Xu Hướng 10/2023 # Tập Kết Quả Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 12 Xem Nhiều | Theolympiashools.edu.vn

Xu Hướng 10/2023 # Tập Kết Quả Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 12 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Tập Kết Quả Trong Tiếng Tiếng Anh được cập nhật mới nhất tháng 10 năm 2023 trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Câu lệnh SELECT (mang nghĩa lấy dữ liệu hay câu lệnh truy vấn) trong SQL trả về một tập kết quả các bản ghi từ một hoặc nhiều bảng.

The SQL SELECT statement returns a result set of records from one or more tables.

WikiMatrix

[Thứ tự đếm vị trí trong các kết quả tìm kiếm hình ảnh thuộc tập hợp kết quả từ trái sang phải]

[Counting order for position in image search results, in a left-to-right result set]

support.google

Bằng cách sử dụng cùng một thủ tục SQL cũng có thể định nghĩa một tập kết quả và trả lại trực tiếp cho người gọi thủ tục SQL hoặc ứng dụng khách.

By using the same mechanics, a SQL procedure can also define a result set and return it directly to the caller of the SQL procedure or to a client application.

WikiMatrix

Dùng tập tin kết quả

Use Output File

KDE40.1

[Thứ tự đếm vị trí trên tập hợp kết quả 2 cột.]

[Position counting order on a 2-column result set.]

support.google

Sau đó, ECPC sẽ so sánh hai tập hợp kết quả và điều chỉnh cho phù hợp.

Then it compares the two sets of results and adjusts accordingly.

support.google

Tập tin kết quả KFind

KFind Results File

KDE40.1

Trong các thủ tục SQL, một cursor sẽ làm cho nó có thể định nghĩa một tập kết quả (một tập hợp các dòng dữ liệu) và thực hiện logic phức tạp trên cơ sở hàng bằng hàng.

In SQL procedures, a cursor makes it possible to define a result set (a set of data rows) and perform complex logic on a row by row basis.

WikiMatrix

Bảng xếp hạng của tập 5 là kết quả của việc cộng lượt bình chọn trực tuyến và lượt bình chọn trực tiếp ở tập trước.

The ranking for Episode 5 is the result of combining online votes and live votes from the previous episode.

WikiMatrix

Các em sẽ tập trung hơn vào học tập và đạt kết quả tốt hơn.

As a result, they are more able to focus on their studies and perform well at school.

worldbank.org

Chúng ta vẫn tập trung đến kết quả cuối hay là điểm thi, và lo lắng.

We keep focusing on the end results or test results, and getting frustrated.

ted2023

Thay vào đó, tôi muốn xoay quanh và tập trung vào kết quả đánh giá.

Instead, I would pivot and narrow and focus down on the results estimates.

QED

Họ có 3000 đứa trẻ, họ cho chúng những viên dầu cá lớn, 6 viên mỗi ngày và một năm sau, họ đánh giá kết quả học tập ở trường của chúng và so sánh kết quả học tập đó với những gì mà họ dự đoán kết quả học tập sẽ đạt được khi chúng không có những viên dầu cá đó.

They were taking 3, 000 children, they were going to give them all these huge fish oil pills, six of them a day, and then a year later, they were going to measure their school exam performance and compare their school exam performance against what they predicted their exam performance would have been if they hadn’t had the pills.

QED

Tổng cộng có 33 tập hợp kết quả cá nhân đã được xem xét sau 5 bổ sung , những sự so sánh chưa công bố đã được bao gồm trong toàn bộ tập hợp này .

A total of 33 sets of individual results were reviewed after five additional , unpublicized comparisons were included in this total set .

EVBNews

Một hệ thống xử lý dữ liệu là sự kết hợp giữa máy móc, con người và các quá trình cho một bộ đầu vào tạo ra một tập các kết quả xác định.

A data processing system is a combination of machines, people, and processes that for a set of inputs produces a defined set of outputs.

WikiMatrix

Khi ta lớn lên, ta mất khả năng đầu tư vào quá trình, ta bắt đầu tập trung vào kết quả.

As we grow up, we lose the ability to invest in the process, we start investing in the outcome.

ted2023

Họ gọi vào câu hỏi sản xuất ngũ, và đó là tất cả những giai đoạn này đã làm cho phát sóng hiệu, do đó, họ đã làm tất cả ba tập vào 3-1 kết quả.

They called into question the production team, and that all these episodes were making the broadcasting effects, so that they made all the three episodes into 3-1 results.

WikiMatrix

Cô băn khoăn vể kết quả tập huấn tình huống Kobayashi Maru.

You’re bothered by your performance on the Kobayashi Maru.

OpenSubtitles2023.v3

Phần Thông Thạo Giáo Lý tập trung vào hai kết quả:

Doctrinal Mastery focuses on two outcomes:

LDS

Không thể tạo tập tin để lưu kết quả tìm lỗi vết lùi

Cannot create a file to save the backtrace in

KDE40.1

Sử dụng Kết hợp thứ nguyên duy nhất khi bạn muốn tập trung vào dữ liệu mà không nhất thiết phải được liên kết với sự kiện, nhưng được tập trung vào kết quả duy nhất của hành vi người dùng.

Use Unique Dimension Combinations when you want to focus on data that is not necessarily associated with events, but is focused on unique results of user behavior.

support.google

Các hoạt động khác hướng đến việc tạo ra một môi trường học tập, vượt quá kết quả và nhân viên tham gia phải có mặt.

Other activities geared toward creating a learning environment, exceeding results and engaging employees must be present.

WikiMatrix

IDA được 170 nước thành viên quản lý, tạo cơ hội truyền bá tri thức và chuyên môn, và bảo đảm tập trung vào kết quả hoạt động.

IDA is overseen by its 170 shareholder countries, creating opportunities for transfer of knowledge and expertise and ensuring a focus on results.

worldbank.org

Hoặc khi cấp bách, những gì họ làm là chỉ tập trung vào kết quả ngắn hạn, nhưng không đưa ra hy vọng nào cho tương lai.

Or, given the urgency, what they’ll do is they’ll just focus on the short-term results, but that doesn’t give any hope for the future.

ted2023

Tìm kiếm được bổ sung chi tiết là một tập hợp các kết quả chi tiết và được triển khai bằng cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc.

Enriched search is a subset of rich results, and is implemented using structured data.

support.google

Giáo Viên Dạy Lớp 5 Ôn Tập Kiến Thức Môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh,.. Giúp Các Em Có Kết Quả Cao Trong Học Tập.

Giáo viên dạy lớp 5 giảng dạy cho các em học sinh các môn toán, tiếng việt, anh văn hay các môn bằng tiếng anh cho các em học sinh đang học tại các trường tiểu học Việt Nam và quốc tế. Ngoài ra, trung tâm còn khai giảng khóa học luyện thi vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa cho các em học sinh học tập chương trình tiếng anh tích hợp.

– Giáo viên giảng dạy chuyên hai môn toán và tiếng việt giúp các em theo sát bài vở trên lớp, củng cố kiến thức và kiểm tra bài vở cho các em.

– Giáo viên giảng dạy môn tiếng việt cho các em học sinh học yếu hoặc cần nâng cao kiến thức môn tiếng việt.

– Giáo viên dạy môn toán nâng cao hoặc luyện thi toán qua mạng hoặc bổ trợ kiến thức cho các em học sinh yếu kém cần lấy lại kiến thức căn bản.

– Các em học sinh có nhu cầu học tập môn tiếng anh theo chương trình trên lớp và bồi dưỡng thêm các kỹ năng giao tiếp theo chương trình mà các em đang học tại các trung tâm anh ngữ.

– Giáo viên dạy lớp 5 tại trung tâm gia sư Đức Việt còn chuyên giảng dạy các lớp luyện thi vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa dành cho các em học sinh đang học chương trình tiếng anh tích hợp và có khả năng tư duy cao. Lớp luyện thi này được giảng dạy bởi các thầy cô có nhiều năm kinh nghiệm luyện thi cho các em học sinh vào Trần Đại Nghĩa theo chương trình tuyển sinh mới.

– Các em học sinh trường quốc tế sẽ được học tập các môn bằng tiếng anh với các thầy cô chuyên dạy các môn toán, khoa học bằng tiếng anh. Đội ngũ giáo viên nhiều năm kinh nghiệm đang công tác tại các trường quốc tế song ngữ hay trợ giảng tại các trường quốc tế sẽ bám sát theo nội dung giáo trình của từng em học sinh giúp các em hoàn thành bài vở trên lớp và đạt được kết quả học tập tốt nhất. Giáo viên giảng dạy chương trình này sử dụng hoàn toàn bằng tiếng anh trong quá trình hướng dẫn cho các em kể cả trong giao tiếp.

Đặc biệt trung tâm còn khai giảng lớp dạy báo bài các môn dành cho các em học sinh có nhu cầu học tập từ thứ 2 đến thứ 6 để giáo viên kiểm tra bài vở trên lớp và củng cố những kiến thức mà các em còn chưa hiểu kỹ.

– Giáo viên đang đứng lớp 5 trực tiếp tại các trường tiểu học công lập.

– Giáo viên đang chủ nhiệm lớp 5 tại các trường quốc tế song ngữ hoặc dân lập.

– Giáo viên giảng dạy tại trung tâm không giảng dạy tại các trường tiểu học.

Hoặc các thầy cô tốt nghiệp khoảng 1,2 năm kinh nghiệm sẽ có mức học phí thấp hơn các thầy cô có nhiều năm kinh nghiệm và đang đứng lớp tại các trường tiểu học.

Giáo viên dạy lớp 5 sẽ hướng dẫn cho các em nắm vững kiến thức của các môn học chính như toán, tiếng việt, anh văn. Vì đây là giai đoạn các em phải chuẩn bị kiến thức để bước sang cấp trung học cơ sở nên ngoài việc giảng dạy kiến thức của chương trình lớp 5 thì giáo viên còn bồi dưỡng lại những kiến thức của các năm học trước như lớp 4, lớp 3, lớp 2 để các em có được một hệ thống kiến thức vững vàng bước vào những năm học tiếp theo.

– Chương trình toán và tiếng việt lớp 5 có nhiều kiến thức nâng cao đòi hỏi các em học sinh phải nắm vững lý thuyết và luyện tập nhiều các dạng bài tập khác nhau để giúp các em nâng cao khả năng tư duy trong học tập.

– Môn toán học các em phải hoàn thiện kiến thức của môn đại số và hình học, tuy hai chuyên đề này chưa phân chia rõ ràng nhưng các em đã dần làm quen với các dạng toán về hình học nên các em phải chú ý nắm rõ các định nghĩa mà mình được học trong chương trình sách giáo khoa. Môn đại số có dạng toán có lời giải gồm nhiều dạng toán khác nhau mà giáo viên sẽ hướng dẫn các em giải quyết và nhận dạng từng loại bài tập khác nhau kèm theo phương pháp giải.

– Môn tiếng anh lớp 5 cũng có khá nhiều cấu trúc ngữ pháp mà các em cần nắm rõ và ứng dụng vào các dạng bài tập. Ngoài ra, giáo viên còn rèn luyện thêm cho các em những kỹ năng trong giao tiếp để các em hoàn thiện dần các kỹ năng trong tiếng anh.

Trung tâm gia sư Đức Việt với tập thể thầy cô chuyên giảng dạy chương trình lớp 5 sẽ giúp các em học sinh tích lũy được nền tảng kiến thức tốt và rèn luyện những kỹ năng tư duy giúp các em có được suy nghĩ độc lập, tính sáng tạo và khả năng tự học theo sự chỉ dẫn của giáo viên.

Hotline: 09 02 30 50 78 – 09 03 60 50 88 (Thầy Minh, Cô Nhật) .

Chi nhánh văn phòng tại Hà Nội

Hotline: 0909 422 3 88 ( Thầy Minh, Cô Nhật ).

Website: chúng tôi – chúng tôi – chúng tôi

Sinh Viên Dạy Lớp 4 Tại Nhà Hỗ Trợ Bài Vở Các Môn Học Toán, Tiếng Việt, Anh Văn,…

Sinh Viên Dạy Lớp 5 Rèn Luyện Môn Toán, Anh Văn, Tiếng Việt,..Luyện Thi Cuối Cấp Cho Học Sinh Lớp 5.

Sinh Viên Dạy Lớp 7 Củng Cố Kiến Thức Môn Toán, Lý, Văn, Anh,..Hỗ Trợ Báo Bài Theo Trường Lớp.

Sinh Viên Dạy Lớp 8 Có Kinh Nghiệm Dạy Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh,…Báo Bài Các Môn Học Liên hệ Ngay!

Bản Đồ Đến Gia Sư

Cách Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Để Về Việt Nam

Tên người dùng hoặc Địa chỉ Email

Mật khẩu

Tự động đăng nhập

Hiện nay do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) tại Hàn Quốc đang diễn biến phức tạp và liên tục có chiều hướng tăng lên. Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến tình hình tập cũng như cuộc sống sinh hoạt của các bạn du học sinh tại Hàn Quốc. Cho nên, nhiều bạn đã liên hệ với chúng tôi và nhờ hướng dẫn cách bảo lưu kết quả học tập để về Việt Nam tránh dịch.

Cách 1

Bước 1: Đặt vé sau đó mang vé đến trực tiếp phòng hợp tác quốc tế, hoặc phòng đăng ký nhập học để thông báo về việc về Việt Nam tránh dịch.

Bước 2: Nộp học phí cho kỳ tiếp theo trước khi về Việt Nam (nếu có thể xin luôn cái thư mời nhập học cho kỳ tiếp theo).

Bước 3: Bay về Việt Nam. Lưu ý trong thời gian ở Việt Nam cần cập nhật tình hình, cũng như thường xuyên liên hệ với giáo viên phụ trách bên trường để kịp thời nắm bắt thông tin.

Bước 4: TH1: Trong trường hợp hết hạn Visa phải xin lại Visa thì chúng ta sẽ làm lại Hồ sơ để xin Visa tại ĐSQ Hàn Quốc tại Việt Nam. TH2: Trong trường hợp vẫn còn hạn Visa thì lúc đó chỉ cần thông báo với trường bên Hàn Quốc để trường cấp thư mời về và nhập cảnh lại.

Cách 2

Kết thúc khóa học

Nộp lại thẻ người nước ngoài

Về Việt Nam xin lại

Đối với các bạn có visa D2

Còn các bạn có visa D2 thì hãy làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đặt vé sau đó mang vé đến trực tiếp phòng hợp tác quốc tế, hoặc phòng đăng ký nhập học để hỏi về việc làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập (nên bảo lưu đến kỳ nhập học tháng 9/2023 để tiếp tục học tiếp), nhớ hỏi trường có thể không báo lên cục XNC không

Bước 2: Nộp học phí cho kỳ tiếp theo trước khi về Vn (nếu có thể xin luôn cái thư mời nhập học cho kỳ tiếp theo) để lúc về VN chỉ cần mang theo thư mời nhập học và thẻ chứng minh thư người nước ngoài còn hạn là có thể nhập cảnh mà không cần phải xin lại Visa.Nếu trường kiên quyết báo lên cục XNC thì ở bước 4 các bạn chỉ có thể làm theo cách 2, và ở bước này các bạn phải trả thẻ khi về VN

Bước 3: Bay về Việt Nam. Lưu ý trong thời gian ở VN cần cập nhật tình hình, cũng như thường xuyên liên hệ với giáo viên phụ trách bên trường để kịp thời nắm bắt thông tin.

Bước 4: TH1: Trong trường hợp hết hạn Visa phải xin lại Visa thì chúng ta sẽ làm lại Hồ sơ để xin Visa tại ĐSQ Hàn Quốc tại VN. TH2: Trong trường hợp vẫn còn hạn Visa thì lúc đó chỉ cần thông báo với trường bên Hàn Quốc để trường cấp thư mời về và nhập cảnh lại.

Cần lưu ý

Nếu các bạn đã tham gia bảo hiểm quốc dân, khi về nước hơn một tháng thì bảo hiểm của các bạn sẽ tự động bị cắt và không thể tham gia lại cho tới 2023

Cách nộp lại hồ sơ từ Việt Nam khi muốn quay trở lại học

Cập nhật 1/6/2023: Khi làm hồ sơ sang lại phải chuẩn bị hồ sơ như ban đầu

Đối với visa học tiếng

Phía Hàn Quốc

1. Giấy mời nhập học của trường (tên trường và thư mời nhập học phải giống nhau)

2. Giấy xác nhận kinh doanh của trường

3. Thời khóa biểu của trường

Phía Việt Nam

4. Giấy khám lao phổi cấp phát bởi các bệnh viện được Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam chỉ định (cấp 3 tháng gần nhất)

5. Học bạ, bằng tốt nghiệp bản gốc và bản công chứng phải có dấu của bộ ngoại giao/ hợp pháp hóa lãnh sự

6. Giới thiệu bản thân và kế hoạch học tập (viết bằng tay tiếng Hàn)

7. Sơ yếu lý lịch (bản photo và bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Hàn công chứng)

8. Giấy khai sinh bản photo và bản dịch thuật công chứng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn)

9. Sổ hộ khẩu bản photo và dịch thuật tiếng Anh hoặc tiếng Hàn công chứng

Trường hợp sổ hộ khẩu chưa đủ 1 năm thì phải có giấy xác nhận địa phương sinh sống hoặc sổ hộ khẩu cũ, dịch thuật tiếng Anh hoặc tiếng Hàn công chứng

10. Chứng minh tài chính : xác nhận thu nhập, xác nhận nghề nghiệp, xác nhận quyền sử dung đất,… gồm 1 bản dịch tiếng Anh/ tiếng Hàn và 1 bản photo có công chứng

11. Sổ tiết kiệm và giấy xác nhận số dư tiền gửi bản gốc tiếng anh do ngân hàng cấp gần nhất đến ngày nộp hồ sơ bản gốc và bản photo (chỉ thu bản xác nhận số dư tiền gửi được cấp trong vòng 10 ngày trước ngày nộp hồ sơ 

12. Giấy cam kết bảo lãnh tài chính của bố mẹ có chứng thực của địa phương về chữ ký (dịch thuật tiếng Anh/ tiếng Hàn)

13. Chứng minh thư nhân dân (bản photo) (mang kèm bản gốc đối chiếu)

14. Hộ chiếu bản gốc + bản photo

Lời khuyên

Ra bệnh viện được chỉ định khám lao phổi. nhớ chuẩn bị trước ảnh thẻ. đi sớm sẽ dc lấy trong buổi sáng.

Một số bạn sẽ không bị yêu cầu chứng minh tài chính

20,000 USD với D2

10,000 USD với D4

Nộp các giấy tờ trên ở trung tâm visa

Các bạn yên tâm là khi đã làm đơn bảo lưu kết quả thì khi về Việt Nam sẽ không gặp khó khăn gì để sang lại Hàn Quốc. Mọi vấn đề Hàn Quốc Kia Rồi sẽ hỗ trợ và thông tin đến các bạn nhanh chóng.

Áp Dụng Phương Pháp Học Tập Của Người Nhật Để Đạt Kết Quả Cao Trong Kỳ Thi Sắp Tới

Cả thế giới than phục Nhật Bản vì nhiều lý do. Trong đó, học sinh tại đất nước này luôn có những phương pháp học tập hữu ích, chiến thắng mọi kỳ thi với những thành tích đáng khâm phục.

Phương pháp học tập của người Nhật là gì?

Tên của phương pháp học tập của người Nhật này là KaiZen. Cắt nghĩa ra, Kai nghĩa là cải cách liên tục, Zen nghĩa là làm cho tốt đẹp hơn. Kaizen có nghĩa là Cải cách liên tục để tốt đẹp hơn.

Áp dụng phương pháp học tập của người Nhật để có kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Như vậy, áp dụng phương pháp học tập này vào thực tế, người Nhật muốn nhắc nhở bạn hãy chia vấn đề thành từng phần nhỏ. Sau đó, giải quyết từng phần. Thêm vào đó, việc làm này cần liên tục, để tạo thành thói quen và kỹ năng cho mình.

Việc chia nhỏ từng phần vấn đề giúp bạn hiểu rõ bản chất vấn đề xét trên nhiều góc cạnh khác nhau và đơn giản hóa vấn đề theo từng bước tháo gỡ.

Áp dụng vào thực tế phương pháp học tập của người Nhật Chia nhỏ những câu hỏi

Áp dụng phương pháp học tập của người Nhật để có kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Đối mặt với các câu hỏi, cách tốt nhất là đi tìm lời giải đáp cho nó. Vì thế, hãy tự đặt cho mình câu hỏi và tự tìm câu trả lời. Ví như, bạn hỏi, vì sao bạn A lại học giỏi – là vì bạn ấy chăm học, có phương pháp học phù hợp… Vậy bạn phải làm gì để được như bạn A, cũng phải chăm học, có phương pháp học đúng không?

Vậy làm thế nào để chăm học ? Bạn cần dậy sớm đúng không, có quyết tâm đúng không? Vậy làm sao để dậy được sớm?… Cứ thế, việc chia nhỏ vấn đề, chia độ phức tạp của nó ra thành từng phần đơn giản sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời cho mình.

Vận dụng liên tục

Hãy đảm bảo rằng, việc áp dụng phương pháp học tập của người Nhật kể trên được diễn ra liên tục, thường xuyên và hàng ngày. Nghĩa là bất cứ vấn đề gì, hãy cứ cố đơn giản hóa nó bằng mọi cách. Nhất là trong học tập, hàng ngày, phải đơn giản bằng hành động như làm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao, thực hiện các câu trả lời mà mình đã tìm ra…

Thời gian ban đầu, bạn sẽ thấy khá khó chịu, nhưng khi đạt được hiệu quả và nhận thấy rõ tư duy của mình dần trở lên sáng suốt và nhanh nhạy hơn, bạn sẽ thấy tác dụng kỳ diệu của phương pháp này.

Đánh dấu sự phát triển

Hãy tự tạo thói quen ghi chép mỗi ngày vào cuốn sổ nhỏ. Trong đó, bạn có thể sử dụng cuốn sổ ấy như cuốn cẩm nang cho mình. Ví như, khi ngồi trên xe bus, bạn bắt gặp một câu nói khó hiểu, một sự vật hiện tượng lạ – hãy ghi chép vào cuốn sổ. Ngay khi có thời gian, hãy tìm câu trả lời cho câu hỏi của bạn. Nghĩa là tự cho mình suy đoán và giải thích vấn đề trước. Sau đó hãy tham khảo và đối chiếu cách hiểu này với những nguồn cung cấp thông tin khác như mạng Internet, bạn bè hoặc thầy cô.

Cán đích thành công bằng những mẹo học tập đơn giản nhất

Tránh “sập bẫy” trong môn thi trắc nghiệm bằng những mẹo đơn giản đến bất ngờ

Bí kíp “chống liệt” cho môn thi tiếng Anh từ cô giáo Vũ Thị Mai Phương

Liên Kết Hóa Học Trong Tiếng Tiếng Anh

Và thứ ba, chúng ta cần có khả năng tạo ra và phá hủy liên kết hóa học.

And thirdly, we need to be able to make and break chemical bonds.

ted2023

“Liên kết hóa học bởi Anthony Carpi, Tiến sĩ”. visionlearning.

“Chemical Bonding by Anthony Carpi, Ph”. visionlearning.

WikiMatrix

Liên kết hóa học trong phân tử cũng được hiển thị, hoặc rõ ràng hoặc ngầm.

The chemical bonding within the molecule is also shown, either explicitly or implicitly.

WikiMatrix

Chemical reactions usually involve the making or breaking of chemical bonds.

WikiMatrix

Tinh thể học kaolinit đóng vai trò trong công trình của Linus Pauling về bản chất của liên kết hóa học.

This approach was first used by Linus Pauling in his seminal work The Nature of the Chemical Bond.

WikiMatrix

Năm 1857 Friedrich August Kekulé von Stradonitz đề xuất rằng cacbon có hóa trị IV, hoặc tạo thành chính xác bốn liên kết hóa học.

1857 Friedrich August Kekulé von Stradonitz proposes that carbon is tetravalent, or forms exactly four chemical bonds.

WikiMatrix

Các cặp electron được coi là các cặp đơn nếu hai electron được ghép nối nhưng không được sử dụng trong liên kết hóa học.

Electron pairs are therefore considered lone pairs if two electrons are paired but are not used in chemical bonding.

WikiMatrix

Bạn đun nóng, bạn bắt đầu tạo ra hoặc phá hủy những liên kết hóa học trong đường, tạo ra đường caramen màu nâu, đúng không?

You turn up the heat, you start making or breaking chemical bonds in the sugar, forming a brownish caramel, right?

QED

Màu sắc và đặc tính hấp thụ của những phức carotenoprotein này tùy thuộc vào liên kết hóa học của chromogen và các nhóm protein nhỏ.

The colors and characteristic absorption of these carotenoprotein complexes are based upon the chemical binding of the chromogen and the protein subunits.

WikiMatrix

Như thế, các liên kết hóa học giữa những nguyên tố hình thành theo kiểu chia sẻ nhiều electron hơn là chỉ truyền đổi một electron.

Thus, chemical bonding between these elements takes many forms of electron-sharing that are more than simple electron transfers.

WikiMatrix

Liên kết hóa học giữa các nguyên tử đến lượt được giải thích bởi Gilbert Newton Lewis năm 1916, bằng tương tác giữa các electron trong chúng.

Chemical bonds between atoms were now explained, by Gilbert Newton Lewis in 1916, as the interactions between their constituent electrons.

WikiMatrix

Cơ sở của sự biến đổi hóa học như vậy là sự sắp xếp lại các electron trong các liên kết hóa học giữa các nguyên tử.

The basis of such a chemical transformation is the rearrangement of electrons in the chemical bonds between atoms.

WikiMatrix

Các liên kết hóa học kết cộng hóa trị được hình thành khi các nhóm carboxyl của một amino axit phản ứng với các nhóm amin khác.

The covalent chemical bonds are formed when the carboxyl group of one amino acid reacts with the amino group of another.

WikiMatrix

Trung tâm cacbonyl của một gốc acyl có một electron phibond mà nó tạo thành liên kết hóa học với phần còn lại R của phân tử.

The carbonyl center of an acyl radical has one nonbonded electron with which it forms a chemical bond to the remainder R of the molecule.

WikiMatrix

Một liên kết hóa học có thể là một liên kết cộng hóa trị, liên kết ion, liên kết hydro hoặc chỉ là lực Van der Waals.

A chemical bond can be a covalent bond, an ionic bond, a hydrogen bond or just because of Van der Waals force.

WikiMatrix

Bán kính nguyên tử có thể suy ra từ khoảng cách giữa hai hạt nhân khi hai nguyên tử kết hợp lại theo liên kết hóa học.

Atomic radii may be derived from the distances between two nuclei when the two atoms are joined in a chemical bond.

WikiMatrix

SpaceChem là trò chơi điện tử độc lập giải đố của Zachtronics Industries, dựa một phần trên các quy tắc hóa học và liên kết hóa học.

SpaceChem is an indie puzzle game developed by Zachtronics Industries, based on principles of automation and chemical bonding.

WikiMatrix

Không thể tách nó ra thành những thành phần nhỏ hơn bằng các phương pháp tách vật lý mà không làm bẻ gãy các liên kết hóa học.

It cannot be separated into components by physical separation methods, i.e., without breaking chemical bonds.

WikiMatrix

Và nếu những gì chúng ta tin về nghiện là đúng — họ đang bị nhiễm tất cả các liên kết hóa học đó — Điều gì sẽ xảy ra?

And if what we believe about addiction is right — those people are exposed to all those chemical hooks — What should happen?

ted2023

Chúng có thể tạo thành một liên kết hóa học giữa hai nguyên tử, hoặc chúng có thể xảy ra như một cặp đơn độc điện tử hóa trị.

They can form a chemical bond between two atoms, or they can occur as a lone pair of valence electrons.

WikiMatrix

Năm 1894-1898 William Ramsay khám phá ra khí hiếm, từ đó lấp đầy một khoảng trống lớn trong bảng tuần hoàn và dẫn tới các mô hình liên kết hóa học.

1894–1898 William Ramsay discovers the noble gases, which fill a large and unexpected gap in the periodic table and led to models of chemical bonding.

WikiMatrix

Chuỗi các bước trong đó các liên kết hóa học được tổ chức lại xảy ra trong quá trình phản ứng hóa học được gọi là cơ chế phản ứng.

The sequence of steps in which the reorganization of chemical bonds may be taking place in the course of a chemical reaction is called its mechanism.

WikiMatrix

Nhiều tương tác quen biết ở tầm vĩ mô, như chạm, ma sát hay liên kết hóa học là tương tác giữa các điện trường trên quy mô nguyên tử.

Many interactions familiar at the macroscopic level, such as touch, friction or chemical bonding, are due to interactions between electric fields on the atomic scale.

WikiMatrix

Liên Kết Cộng Hóa Trị Trong Tiếng Tiếng Anh

Mỗi nguyên tử oxy được liên kết với silic bởi một liên kết cộng hóa trị đơn.

Each oxygen atom is bonded to the silicon by a single covalent bond.

WikiMatrix

Dù là một phần của nhựa, chúng không có liên kết cộng hóa trị với cốt nhựa.

Although they’re part of the plastic, they’re not covalently bonded to the plastic backbone.

ted2023

Chính epoxit diol này liên kết cộng hóa trị với DNA.

It is this diol epoxide that covalently binds to DNA.

WikiMatrix

Trong phân tử H2, nguyên tử hydro dùng chung hai electron thông qua liên kết cộng hóa trị.

In the molecule H 2, the hydrogen atoms share the two electrons via covalent bonding.

WikiMatrix

Ý cậu là, tụi mình là liên kết cộng hóa trị?

Are you saying we’re covalent bonds?

OpenSubtitles2023.v3

Glycoprotein là các protein chứa chuỗi oligosaccharide (glycans) liên kết cộng hóa trị với các chuỗi bên axit amin.

Glycoproteins are proteins which contain oligosaccharide chains (glycans) covalently attached to amino acid side-chains.

WikiMatrix

Sau đó, tất cả bốn liên kết N-H tương đương, là các liên kết cộng hóa trị cực.

Thereafter, all four N–H bonds are equivalent, being polar covalent bonds.

WikiMatrix

Vì liên kết hydro không phải là liên kết cộng hóa trị, nên có thể bị đứt ra và nối lại tương đối dễ dàng.

As hydrogen bonds are not covalent, they can be broken and rejoined relatively easily.

WikiMatrix

Đơn vị proteoglycan cơ bản bao gồm một “protein cốt lõi” liên kết với một hoặc nhiều chuỗi glycosaminoglycan (GAG) bằng liên kết cộng hóa trị.

The basic proteoglycan unit consists of a “core protein” with one or more covalently attached glycosaminoglycan (GAG) chain(s).

WikiMatrix

Một liên kết hóa học có thể là một liên kết cộng hóa trị, liên kết ion, liên kết hydro hoặc chỉ là lực Van der Waals.

A chemical bond can be a covalent bond, an ionic bond, a hydrogen bond or just because of Van der Waals force.

WikiMatrix

Cholesterol rất quan trọng đối với con đường này bởi vì nó trải qua liên kết cộng hóa trị với protein Hedgehog, dẫn đến việc kích hoạt chúng.

Cholesterol is important to this pathway because it undergoes covalent bonding to Hedgehog proteins, resulting in their activation.

WikiMatrix

Như vậy, virus có thể được sử dụng phổ biến trong khoa học vật liệu như giá đỡ cho những sửa đổi bề mặt được liên kết cộng hóa trị.

As such, viruses are commonly used in materials science as scaffolds for covalently linked surface modifications.

WikiMatrix

Về nguyên tắc, tổng hai bán kính liên kết cộng hóa trị bằng chiều dài liên kết cộng hóa trị giữa hai nguyên tử, R(AB) = r(A) + r(B).

In principle, the sum of the two co equal the covalent bond length between two atoms, R(AB) = r(A) + r(B).

WikiMatrix

Ví dụ, methyl clorua, với tên chuẩn chloromethane (xem sách IUPAC) là một hợp chất hữu cơ có liên kết cộng hóa trị C-Cl, trong đó clo không phải là anion.

For example, methyl chloride, with the standard name chloromethane (see IUPAC books) is an organic compound with a covalent C−Cl bond in which the chlorine is not an anion.

WikiMatrix

Năm 1927 Fritz London và Walter Heitler áp dụng cơ học lượng tử để giải thích liên kết cộng hóa trị trong phân tử hydro, đánh dấu sự ra đời của hóa học lượng tử.

1927 Fritz London and Walter Heitler apply quantum mechanics to explain covalent bonding in the hydrogen molecule, which marked the birth of quantum chemistry.

WikiMatrix

Do đó, liên kết cộng hóa trị không nhất thiết phải xảy ra giữa hai nguyên tử của cùng một nguyên tố, chỉ cần độ âm điện của chúng có thể so sánh được.

Thus, covalent bonding does not necessarily require that the two atoms be of the same elements, only that they be of comparable electronegativity.

WikiMatrix

Ít thường xuyên hơn thì từ clorua cũng có thể là một phần của tên “phổ biến” của các hợp chất trong đó một hay nhiều nguyên tử clo được liên kết cộng hóa trị.

Less frequently, the word chloride may also form part of the “common” name of chemical compounds in which one or more chlorine atoms are covalently bonded.

WikiMatrix

Độ giãn nở nhiệt thấp, điểm nóng chảy và độ bền cao của volfram là do các liên kết cộng hóa trị mạnh hình thành giữa các nguyên tử volfram bởi các electron lớp 5d.

The low thermal expansion and high melting point and tensile strength of tungsten originate from strong covalent bonds formed between tungsten atoms by the 5d electrons.

WikiMatrix

Các nghiên cứu trên chuột chỉ ra rằng protein ribosome S27 nằm gần protein ribosome S18 trong tiểu đơn vị 40S và được liên kết cộng hóa trị với yếu tố khởi đầu dịch mã eIF3.

Studies in rat indicate that ribosomal protein S27 is located near ribosomal protein S18 in the 40S subunit and is covalently linked to translation initiation factor eIF3.

WikiMatrix

Ý đồ liên kết cộng hóa trị này đã được sử dụng để sắp xếp các hạt nano vàng trên một mảng dựa trên DX, và sắp xếp các phân tử protein streptavidin lên một mảng DX.

This covalent binding scheme has been used to arrange gold nanoparticles on a DX-based array, and to arrange streptavidin protein molecules into specific patterns on a DX array.

WikiMatrix

Tức là, mỗi cạnh dọc của kim tự tháp chỉ là một liên kết một phần chứ không phải là một liên kết cộng hóa trị thông thường có thể có hai điện tử chia sẻ giữa hai nguyên tử.

That is, each of the vertical edges of the pyramid is only a partial bond rather than a normal covalent bond that would have two electrons shared between two atoms.

WikiMatrix

Ví dụ, khi một axit hòa tan trong nước, một liên kết cộng hóa trị liên kết giữa một điện tử và một nguyên tử hydro bị phá vỡ bởi heterolytic phân hạch, tạo ra một proton (H+) và ion âm.

For instance, when an acid dissolves in water, a covalent bond between an electronegative atom and a hydrogen atom is broken by heterolytic fission, which gives a proton (H+) and a negative ion.

WikiMatrix

Ngoài ra, độ âm điện của rheni và bo là đủ gần nhau (tương ứng là 1,9 và 2,04 trên thang Pauling) nên chúng tạo ra các liên kết cộng hóa trị trong đó các electron được chia sẻ gần như tương đương.

Furthermore, the electronegativities of rhenium and boron are close enough (1.9 and 2.04 on the Pauling scale) that they form covalent bonds in which the electrons are shared almost equally.

WikiMatrix

Sau đó aa-tRNA hoàn toàn đi vào vị trí A, nơi mà axit amin của nó được đưa đến gần chuỗi polypeptide của vị trí P và ribosome xúc tác sự chuyển liên kết cộng hóa trị của polypeptide đến axit amin.

The aa-tRNA then fully enters the A-site, where its amino acid is brought near the P-site’s polypeptide and the ribosome catalyzes the covalent transfer of the polypeptide onto the amino acid.

WikiMatrix

Cập nhật thông tin chi tiết về Tập Kết Quả Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!