Xu Hướng 4/2023 # Sợi Quang Học Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 13 View | Theolympiashools.edu.vn

Xu Hướng 4/2023 # Sợi Quang Học Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 13 View

Bạn đang xem bài viết Sợi Quang Học Trong Tiếng Tiếng Anh được cập nhật mới nhất trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Phương pháp này sử dụng một camera sợi quang học đưa vào trong dạ dày để xem hình ảnh bên trong.

This involves insertion of a fibre optic camera into the stomach to visualise it.

WikiMatrix

Viễn thông sợi quang học dựa trên laser để truyền lượng lớn thông tin với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng.

Fibre–optic communication relies on lasers to transmit large amounts of information at the speed of light.

WikiMatrix

Ví dụ của các kênh đó là dây đồng, sợi quang học, các kênh truyền không dây, media lưu trữ và bus máy tính.

Examples of such channels are copper wires, optical fibers, wireless communication channels, storage media and computer buses.

WikiMatrix

Công nghệ sợi quang học và vệ tinh viễn thông đã dẫn thay thế hệ thống điện tín cũ, nhưng điện vẫn giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực thông tin ngày nay.

Optical fibre and satellite communication have taken a share of the market for communications systems, but electricity can be expected to remain an essential part of the process.

WikiMatrix

Xêsi cùng với rubidi đã được thêm vào dạng carbonat trong thủy tinh do nó giảm độ dẫn điện và tăng độ ổn định và độ bền của sợi quang học và các thiết bị quan sát ban đêm.

Caesium and rubidium have been added as a carbonate to glass because they reduce electrical conductivity and improve stability and durability of fibre optics and night vision devices.

WikiMatrix

Khi ánh sáng truyền qua sợi quang học, thì thời gian thực sẽ lớn hơn một phần vì ánh sáng truyền chậm hơn khoảng 35% tốc độ ánh sáng trong sợi quang, và phụ thuộc vào chiết suất vật liệu n.

When light is travelling around the globe in an optical fibre, the actual transit time is longer, in part because the speed of light is slower by about 35% in an optical fibre, depending on its refractive index n.

WikiMatrix

Hitachi đang tạo ra một màn hình sử dụng công nghệ này, và nó sử dụng sợi quang học để truyền tải — Janine Benyus, người đã ở đây rất nhiều lần, nói về nó: công nghệ mô phỏng sinh học.

Hitachi has now made a monitor that uses this technology, and it is used in optical fibers to transmit — Janine Benyus, who’s been here several times, talks about it: biomimetics.

ted2019

Bao gồm việc sử dụng một dụng cụ sợi quang học gọi là ống nội soi để hướng dẫn việc chuyển giao các trứng chưa được thụ tinh và tinh trùng vào ống dẫn trứng của người phụ nữ thông qua các vết mổ nhỏ ở bụng của cô .

Involves using a fiber–optic instrument called a laparoscope to guide the transfer of unfertilized eggs and sperm into the woman ‘s fallopian tubes through small incisions in her abd omen .

EVBNews

10BASE5 Ethernet nguyên thủy dùng cáp đồng trục (coaxial cable) làm shared medium (phương tiện/môi trường được chia sẻ), trong khi các phiên bản Ethernet mới hơn dùng cáp xoắn đôi (twisted pair) và các liên kết sợi quang học trong việc kết nối với các hub hoặc switch.

The original 10BASE5 Ethernet uses coaxial cable as a shared medium, while the newer Ethernet variants use twisted pair and fiber optic links in conjunction with switches.

WikiMatrix

Hỗn hợp silic dioxit và german dioxit (“silica germania”) được sử dụng làm vật liệu quang học cho sợi quang và ống dẫn sóng quang.

A mixture of silicon dioxide and germanium dioxide (“silica-germania”) is used as an optical material for optical fibers and optical waveguides.

WikiMatrix

Doping praseodymium in fluoride glass allows it to be used as a single mode fiber optical amplifier (PDFA see also EDFA).

WikiMatrix

là từ 66. 000 hạt giống mà họ đồng ý giao chúng tôi, đặt từng hạt vào trong khối cấu trúc trong từng sợi tóc quang học đặc biệt mọc ra từ khối hộp đó, chỉ là khối hộp đơn giản, tạo nên một công trình mà có thể rung rinh trong gió.

So the idea was to take these 66, 000 seeds that they agreed to give us, and to take each seed and trap it in this precious optical hair and grow that through this box, very simple box element, and make it a building that could move in the wind.

QED

Và ý tưởng là từ 66.000 hạt giống mà họ đồng ý giao chúng tôi, đặt từng hạt vào trong khối cấu trúc trong từng sợi tóc quang học đặc biệt mọc ra từ khối hộp đó, chỉ là khối hộp đơn giản, tạo nên một công trình mà có thể rung rinh trong gió.

So the idea was to take these 66,000 seeds that they agreed to give us, and to take each seed and trap it in this precious optical hair and grow that through this box, very simple box element, and make it a building that could move in the wind.

ted2019

Ba thành phần thiết yếu của truyền thông quang học do chính Nishizawa Jun-ichi tạo ra: laser bán dẫn (1957) là nguồn ánh sáng, sợi quang chiết suất phân bậc (1964) là đường truyền và PIN điốt quang (1950) là điểm tiếp nhận quang học.

The three essential elements of optical communication were invented by Jun-ichi Nishizawa: the semiconductor laser (1957) being the light source, the graded-index optical fiber (1964) as the transmission line, and the PIN photodiode (1950) as the optical receiver.

WikiMatrix

Mặt cắt ngang của các sợi cơ được nhuộm bằng Gmöri trichrom stain được xem bằng kính hiển vi quang học.

Cross-section of muscle fibers stained with Gömöri trichrome stain is viewed using light microscopy.

WikiMatrix

Các cánh tay trước đây đã bị nhỡ do đĩa cao của M82 độ sáng bề mặt, góc nhìn cận cảnh của thiên hà này (~ 80 °), và che khuất bởi một mạng lưới các sợi bụi phức tạp trong hình ảnh quang học của nó.

The arms were previously missed due to M82’s high disk surface brightness, the nearly edge-on view of this galaxy (~80°), and obscuration by a complex network of dusty filaments in its optical images.

WikiMatrix

Việc làm thẫm màu sợi cáp có thể làm méo kết quả đọc được của DTS và có thể làm cho toàn bộ hệ thống DTS trở thành không hoạt động được vì quỹ thất thoát quang học đã bị vượt ngưỡng.

The darkening of the fiber can distort the DTS reading and possibly render the DTS system inoperable due to the optical loss budget being exceeded.

WikiMatrix

Phát minh của Hayashi Izuo về laser bán dẫn sóng liên tục vào năm 1970 dẫn trực tiếp đến các nguồn sáng trong truyền thông sợi quang, máy in laze, đầu đọc mã vạch và ổ đĩa quang đã được các doanh nhân Nhật Bản thương mại hoá, và mở ra lĩnh vực truyền thông quang học.

Izuo Hayashi’s invention of the continuous wave semiconductor laser in 1970 led directly to the light sources in fiber–optic communication, laser printers, barcode readers, and optical disc drives, commercialized by Japanese entrepreneurs, and opening up the field of optical communications.

WikiMatrix

Quang Học Trong Tiếng Tiếng Anh

Theo cách này, quang học vật lý trở lại với định nghĩa góc Brewster.

In this way, physical optics recovers Brewster’s angle.

WikiMatrix

Do Ulysses không mang theo camera, các nhà khoa học đã không thu được ảnh quang học nào.

Ulysses has no cameras so no images were taken.

WikiMatrix

Trong năm 2009, một nhóm các nhà nghiên cứu công bố che đậy ở tần số quang học.

In 2009 a group of researchers announced cloaking at optical frequencies.

WikiMatrix

Bảo tàng Quang học được giữ an toàn khỏi chương trình tháo dỡ của Xô viết năm 1946.

The Optical Museum was preserved from the Soviet occupation’s dismantling programme 1946.

WikiMatrix

Một phần khác của trò phù thủy quang học được biết đến với tên gọi ” giao thoa “.

The other piece of optical wizardry is known as interferometry.

OpenSubtitles2018.v3

Đến thời kỷ Phục hưng, quang học càng trở nên quan trọng hơn đối với các học giả.

With increasing age, self–organisation attains more and more importance for the students.

WikiMatrix

Rạch 1 vết dưới môi và qua đó đưa vào 1 ống ngắm quang học.

An incision will be made under the lip, through which he’ll insert a fiber-optic microscope.

OpenSubtitles2018.v3

Từ năm 1670 đến 1672, Newton diễn thuyết về quang học.

From 1670 to 1672, Newton lectured on optics.

WikiMatrix

Các thiết bị quang học đã được cung cấp bởi Giuseppe Campani.

Optical instruments were supplied by Giuseppe Campani.

WikiMatrix

Nghiên cứu quang học của Newton dẫn tới sự phát triển của kính thiên văn phản xạ.

Newton’s studies of optics led to the development of the reflecting telescope.

QED

Đây là một cái bẫy quang học mà chúng tôi đã sử dụng.

This is an optical lure that I’ve used.

ted2019

Hiện tượng riêng biệt như sự quay quang học,

Phenomena as separate as optical rotation,

QED

Độ phân giải của camera TV/IR là 0,3 mét và 0,4 mét đối với camera quang học.

The resolution of the TV/IR camera is 0.3 metre and 0.4 metre for the optical camera.

WikiMatrix

Từ năm 1892 hợp tác với Zeiss ở Đức, công ty sản xuất ống kính quang học.

From 1892 in cooperation with Zeiss in Germany, the company produced optical lenses.

WikiMatrix

Đôi mắt hợp chất này là cơ quan cảm giác quang học chính trong tôm của người lớn.

These compound eyes are the main optical sense organ in adult brine shrimps.

WikiMatrix

Nó có một sao đồng hành quang học nằm cách nó 5.2 arcminutes.

It has a 10th magnitude optical companion located 5.2 arcminutes away.

WikiMatrix

Cậu như ảo ảnh quang học vậy.

You’re like a-an optical illusion.

OpenSubtitles2018.v3

Nó dựa trên cơ sở quang học thích ứng.

I came up with a solution to this problem, and I came up with a solution based on adaptive optics for this.

QED

Đó chính xác là điều mà tôi làm – kiểm soát suy nghĩ bằng quang học.

That’s exactly what I do — optical mind control.

QED

Microsoft Office Document Scanning: một chương trình quét và nhận dạng ký tự quang học (OCR).

Microsoft Office Document Scanning: a scanning and OCR application.

WikiMatrix

Do đó, với hai bài báo này, chuyển đổi quang học được sinh ra.

Hence, with these two papers, transformation optics is born.

WikiMatrix

Giống như gương chính của một kính thiên văn quang học hơn.

Much like the main mirror of an optical telescope.

OpenSubtitles2018.v3

Those are some mighty clean optics, there.

OpenSubtitles2018.v3

Góc tắt là đặc điểm quang học và thay đổi theo tỉ lệ của anbit (%Ab).

The extinction angle is an optical characteristic and varies with the albite fraction (%Ab).

WikiMatrix

Cầu vồng và ảnh mờ ảo (mirage) là các ví dụ cho hiện tượng quang học.

Rainbows and mirages are examples of optical phenomena.

WikiMatrix

Khóa Học Tiếng Trung Quốc Cấp Tốc Trong 90 Ngày Tại Ttnn Phước Quang

1. Vì sao nên chọn học tiếng Trung Quốc cấp tốc trong 90 ngày tại TTNN Phước Quang?

Vào một ngày đẹp trời, bạn vô tình biết thông tin khóa học tiếng Trung Quốc cấp tốc trong 90 ngày tại TTNN Phước Quang đã sẵn sàng! Bạn đang tự hỏi không biết khóa học này sẽ mang lại lợi ích gì cho người học? Và câu trả lời ở đây là đến với khóa “Học tiếng Trung Quốc cấp tốc 90 ngày” bạn sẽ được các giảng viên hỗ trợ bạn cách thức, phương pháp học và thực hành một cách nhanh nhất, cam kết hiệu quả nhất.

Khóa học tiếng Trung Quốc cấp tốc trong 90 ngày này phù hợp với nhiều đối tượng, nhất là những người muốn được nâng cấp trong công việc, muốn đi du học hoặc có ý muốn định cư tại nước ngoài. Với phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, các giáo viên ở đây luôn mang lại những bài học sống động dễ đi vào trí nhớ, độc đáo, linh hoạt và vẫn đảm bảo tính nguyên tắc trong dạy học tiếng Trung.

Đảm bảo cho các bạn học viên sau khi kết thúc khóa học sẽ có được những kiến thức vững chắc về môn ngoại ngữ Trung Hoa này. Các kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết cũng được nâng cao rõ rệt.

Khóa học tiếng Trung Quốc cấp tốc trong 90 ngày tại TTNN Phước Quang này còn phù hợp với nhiều trình độ. Thông qua những bài kiểm tra trình độ miễn phí, mỗi học viên sẽ được xếp vào lớp học phù hợp với khả năng của bản thân. Suốt bao năm qua, thầy và cô – những người lái đò – đã luôn nỗ lực không ngừng vì tương lai của thế hệ trẻ. Thành công và sự vươn xa của các bạn là động lực lớn nhất của đội ngũ cán bộ và nhân viên TTNN Phước Quang.

2. Khóa học tiếng Trung Quốc cấp tốc trong 90 ngày tại TTNN Phước Quang có gì đặc biệt?

Xin gửi tặng những học viên tương lai của trung tâm ngoại ngữ Phước Quang 7 “bí kíp” luyện học tiếng Trung tại nhà bên cạnh việc tham gia khóa học tiếng Trung Quốc tập trung tại lớp theo chương trình bạn đã đăng ký.

Bắt đầu các bài học với kỹ năng nghe.

Đừng quá chú trọng vào ngữ pháp.

Phải luyện cho phát âm “ chuẩn” ngay từ lúc bắt đầu.

Xây dựng chiến lược lý thuyết – thực hành song song với nhau.

Tối ưu hóa hiệu quả bằng cách học qua mạng cụ thể như: Học qua phim ảnh, fanpage, cộng đồng/CLB tiếng Trung Quốc…

Chào ngày mới với 2 phút luyện nói tiếng Trung Quốc.

Thái độ tự tin về năng lực học tiếng Trung Quốc của bản thân.

Đăng ký tham gia khóa học tiếng Trung cấp tốc ngay hôm nay tại Phước Quang

Ngoài ra, TTNN Phước Quang còn tổ chức nhiều khóa học chuyên sâu khác dành cho nhiều độ tuổi với cam kết mức học phí hợp lý cho từng đối tượng học. Được đi học và đến trung tâm là một niềm vui, giờ đây niềm vui ấy còn lớn hơn gấp bội khi bạn đã có vốn kiến thức nhất định về trung tâm mình theo học. Hiểu được nơi đó là chuyên gia trong lĩnh vực dạy tiếng Trung Quốc.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ PHƯỚC QUANG

❤️❤️❤️ Miễn 100% học phí cho học viên có hoàn cảnh khó khăn ❤️❤️❤️

Địa chỉ: 365 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP.HCM

Hotline: 0934.306.728 (gặp Cô Quang)

Email: tuequang1984@gmail.com

Website: https://ngoainguphuocquang.edu.vn

Fanpage: Trung Tâm Ngoại Ngữ Phước Quang – Tiếng Hoa Bình Tân

Thông Tin Gia Vang 9999 Quang Tri Mới Nhất

Cập nhật thông tin chi tiết về Sợi Quang Học Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!