung tâm chỉ chấp nhận chứng chỉ thời hạn 2 năm.

Chứng chỉ tiếng Anh B1 khung Châu Âu phù hợp với đối tượng nào?

Các sinh viên đang theo học chương trình thạc sĩ, tiến sĩ tại Việt Nam cần có chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu Châu Âu.

Sinh viên các trường đại học yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh B1 khung Châu Âu để tốt nghiệp.

Các đối tượng khác có nhu cầu nâng cao trình độ ngoại ngữ.

Hồ sơ dự thi gồm những gì?

3 ảnh 3×4 ghi rõ thông tin gồm họ,tên, ngày tháng năm sinh mặt sau ảnh.

Chứng minh nhân dân có photo công chứng.

Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu.

Cấu trúc bài thi

Reading and Writing:

Phần Reading có 5 phần gồm 35 câu.

Phần Writing có 3 phần thi gồm 7 câu, với mỗi phần sẽ có các dạng câu hỏi và đề thi khác nhau.

Tổng thời gian cho 2 phần thi là 1 giờ 30 phút.

Tổng điểm phần thi này chiếm 50% số điểm bài thi.

Listening:

Phần thi này gồm 25 câu chia làm 4 phần, thời gian thi là 30 phút, thêm 6 phút để điền kết quả trả lời vào phiếu Answer Sheet.

Phần này chiếm 25% tổng số điểm bài thi.

Speaking:

Phần thi này bạn sẽ đối mặt với 2 giám khảo, 1 giám khảo sẽ nói với bạn và 1 giám khảo ngồi nghe.

Thời gian thi nói là 10 – 12 phút.

Phần này chiếm 25% tổng số điểm bài thi.

Nếu như bạn đang tìm nơi để ôn và thi chứng chỉ tiếng Anh B1 uy tín và hiệu quả thì có thể tìm đến khóa học của Eduwork.

Viện Eduwork là địa chỉ uy tín chuyên luyện thi chứng chỉ B1 cam kết đầu ra cho học viên. Được thành lập từ năm 2008, Eduwork đi đầu trong các chương trình đào tạo ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Eduwork sở hữu nhiều thế mạnh như:

Hệ thống chi nhánh rộng lớn, hoạt động trên 22 tỉnh thành cả nước.

Đội ngũ giảng viên là những giáo viên nước ngoài nhiều kinh nghiệm đứng lớp, cùng trợ giảng người Việt, nhiệt tình, tận tâm. Chương trình được kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, đề cao giao tiếp, giúp học viên hình thành phản xạ giao tiếp tiếng Anh trong đời sống.

Giáo trình giảng dạy được biên soạn kỹ càng, cập nhật liên tục. Giúp học viên nắm rõ cấu trúc và cách tính điểm đề thi.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, máy móc đầy đủ. Có ký túc xá cho học viên ở xa tiện sinh hoạt.

Đội ngũ tư vấn, giải đáp thắc mắc 24/7, hỗ trợ học viên quá trình học được hiệu quả nhất.

VIỆN EDUWORK là viện Nhà Nước có chức năng tương đương PHÒNG TUYỂN SINH của các trường liên kết, nhằm tạo điều kiện cho Học viên có thể làm thủ tục đăng ký nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng quy định của các Trường. ( Hiện tại Viện hợp tác với nhiều đơn vị để tư vấn tiếp nhận hồ sơ thi B1 và bồi dưỡng kiến thức cho các bạn thi B1)