Xu Hướng 2/2023 # Skills 2 Trang 13 Unit 1 Sgk Tiếng Anh 6 Mới, Tổng Hợp Các Bài Tập Và Lý Thuyết Ở Phần Skills 2 Trang 13 Unit 1 Sgk Tiếng Anh 6 Mới # Top 8 View | Theolympiashools.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Skills 2 Trang 13 Unit 1 Sgk Tiếng Anh 6 Mới, Tổng Hợp Các Bài Tập Và Lý Thuyết Ở Phần Skills 2 Trang 13 Unit 1 Sgk Tiếng Anh 6 Mới # Top 8 View

Bạn đang xem bài viết Skills 2 Trang 13 Unit 1 Sgk Tiếng Anh 6 Mới, Tổng Hợp Các Bài Tập Và Lý Thuyết Ở Phần Skills 2 Trang 13 Unit 1 Sgk Tiếng Anh 6 Mới được cập nhật mới nhất trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

A. likes B. doesn’t like

A. maths B. science

A. is wearing her uniform

B. isn’t wearing her uniform

A. English

B. Vietnamese

5. Susie does her homework .

A. at break time B. in the evening

Susie là học sinh ở trường PLC Sydney. Nghe và chọn câu trả lời

A 2. A 3. B 4. B 5. A

Susie thích là học sinh ở trường nữ. Giáo viên yêu thích của Susie là giáo viên môn Toán. Hôm nay, Susie không mặc đồng phục. Susie học tiếng Việt 3 giờ một tuần. Susie làm bài tập về nhà vào giờ giải lao.

Tape script:

Hi My name’s Susie Brewer. I’m eleven years old. I’m now in grade 6 at PLC Sydney. I like it here, as I like to study in a girls’ school. The teachers in my school are nice and very helpful, and my favourite teacher is Mrs xsan McKeith. She teaches us maths. I have three hours to study Vietnamese in the afternoon. Usually I do my homework at break time. We wear our uniform every day, but today we aren’t, as we’re going to have an to Taronga Zoo.

2. Can you correct the punctuation in these sentences?

1. school starts on the 5 th September

2. does he live in ha noi

3. im excited about the first day of school

4. are you doing your homework

5. were having an english lesson in class

Em có thể sửa dấu chấm câu trong những câu này không?

1 School starts on the 5 th September.

2 Does he live in Ha Noi?

3 I’m excited about the first day of school.

4 Are you doing your homework?

5 We’re having an English lesson in class?

3. Can you correct the passage? Write the correct version.

hi im phong and im from ho chi minh city i wear my uniform to school every day my favourite teacher is mr trung he teaches me science

Hướng dẫn:

Em có thể sửa đoạn văn này không? Viết lại cho đúng

Hi. I’m Phong and I’m from Ho Chi Minh City. I wear my uniform to school every day. My favorite teacher is Mr. Trung. He teaches me science.

4. Create a webpage for your school.

Think of a title.

Write an introduction – use the ntroductions on page 12 to help you.

What is the name of the school?

Where is the school?

How many students does the school have?

What do students do at school?

What is great/interesting/ fun about your school?

What is your school day like?

What do you do in the morning?

What do you wear?

What subject do you like?

What do you do at break/lunch time?

What activities do you do?

What do you do after school?

Hướng dẫn:

Tạo một trang web cho trường em.

Đầu tiên, các em nên suy nghĩ chọn ngôn ngữ nào để viết trang web cho trường của mình. Đọc lại một lần nữa những thông tin gợi ý trong khung. Sau đó viết một đoạn văn khoảng 80 từ về trường của mình.

Nghĩ một tiêu đề.

Viết phần giới thiệu – sử dụng phần giới thiệu ở trang 12.

Tên trường em là gì? Trường em ở đâu? Trường em có bao nhiêu học sinh? Học sinh trường em làm gì? Điều thú vị về trường em là gì? Một ngày ở trường em như thế nào? Em làm gì vào buổi sáng? Em mặc gì? Em thích môn gì? Em làm gì vào giờ giải lao/ giờ ăn trưa? Em có hoạt động gì? Em làm gì sau khi tan trường?

Communication Trang 20 Unit 2 Sgk Tiếng Anh 6 Mới, Tổng Hợp Các Bài Tập Và Lý Thuyết Ở Phần Communication Trang 20 Unit 2 Sgk Tiếng Anh 6 Mới

Hướng dẫn:

Mi nói vói Nick vể ngôi nhà ở miển quê của ông bà cô ấy. Hãy nhìn vào những bức hình về ngôi nhà của ông bà cô ấy và hoàn thành các câu.

1. country 2. are 3. is 4. are

5. on 6. next to 7. on 8. is

Ông bà tôi sống trong một ngôi nhà ở miền quê ở tỉnh Nam Định. Có 4 căn phòng trong nhà và một khu vườn rộng. Tôi thích phòng khách. Có một cửa sổ lớn trong phòng này. Có 4 cái ghế và một cái bàn ở giữa phòng. Có hai bức ảnh gia đình ở trên tường. Có một tủ lạnh nhỏ gần tủ ly. Một ti vi trên tủ ly Cũng có một quạt trần.

A: Nick lives in a country house. Where does Mi live?

B: Mi lives in a town house.

Hướng dẫn:

Học sinh A nhìn vào những bức hình vể nhà Nick ở trang 21. Học sinh B nhìn vào những bức hình về nhà Mi ở trang 25. Tìm điểm khác nhau giữa hai ngôi nhà.

Các em trong mỗi cặp không nhìn vào tranh (hình) của nhau và thực hiện tương tự như cuộc đàm thoại mẫu sau. Các em nên ghi lại những điểm khác nhau về hai căn nhà của Nick và Mi. Sau một thời gian cặp nào tìm được nhiều điểm khác nhau sẽ là cặp chiến thắng. Những cặp khác nghe và thêm những điểm khác nhau nếu có.

A: There are two bathrooms in Mi’s house.

Are there two bathrooms in Nick’s house?

B: There is only one bathroom in Nick’s house.

A: There are 5 pictures in Nick’s living room.

Are there 5 pictures in Mi’s living room?

B: There are 2 pictures in Mi’s living room.

A: There is one chair and one table in Nick’s living room.

Are there one chair and one table in Mi’s living room?

B: There is one sofa in Mi’s living room.

A: There is a clock in Nick’s bedroom. Is there a clock in Mi’s bedroom?

There isn’t a clock in Mi’s bedroom.

3. Draw a simple plan of your house. Tell your partner about your house.

Hướng dẫn:

Vẽ một phác thảo đơn giản cho ngôi nhà của em. Nói cho người bạn nghe vể ngôi nhà của em.

Trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 phút các em có thể vẽ một phác thảo ìơn giản về ngôi nhà của em. Sau đó nói cho bạn biết về ngôi nhà của mình.

4. Describe your friend’s house to the class

Hướng dẫn:

Miêu tả nhà của bạn em cho lớp nghe.

Skills 2 Unit 1 Lớp 7 Trang 13

Skills 2 Unit 1 lớp 7

Listening Skills 2 Unit 1 lớp 7

Task 1. Do you know anything about collecting glass bottles? Do you think it is a good hobby? Why/Why not? (Em có biết điều gì về việc sưu tầm vỏ chai? Em có nghĩ nó là một sở thích hay không? Tại sao có? Tại sao không?) Hướng dẫn giải: Tạm dịch:

It means that you collect the glass bottles after you used. I think it is an easy and useful hobby. Yes, it is a good hobby because collecting can protect environment.

Nó có nghĩa là bạn sưu tập những cái chai sau khi bạn sử dụng. Tôi nghĩ nó là một sở thích hữu ích và dễ thực hiện. Nó đúng là một sở thích hay bởi vì việc sưu tầm có thể bảo vệ môi trường.

1. collecting glass bottles

2. two years ago

3. mother

4.

a) grandmother

b) flower – lamps

c) home

5. useful

Tạm dịch: Sở thích của Mi

6. continue the hobby

1. Tên sở thích: sưu tập vỏ chai

2. Bắt đầu: cách đây 2 năm

3. Người chia sẻ sở thích với Mi: mẹ

4. Để thực hiện sở thích này, bạn phải.

a) Thu gom vỏ chay sau khi sử dụng + nhận chúng từ bà

b) làm một bình hoa hoặc đèn

c) sử dụng chúng như đồ trang trí trong nhà

5. Cảm nhận về sở thích: hữu ích

Audio script:

6. Tương lai: sẽ tiếp tục sở thích

Ngoc: Today we’re talking about your hobby, collecting glass bottles. It’s quite unusual, isn’t it?

Mi: Yes, it is.

Ngoc: When did you start your hobby?

Mi: Two years ago. I watched a TV programme about this hobby and liked it right away.

Ngoc: Do you share this hobby with anyone?

Mi: Yes, my mum loves it too.

Ngoc: Is it difficult?

Mi: No, it isn’t. I just collect all the beautifull glass bottles after we use them. My grandmother also gives me some.

Ngoc: What do you do with these bottles?

Mi: I can make flower vase or lamps from them. I keep some unique bottles as they are and place them in different places in the house. They become home decorations.

Ngoc: Do you think you will continue your hobby in the future?

Mi: Certainly, it’s a useful hobby. It can help save the environment.

Dịch Script:

Ngoc: Thank you, Mi.

Ngoc: Hôm nay chúng ta đang nói về sở thích của bạn, thu thập các chai thủy tinh. Nó khá lạ, phải không?

Mi: Đúng vậy.

Ngọc: Khi nào bạn bắt đầu sở thích đó?

Mi: Hai năm trước. Tôi đã xem một chương trình truyền hình về sở thích này và thích nó ngay lập tức.

Ngoc: Bạn có chia sẻ sở thích này với bất cứ ai không?

Mi: Vâng, mẹ tôi cũng thích nó.

Ngoc: Có khó không?

Mi: Không, không phải vậy. Tôi chỉ thu thập tất cả các chai thủy tinh đẹp sau khi chúng tôi sử dụng chúng. Bà tôi cũng cho tôi một số.

Ngọc: Bạn làm gì với những chai này?

Mi: Tôi có thể làm bình hoa hoặc đèn hoa từ họ. Tôi giữ một số chai độc đáo như chúng và đặt chúng ở những nơi khác nhau trong nhà. Chúng trở thành đồ trang trí nhà.

Ngọc: Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ tiếp tục sở thích của mình trong tương lai?

Mi: Chắc chắn, đó là một sở thích hữu ích. Nó có thể giúp tiết kiệm môi trường.

Ngọc: Cảm ơn, Mi.

Task 3. Work in pairs. Ask and answer questions about each other’s hobby. Take notes below

Writing Skills 2 Unit 1 lớp 7

(Làm theo nhóm. Hỏi và trả lời câu hỏi về sở thích của mỗi người. Ghi chú như bên dưới.)

.

Hoa’s hobby

1. swimming

2. 1 year ago

3. her brother

4. practice swimming gradually

5. interesting

Tạm dịch:

6. will continue the hobby and do more

Sở thích của Hoa

1. Tên sở thích: bơi lội

2. Cô ấy đã bắt đầu sở thích khi nào: cách đây 1 năm

3. Cô ấy chia sẻ sở thích với ai: em trai cô ấy

4. Để thực hiện sở thích này bạn phải: thực hành tập bơi từ từ

5. Cảm giác về sở thích: thú vị

Task 4. Now, write a paragraph about your classmate’s hobby. Use the notes from 3. Start your paragraph as shown below (Bây giờ, viết một đoạn văn về sở thích của bạn học. Sử dụng ghi chú ở phần 3. Bắt đầu đoạn văn từ sự thể hiện bên dưới.) Hướng dẫn giải:

6. Tương lai: tiếp tục sở thích và bơi nhiều hơn

Tạm dịch:

Hoa is my classmate. Her hobby is swimming. She started to swim 1 year ago. She usually goes swimming with her brother. She had to practice swimming gradually for this hobby. She finds this hobby interesting and relaxed. In the future, she will go swimming more.

Hoa là bạn học của tôi. Sở thích của bạn ấy là bơi lội. Bạn ấy đã bắt đầu học bơi cách đây 1 năm. Bạn ấy thường đi bơi với em trai. Bạn ấy đã phải thực hành tập bơi dần dần cho sở thích này. Bạn ấy thấy sở thích này thật thú vị và thư giãn. Trong lương lai, bạn ấy sẽ đi bơi nhiều hơn nữa.

” Bài tiếp theo: Looking back Unit 1 lớp 7

Đọc Tài Liệu hy vọng nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài tập Skills 2 Unit 1 lớp 7. Mong rằng những bài hướng dẫn trả lời Tiếng Anh Lớp 7 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1 Skills 2 Sgk Mới

Tiếng anh lớp 6 Unit 1 Skills 2 được biên soạn theo chuẩn chương trình SGK mới, được giải và chia sẻ bởi đội ngũ giáo viên bộ môn tiếng anh uy tín trên cả nước. Cập nhật nhanh nhất, đầy đủ nhất tại Soanbaitap.com.

thuộc : Unit 1 lớp 6

Hướng dẫn soạn bài tập Tiếng anh lớp 6 Unit 1 Skills 2

Giải thích: I like it here, as I like to study in a girls’ school.

Tạm dịch:Susie thích là học sinh ở trường nữ.

2. A

Giải thích: and my favourite teacher is Mrs Xsan McKeith. She teaches us maths.

Tạm dịch:Giáo viên yêu thích của Susie là giáo viên môn Toán.

3. B

Giải thích: We wear our uniform every day, but today we aren’t, as we’re going to have an to Taronga Zoo.

Tạm dịch:Hôm nay, Susie không mặc đồng phục.

4. B

Giải thích: I have three hours to study Vietnamese in the afternoon.

Tạm dịch:Susie học tiếng Việt 3 giờ một tuần.

5. A

Giải thích: Usually I do my homework at break time.

Tạm dịch:Susie làm bài tập về nhà vào giờ giải lao.

Tape script:

Hi My name’s Susie Brewer. I’m eleven years old. I’m now in grade 6 at PLC Sydney. I like it here, as I like to study in a girls’ school. The teachers in my school are nice and very helpful, and my favourite teacher is Mrs Xsan McKeith. She teaches us maths. I have three hours to study Vietnamese in the afternoon. Usually I do my homework at break time. We wear our uniform every day, but today we aren’t, as we’re going to have an to Taronga Zoo.

Dịch Script:

Xin chào, tôi tên là Susie Brewer. Tôi mười một tuổi. Bây giờ tôi đang học lớp 6 tại PLC Sydney. Tôi thích học ở đây, vì tôi thích học ở trường nữ sinh. Các giáo viên trong trường tôi rất tốt và tận tình giúp đỡ, và giáo viên yêu thích của tôi là Cô Xsan McKeith. Cô dạy chúng tôi môn toán. Tôi có ba giờ để học tiếng Việt vào buổi chiều. Thông thường tôi làm bài tập ở nhà vào giờ nghỉ. Chúng tôi mặc đồng phục hàng ngày, nhưng hôm nay chúng tôi không mặc, vì chúng tôi sẽ đến sở thú Taronga.

Tạm dịch: Trường bắt đầu vào ngày 5 tháng 9.

2. Does he live in Ha Noi?

Tạm dịch:Anh ấy có sống ở Hà Nội không?

3. I’m excited about the first day of school.

Tạm dịch:Tôi hào hứng về ngày đầu tiên đi học.

4. Are you doing your homework?

Tạm dịch:Bạn đang làm bài tập ở nhà của bạn?

5. We’re having an English lesson in class?

Tạm dịch:

Hi. I’m Phong and I’m from Ho Chi Minh City. I wear my uniform to school every day. My favorite teacher is Mr. Trung. He teaches me science.

Nghĩ một tiêu đề.

Viết phần giới thiệu – sử dụng phần giới thiệu ở trang 12.

+ Tên trường em là gì?

+ Trường em ở đâu?

+ Trường em có bao nhiêu học sinh?

+ Học sinh trường em làm gì?

+ Điều thú vị về trường em là gì?

+ Một ngày ở trường em như thế nào? Em làm gì vào buổi sáng?

+ Em mặc gì?

+ Em thích môn gì?

+ Em làm gì vào giờ giải lao/ giờ ăn trưa?

+ Em có hoạt động gì?

+ Em làm gì sau khi tan trường?

Tiếng anh lớp 6 Unit 1 Skills 2 SGK mới được đăng trong phần Soạn Anh 6 và giải bài tập Tiếng Anh 6 gồm các bài soạn Tiếng Anh 6 theo sách giáo khoa mới nhất được chúng tôi trình bày theo các Unit dễ hiểu, dễ sử dụng và dễ tìm kiếm giúp các em học tốt môn tiếng anh lớp 6.

Xem Video bài học trên YouTube

Giáo viên dạy thêm cấp 2 và 3, với kinh nghiệm dạy trực tuyến trên 5 năm ôn thi cho các bạn học sinh mất gốc, sở thích viết lách, dạy học

Cập nhật thông tin chi tiết về Skills 2 Trang 13 Unit 1 Sgk Tiếng Anh 6 Mới, Tổng Hợp Các Bài Tập Và Lý Thuyết Ở Phần Skills 2 Trang 13 Unit 1 Sgk Tiếng Anh 6 Mới trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!