Xu Hướng 1/2023 # Kinh Nghiệm Hay Rèn Học Sinh Giỏi Tiếng Anh # Top 9 View | Theolympiashools.edu.vn

Xu Hướng 1/2023 # Kinh Nghiệm Hay Rèn Học Sinh Giỏi Tiếng Anh # Top 9 View

Bạn đang xem bài viết Kinh Nghiệm Hay Rèn Học Sinh Giỏi Tiếng Anh được cập nhật mới nhất trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Khi bồi dưỡng giáo viên thường ôn lại cấu trúc ngữ pháp, yêu cầu học sinh làm bài tập trong sách rồi chữa bài cho học sinh … Như vậy, học sinh không biết nhiều các dạng bài, khó hệ thống kiến thức, không nắm được cách thức, phương pháp làm một dạng bài cụ thể dẫn đến chất lượng bài thi thấp, kết quả giải không cao.

Cung cấp các dạng bài thường có trong đề thi

Việc cung cấp và giúp học sinh nhận biết các dạng bài thường gặp trong đề thi giúp học sinh có sự khái quát, tổng quan về các dạng bài tập. Qua đó, đỡ bỡ ngỡ và tự tin hơn trong quá trình làm bài thi.

Các dạng bài thường gặp trong đề thi đó là:

+ Give the correct tense of the verbs in brackets.

+ Give the correct form of the words in brackets/ Complete sentence or passage with one suitable word.

+ Write the complete sentences, using the words/ phrases given.

+ Rewrite the second sentence so that it has similar meaning to the first one

+ Complete sentence/ passage with one suitable preposition.

+ Put these words in order to complete sentences.

+ Correct the mistakes in each sentence.

+ Read the passage then answer the questions.

+ Writing letter/ essay.

Hướng dẫn học sinh cách thức, phương pháp làm từng dạng bài

Giáo viên hướng dẫn và yêu cầu học sinh khi gặp bất cứ dạng bài nào cần phải thực hiện trình tự các bước giải bài, không được làm tắt.

Dạng bài thứ nhất: Give the correct tense of the verbs in brackets.

Bước 1: Xác định thì của động từ dựa vào các dấu hiệu nhận biết của thì đó trong câu hoặc dựa vào nội dung, tình huống của câu.

Ví dụ: We usually (play)…………… sports in the afternoon.

“Usually” là trạng từ chỉ tần suất, sự thường xuyên, lặp đi lặp lại của một hành động, sự việc …. do vậy ta xác định động từ trong ngoặc phải được chia ở thì Hiện tại đơn giản: We usually play sports in the afternoon.

Bước 2: Xác định dạng câu là khẳng định, phủ định hay câu hỏi.

Ví dụ: They (learn)…………… for two years.

Trong câu trên không có từ “not” đứng trước động từ, cũng không có dấu “?” ở cuối câu, do vậy ta xác định câu trên cần phải chia động từ ở dạng câu khẳng định: They have learned/learnt for two years.

Bước 3: Xác định câu đó là câu thể chủ động (active) hay câu thể bị động (passive)

Ví dụ: He (kick)…………… the ball into the goal.

Trong câu trên chủ ngữ “He” tự mình có thể thực hiện được hành động “kick the ball”, do vậy ta xác định câu trên cần phải chia động từ ở câu thể chủ động (active): He kicked the ball into the goal.

Bước 4: Xác định động từ trong ngoặc có chia theo cấu trúc nào khác hay không

Ví dụ : He asked me (give)…………… him some money.

Trong câu trên có sử dụng cấu trúc “Ask somebody to do something”, do vậy động từ “give” phải được chia theo cấu trúc ở dạng nguyên thể “to infinitive”: He asked me to give him some money.

Dạng bài thứ hai: Give the correct form of the words in brackets/ Complete sentence/ passage with one suitable word.

Bước 1: Xác định từ cần điền vào chỗ trống thuộc từ loại nào (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, mạo từ .v..v…) dựa vào các dấu hiệu nhận biết của những từ/ cụm từ đứng trước hoặc đứng sau chỗ trống hoặc dựa vào cấu trúc ngữ pháp trong câu.

Nếu từ cần điền là danh từ thì cần xem xét danh từ đó là số nhiều hay số ít, danh từ chỉ người hay chỉ vật.

Nếu từ cần điền là động từ thì cần xem xét động từ đó thuộc thể chủ động hay bị động và được chia ở thì nào.

Nếu từ cần điền là tính từ/ trạng từ thì cần xem xét tính từ/ trạng từ đó mang nghĩa tích cực hay mang nghĩa không tích cực.

Bước 2: Hướng dẫn học sinh nắm được cách thành lập từ (tính từ, trạng từ, danh từ…). Cung cấp cho học sinh các tiền tố (preffix), hậu tố (suffix) và các ví dụ, các từ được thành lập từ những từ phái sinh để học sinh học thuộc.

Bước 3: Lựa chọn từ phù hợp nhất để hoàn thiện câu hoặc đoạn văn.

Dạng bài thứ ba: Write the complete sentences, using the words/ phrases given

Đây là dạng bài tập sử dụng những từ/ cụm từ cho sẵn để viết thành câu hoàn chỉnh, trước khi hướng dẫn trình tự các bước thực hiện, giáo viên cần lưu ý học sinh một số điểm quan trọng để tránh nhầm lẫn với những dạng bài khác:

+ Thứ nhất: Không được thay đổi trật tự các từ cho sẵn trong câu.

+ Thứ hai: Chỉ được thêm từ, không được bớt từ.

+ Thứ ba: Chia động từ theo thì hoặc theo cấu trúc dựa vào các dấu hiệu nhận biết và các thành phần trong câu.

Bước 1: Đọc kỹ các từ/ cụm từ cho sẵn, xác định thì của động từ và các cấu trúc ngữ pháp sử dụng trong câu.

Bước 2: Xác định các từ, cụm từ cần phải thêm vào trong câu (thường là các mạo từ, giới từ, tính từ sở hữu hoặc liên từ …)

Bước 3: Xác định dạng câu là khẳng định, phủ định hay câu hỏi.

Dạng bài thứ tư: Rewrite the second sentence so that it has similar meaning to the first one.

Đây là dạng bài đòi hỏi ta phải sử dụng một cấu trúc ngữ pháp khác thay thế cho cấu trúc được sử dụng trong câu đã cho để viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.

Bước 1: Xác định cấu trúc ngữ pháp sử dụng trong câu đã cho, kết hợp với tìm hiểu nội dung của câu.

Bước 2: Dựa vào từ gợi ý cho sẵn trong câu thứ hai để xác định dạng câu và cấu trúc viết lại câu.

Dạng bài thứ năm: Complete sentence/ passage with one suitable preposition.

Bước 1: Hướng dẫn học sinh nắm được tính chất cơ bản nhất của giới từ.

Bước 2: Cung cấp cho học sinh một số giới từ đi sau các động từ hoặc các tính từ quen thuộc.

Bước 3: Hướng dẫn học sinh xác định và lựa chọn giới từ cần điền vào chỗ trống dựa vào các dấu hiệu nhận biết là các từ/ cụm từ (thường là các trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn hoặc các động từ, tính từ) đứng trước hoặc đứng sau chỗ trống.

Dạng bài thứ sáu: Put these words in order to complete sentences.

Đây là dạng bài tập sắp xếp những từ/ cụm từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh, trước khi hướng dẫn trình tự các bước thực hiện dạng bài, giáo viên cần lưu học sinh một số điểm quan trọng để tránh nhầm lẫn với những dạng bài khác:

+ Thứ nhất: Không được thêm từ, không được bớt từ.

+ Thứ hai: Không được chia động từ theo thì hoặc theo cấu trúc (trừ

trường hợp đầu bài yêu cầu).

Bước 1: Đọc kỹ các từ, cụm từ cho sẵn để hiểu khái quát nội dung chính của câu và phát hiện ra các cấu trúc ngữ pháp được sử dụng trong câu. Đếm số lượng từ/ cụm từ trong câu mục đích để tránh bỏ sót từ hoặc cụm từ sau khi đã sắp xếp lại.

Bước 2: Hướng dẫn học sinh lựa chọn những từ có thể đi với nhau để ghép thành những cụm từ hoặc mệnh đề ngắn. Sử dụng những cụm từ hoặc mệnh đề ngắn để ghép thành những mệnh đề dài hơn, rồi từ những mệnh đề dài ghép thành câu hoàn chỉnh.

Bước 3: Rà soát lại để kiểm tra cấu trúc và nội dung câu. Đếm lại số lượng từ/ cụm từ trong câu xem có đủ so với số lượng từ/ cụm từ đã cho hay không.

Dạng bài thứ bảy: Correct the mistakes in each sentence.

Bước 1: Giúp học sinh tìm hiểu về những loại lỗi thường gặp trong câu hoặc trong đoạn văn.

Bước 2: Gạch chân các lỗi sai và chữa lại câu đúng.

Dạng bài thứ tám: Read the passage then answer the questions.

Bước 1: Đọc kỹ câu hỏi để xác định: Câu hỏi thuộc dạng câu hỏi gì? (câu hỏi nghi vấn hay câu hỏi có từ để hỏi). Thì của động từ trong câu thuộc thì nào? Nội dung câu hỏi muốn hỏi về điều gì? Câu hỏi cho chủ ngữ hay tân ngữ trong câu? Chủ ngữ /tân ngữ trong câu hỏi là về người hay vật? Câu hỏi thuộc thể chủ động hay bị động?

Bước 2: Đọc lần lượt từng câu hỏi và tìm thông tin trong bài đọc để trả lời.

Dạng bài thứ chín: Writing letter/ essay.

Với dạng Writing letter có các bước như sau:

Bước 1: Hướng dẫn và giúp học sinh nắm được cấu trúc chính của một bức thư, và thể loại thư.

Thông thường một bức thư gồm có 5 mục chính sau: Greeting, Opening, Body, Concluding, Closing.

Thư viết có 2 thể loại, đó là: Formal style và Informal style

Bước 2: Hướng dẫn và giúp học sinh phân biệt thể loại thư giữa formal style và informal style, đồng thời cung cấp cho học sinh những câu thường sử dụng trong mỗi thể loại thư cũng như tùy thuộc vào nội dung của mỗi bức thư.

Bước 3: Giới thiệu một số bài mẫu giúp học sinh có sự so sánh, đối chiếu.

Với dạng Writing essay có các bước sau:

Bước 1: Hướng dẫn và giúp học sinh nắm được cấu trúc chính của một bài viết

Bước 2: Hướng dẫn và giúp học sinh nắm được những thông tin, dữ liệu chính cần đưa ra trong mỗi đoạn văn của bài viết.

Cung cấp các bài tập, tài liệu, hướng dẫn học sinh làm bài tập theo từng dạng bài, từng chuyên đề

Sau khi giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu các dạng bài và các bước thực hiện đối với từng dạng bài thì giáo viên cần sưu tầm các bài tập, sách tham khảo, tài liệu bồi dưỡng … để giúp học sinh thực hành giải các bài tập theo từng dạng bài và từng chuyên đề đã hướng dẫn.

Mỗi dạng bài, chuyên đề cần dành thời gian khoảng từ 10 đến 15 tiết để thực hành, luyện tập.

Thực hành giải một số đề thi học sinh giỏi các năm học trước

Giáo viên sưu tầm đề thi học sinh giỏi các cấp từ những năm học trước để tổ chức cho học sinh thi thử nhằm giúp các em cọ sát, rèn luyện và đánh giá chất lượng của học sinh giúp giáo viên có sự điều chỉnh cần thiết.

Kinh Nghiệm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Anh 9

Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học công nghệ phát triển với tốc độ cao. Cùng với sự phát triển đó, đất nước ta ngày càng đổi mới và chuyển sang nền kinh tế thị trường – mở cửa , giao lưu hội nhập cùng các quốc gia khác trên thế giới.

Song song với xu thế trên, thì sự lựa chọn số một về ngoại ngữ hiện nay là tiếng Anh, nó được xem như là ngôn ngữ quốc tế trong việc giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Chính vì vậy, ngay từ khi tiến hành công cuộc đổi mới Đảng ta đã quan tâm đến ngành giáo dục và đã chọn bộ môn tiếng Anh là môn học bắt buộc để giảng dạy trong các trường phổ thông cũng như cao đẳng và đại học.

Hơn nữa, một trong những chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta đối với giáo dục trong thời kỳ đổi mới là: nâng cao nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Muốn làm được việc này thật không dễ. Nó đòi hỏi một sự nỗ lực và sáng tạo không biết mệt mỏi của những người làm công tác giáo dục nói chung và toàn thể đội ngũ giáo viên chúng ta nói riêng. Nhằm tạo ra nguồn nhân tài trong tương lai cho đất nước thì ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường chúng ta cần phải theo dõi, phát hiện và tiến hành bồi dưỡng các em nhằm giúp các em phát huy hết khả năng của mình.

Là một giáo viên phụ trách giảng dạy môn tiếng Anh ở trường Trung học cơ sở, song song với công tác giảng dạy trên lớp theo chuyên môn thì tôi còn tham gia công tác phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Anh của trường. Với một ít kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nay tôi xin trình bày cho bạn bè đồng nghiệp tham khảo cũng như chia sẻ cho tôi thêm những kinh nghiệm về công tác này nhằm cùng nhau đưa phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi tiến thêm những bước mới .

mua rất nhiều sách . Trước những tình hình như đã được phân tích trên, muốn đạt được kết quả tốt thì người giáo viên tham gia dạy bồi giỏi phải thường xuyên học hỏi, tự trau dồi nâng cao trình độ, phải liên tục cập nhật nâng cao kiến thức để theo kịp những đổi mới về phương pháp giảng dạy cũng như các yêu cầu của các kỳ thi học sinh giỏi huyện, tỉnh . III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN : 1. Đối với giáo viên : Qua nhiều năm giảng dạy bản thân tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm mà theo tôi nghĩ nó có hiệu quả trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi như sau: a. Thái độ trong công tác : Mặc dù công tác bồi học sinh giỏi là một việc rất vất vả, nó chiếm rất nhiều thời gian công sức và cả tiền bạc. Nhưng không vì thế mà bản thân tôi nhụt chí, hầu như năm nào tôi cũng tham gia công tác này. Tôi thường quan niệm rằng : sự thành công của học sinh chính là sự thành công của bản thân tôi . Hằng năm khi được giao nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi, tôi thường soạn lại kế hoạch bồi dưỡng, sao cho phù hợp với đối tượng học sinh năm đó , xác định lượng kiến thức cần cho các em, từ đó có hướng soạn giáo án bồi giỏi thích hợp . b. Phối hợp trong công việc : Luôn phối hợp tốt với các giáo viên và đoàn thể khác ở nhà trường trong quá trình bồi dưỡng . - Với giáo viên bộ môn trong tổ : luôn trao đổi học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt tình hình của học sinh qua các năm trước , để tìm ra mặt mạnh và những hạn chế của từng em trong đội tuyển, thường xuyên trao đổi để có được các dạng bài tập hay - mới cho công tác bồi dưỡng . - Với các đoàn thể khác trong và ngoài nhà trường : thường xuyên phối hợp và tham mưu với các tổ chức đoàn thể để tạo điều kiện tốt cho các em trong đội tuyển ôn tập . Nhờ giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở nề nếp học tập của các em , phối hợp với phụ huynh học sinh để thông báo thời gian ôn luyện cũng như những nhu cầu cần thiết của các em trong quá trình ôn luyện . c. Xác định tư tưởng cho học sinh: d. Tài liệu tham khảo : Việc ôn tập bồi dưỡng học sinh giỏi đòi hỏi cần phải cho học sinh thực hành làm thật nhiều các dạng bài tập nâng cao khác nhau, do vậy bản thân tôi đã sưu tầm rất nhiều loại sách nâng cao qua từng năm học. Các loại sách thường sử dụng : 1. Sách bài tập tiếng Anh 9 ( Mai Lan Hương - Nguyễn Thanh Loan ) 2. Bài tập bổ sung tiếng Anh 9 ( Võ Thị Thúy Anh - Tôn nữ phương Chi ) 3. 30 bài kiểm tra tiếng Anh 9 ( Nguyễn Bá - Thảo Nguyên ) 4. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm TA9 ( Nguyễn Thị Minh Hương ) 5. Nâng cao các dạng bài tập trắc nghiệm TA9 ( Nguyễn Thị Tường Phước ) 6. 35 đề tiếng Anh thi vào lớp 10 ( Mai Lan Hương - Hà Thanh Uyên ) 7. Thực hành tiếng Ạnh 9 ( Tôn Nữ Cẩm Tú ) ..... Ngoài các loại sách tham khảo trên, bản thân tôi còn thường xuyên sưu tầm bài tập trên mạng Internet, đồng thời cũng giới thiệu và hướng dẫn các em lên mạng để làm quen với các đề thi . Điều này cũng giúp các em thực hành được nhiều hơn và cũng gây nhiều hứng thú để các em học tập . 2. Đối với học sinh : - Tập vở phải ghi chép cẩn thận . - Ôn luyện theo hướng dẫn của giáo viên . - Có tinh thần tự giác học tập nâng cao ở trường cũng như ở nhà . 3. Nội dung khi dạy vòng sơ tuyển ( vòng Huyện ) - Thời lượng : 10-11 tuần ( giữa tháng 9 đến giữa tháng 12 ) - Giới thiệu cho các em một số sách tham khảo và các dạng đề thi vòng sơ tuyển - Củng cố kiến thức cũ, trang bị kiến thức mới ( HKI lớp 9 ) + Tenses. + Active-Passive Forms. + Reported speech ( Statements & Questions). + Conditions ( Type 1 & 2 ) + Wishes. + Tag-questions. + Prepositions of time / place. + Adjectives ( comparison ) + Adverbs of time / place / frequency / manner. + Gerunds. + Modals ( may, might, must, can, should, ought to, have to...) + Adverb Clauses of Reason/ Result/ Purpose . + Word form * Cách tiến hành : - Mỗi tuần tiến hành ôn luyện từng chủ điểm ngữ pháp, từng dạng bài tập . - Cuối mỗi tuần cho các em làm một bài Test ( thường tổng hợp đủ các dạng bài tập có trong đề thi ) - Hướng dẫn các em cách làm từng dạng bài trong đề , Ví dụ : @ Cách làm phần nghe : - Trong khi nghe : tập trung cao độ, cố gắng không để bị xao nhãng, không nên đặt mục tiêu quá cao là phải nghe và hiểu hết tất cả nội dung. Hãy cố gắng nghe các từ chính rồi sau đó đoán ý của bài nghe. Thông thường những từ chính này, người nói cũng thường phát âm rõ, to ,lên cao để gây chú ý cho người nghe , nếu bình tĩnh để ý thì sẽ thấy các ý chính luôn luôn được người nói lặp đi lặp lại 2,3 lần hoặc có thể là rất nhiều lần . Một điều chú ý nữa là dựa vào văn cảnh để đoán nghĩa của từ . @ Cách làm phần ngữ âm - Chú ý hai dạng : phát âm và nhấn âm + Phát âm : ôn lại cách phát âm danh từ số nhiều , động từ bất qui tắc, một số qui tắt đơn giản về nguyên âm trong từ ,... + Nhấn âm ( trọng âm ) : yêu cầu học sinh chú ý vị trí trọng âm của từ khi giáo viên dạy từ vựng trên lớp . Ngoài ra giới thiệu thêm một số qui tắt đơn giản: @ Thông thường nhấn trước các vần sau : cion, tion, sion, cial, tial Ví dụ : reputátion @ Thông thường những động từ đều nhấn sau Ví dụ : compléte, depénd , @ Cách làm bài tập từ vựng : được phân ra thành 2 loại word form và word choice + Word form : là dạng bài tập cho 4 phương án là từ cùng gia đình . Ta phải xác định chổ trống cần có loại từ nào : động từ , tính từ hay trạng từ, ... và không quên dịch nghĩa cả câu . Ví dụ : There's a ...match between Leeds United and Manchester United next week. A. friendship B. friendless C. friendly D. friendliness + Word choice : là dạng 4 phương án đưa ra khác nhau . Ta phải dịch nghĩa cả câu . Ngoài ra cần phải thuộc lòng một số thành ngữ hoặc cấu trúc câu thông thường . Ví dụ : ......... attention to all the traffic sign when you are traveling in the street A. Make B. Pay C. Keep D. Take ( Pay attention : chú ý ) @ Cách làm bài tập trắc nghiệm ngữ pháp : - Đọc và cân nhắc tất cả các sự lựa chọn, ngay cả khi mình cảm thấy đáp án đúng ở ngay lựa chọn đầu tiên . - Nếu chưa tìm được lựa chọn đúng ngay thì hãy cố gắng giải đáp bằng phương pháp loại trừ . Một phương pháp loại trừ phổ biến là tìm 2 sự lựa chọn không đúng và loại bỏ chúng trước, tiếp tục cân nhắc 2 lựa chọn còn lại . - Chú ý sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ , giữa chủ ngữ trong câu hỏi và chủ ngữ trong câu trả lời, giữa động từ thường và động từ tobe, giữa câu khẳng định và câu phủ định. Xác định động từ chính của câu, tìm xem cái gì hoặc ai thực hiện hành động đó ( câu chủ động hay bị động ). Ví dụ : My father stopped chúng tôi years ago . a. smoke b. to smoke c. smoking d. smoked Nếu các em nắm vững lý thuyết ngữ pháp thì sẽ dễ dàng loại ngay 2 phương án a,d . Vì : stop + to Vinf ( dừng lại để làm gì ) và stop + V-ing ( thôi làm gì ) @ Cách làm bài tập sửa lỗi sai : - Chú ý sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ . - Cách dùng tính từ và trạng từ , giới từ . - Cách sử dụng danh từ số ít, số nhiều , đếm được , không đếm được - Điều quan trọng là phải thuộc tất cả các cấu trúc ngữ pháp đã học . Ví dụ : She spoke so quick that I didn't understand what she meant. quickly Nếu nắm được trật tự từ trong câu, thì sẽ dễ dàng nhận ra sau động từ thường phải sử dụng trạng từ . @ Cách làm bài dạng đọc hiểu điền từ ( điền từ tự do - trắc nghiệm ): - Đọc lướt qua cả đoạn thật nhanh, không tập trung vào bất kì một từ nào cả. Mục đích là hiểu chung cả đoạn . - Nhìn vào từng chỗ trống cố gắng tưởng tượng xem ý nghĩa của từ cần điền, loại từ cần điền, chú ý sự hòa hợp trong ngữ cảnh tức là phù hợp với các câu khác ở trong đoạn văn về ý nghĩa và về cấu trúc ngữ pháp . - Nêu là dạng có phương án gợi ý , không nên lựa chọn phương án trả lời ngay lần đọc đầu tiên, cũng nên xem lại ý nghĩa , từ loại của từ, lần này lựa chọn một đáp án trong số những đáp án được gợi ý, chú ý các sự lựa chọn cần phải phù hợp với ngữ cảnh . Ví dụ : We don't only choose clothes to make us look (1) ......, we also use them to tell the world (2)...... our personality . The clothes we wear and our appearance as a whole give other people useful information about what we think and how we feel ... 1.a. attract b. attractive c. attractively d. attraction 2.a. of b. with c. by d. about Nếu như hướng dẫn các em cách phân tích đề tốt, thì các em dễ dàng nhận ra ở chổ trống số 1 là một tiếng tính từ vì nằm sau look ( look + adj à trông có vẻ ), còn ở chổ trống số 2 là giới từ about ( vì tell ...about à nói về ...) @ Cách làm bài dạng đọc đoạn văn chọn câu trả lời - Đọc kỹ câu hỏi trước , không nên đọc và dịch cả đoạn trước . Vì hiểu được nội dung câu hỏi, câu hỏi muốn chúng ta trả lời cái gì ,... Chính câu hỏi đó cung cấp cho ta một phần câu trả lời . Ví dụ : An increasing number of people are now going on holiday to Egypt . Last year, for example , about one and half million tourists visited Egypt . The population of Egypt is about fifty million and the capital is El Qahira ( Cair

Nữ Sinh Viên Xinh Đẹp Chia Sẻ Kinh Nghiệm Học Giỏi Tiếng Anh

Vy cho biết mình cũng từng có những thất bại trong việc học tiếng Anh nhưng đã vượt qua thất bại đó nhờ sự kiên trì, lòng quyết tâm và đặc biệt là mục tiêu rất rõ ràng.

Khi nói về phần đọc tiếng Anh, Trần Khánh Vy chia sẻ luôn có một cuốn sổ bên mình từ năm lớp 6. Cuốn sổ này để viết các từ mới, các cấu trúc. Từ mới, Vy thường học theo các dạng từ, với một từ tiếng Anh luôn ghi nhớ ở cả tính từ, danh từ, trạng từ…

“Trước đợt ôn thi học sinh giỏi quốc gia tiếng Anh lớp 11, 12, mình rất lười học những thông tin trên CNN, BBC … Nhưng từ lúc ôn thi, mình buộc phải quan tâm.

Thời gian đầu đọc không hiểu, nhưng cứ chịu khó kiên nhẫn tra từ, mỗi ngày chỉ cần từ 3 – 5 từ mới, không chỉ nhớ nghĩa từ mà phải vận dụng nữa, mình đã tiến bộ dần” – Khánh Vy cho biết.

Với phần nghe, kinh nghiệm của Vy là nghe nhiều tiếng Anh trên Youtube, nghe các bài hát yêu thích bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó cũng cần nghe những tư liệu dùng để học tập để chuyên sâu hơn.

Phần viết, Khánh Vy cho rằng, với một số bạn chưa quen luận tiếng Anh, có thể bắt đầu viết những đoạn văn nhỏ. Mỗi ngày đặt ra mục đích viết khoảng 5 câu bằng tiếng Anh, bất kể câu gì.

Sau đó dần nâng lên thành viết đoạn văn dài hơn, rồi viết cả bài văn. Hãy đem những nội dung mình viết được cho người giỏi tiếng Anh để được chữa và biết lỗi sai của mình ở đâu.

Với những sinh viên không có điều kiện đi học trung tâm, Khánh Vy khuyên hãy tìm đến Internet và tận dụng nguồn tư liệu vô cùng phong phú ở đó ; trong đó có những trang web dạy học tiếng Anh miễn phí. Ngoài ra, sách cũng là cách để nâng cao trình độ tiếng Anh một cách hiệu quả.

Khánh Vy nhấn mạnh: Để học tốt tiếng Anh, người học phải để bản thân tiếp xúc nhiều với tiếng Anh càng tốt. Cần xác định học là quá trình liên tục, không thể nóng vội.

Rèn Học Sinh Yếu Kém Tiếng Anh

Để giúp học sinh yếu kém vươn lên khi học bộ môn Tiếng Anh, cô Nhung cho biết, điều đầu tiên hết sức quan trọng là cá thể hóa đối tượng học sinh trong quá trình giảng dạy: Dạy không chú ý tới số đông mà truyền đạt kiến thức có chất lượng đến từng học sinh. Muốn vậy, phải nắm được năng lực tiếp nhận và cả đặc điểm tâm sinh lý của từng em.

Khuyến khích, động viên, tạo hứng thú học tập

Với đối tượng học sinh hiếu động, cần thường xuyên nhắc nhở các em tập trung vào bài; học sinh thụ động cần động viên khuyến khích, tránh la mắng, phê bình. Đồng thời, chọn các bài tập vừa sức để các em có thể làm bài, có thêm tự tin trong học tập.

Một lưu ý khác là không yêu cầu cao với đối tượng học sinh yếu khi các em chưa đạt được một chuẩn kiến thức nhất định, đi từ các bài tập cơ bản.

Cùng với đó, không dồn quá nhiều bài tập trong một tiết học, không dạy quá nhanh, cần dạy chắc kiến thức, quan sát thái độ học tập của học sinh để có hướng điều chỉnh kịp thời.

Khi thấy học sinh có biểu hiện mệt mỏi, nên thay đổi dạng bài tập đơn giản hơn. Tạo hứng thú học tập là điều rất quan trọng, học sinh yếu kém thường dễ nản, ít động não, gặp câu khó thường buông xuôi.

Giáo viên cũng nên luôn đi lại, quan sát từng học sinh làm bài. Nếu thấy học sinh nào không làm được sẽ trực tếp chỉ học sinh chỗ sai sót. Ngoài ra, cần động viên học sinh yếu lên bảng trình bày, đây là một trong những cách giúp các em nhớ lâu kiến thức.

Giáo viên nên ghi nhớ việc tuyên dương nếu học sinh làm được bài (dù không nhiều) để động viên tinh thần các em.

Chỉ cho học sinh cách học hiệu quả

Một trong những biện pháp cô Nhung làm là sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh yếu ở vị trí tiện cho giáo viên tiếp cận như đầu bàn, cạnh lối đi giữa hai hàng ghế…,tránh để học sinh yếu ngồi bàn cuối sẽ hạn chế sự tiếp thu kiến thức, ảnh hưởng kết quả học tập.

Khi giao bài tập, cho học sinh làm theo từng dạng trước, sau đó mới đến bài tập tổng hợp để học sinh quen dạng bài.

Một số lưu ý khi dạy các kỹ năng

Với kỹ năng đọc, học sinh yếu kém thường thấy đoạn văn dài, từ vựng khó thường ngại đọc và hay đoán lung tung, có em không làm được thì thường chọn True hoặc False hết để hy vọng có được phần nào điểm đó.

Với trường hợp này, cần hướng dẫn các em đọc lướt các câu (True / False) trước xem người ta yêu cầu và hỏi những gì;

Sau khi làm xong, đọc toàn bộ đoạn văn để hiểu ý toàn bài và điều chỉnh đáp án vừa chọn nếu thấy có sai sót.

Với bài tập dạng điền khuyết, đây là dạng bài tập khá khó, đòi hỏi học sinh phải đọc toàn đoạn văn chưa hoàn chỉnh, học sinh yếu kém do vốn từ ít, không biết liên đới các câu nên làm sai rất nhiều phần này.

Giáo viên nên hướng các em chú ý đến các câu thuần cấu trúc ngữ pháp để điền vào trước. Sau đó mới làm các câu dạng điền từ vựng.

Sau khi làm bài, phải đọc lại toàn đoạn văn và cố gắng dịch để hiểu, từ đó điều chỉnh các sai sót đã làm trước đó. Trước khi điền từ, tìm các từ liên đới xung quanh chỗ trống cần điền để chọn cho đúng từ.

Với kỹ năng nói: Học sinh yếu kém không biết cách đặt câu hỏi làm sao cho đúng mặc dù đã có đáp án được gợi ý sẵn trong sách giáo khoa. Giáo viên cần gợi ý trước câu hỏi và yêu cầu các em tìm đáp án trả lời, sau đó mới yêu cầu học sinh thực hành hội thoại.

Với các bài khác, giáo viên gợi ý trước cấu trúc để học sinh bắt trước và thực hành nói hoặc kết hợp với các trò chơi nhằm tăng sự chú ý.

Kỹ năng nghe là một kỹ năng khó nhất đối với học sinh yếu kém, đặc biệt là với dạng bài tập là phải nghe cả câu để viết đáp án. Vì lý do đó mà các bài phải nghe cả câu, cô Nhung thường cho sẵn đáp án nhưng theo một số các khác nhau.

Ví dụ trong bài UNIT 12 THE ASIAN GAMES Part C: LISTENING sách tiếng anh 11, cô Nhung đã cắt đi một số từ trong đáp án sau đó yêu cầu học sinh nghe và điền vào, hầu hết học sinh nghe được và thấy hứng thú với bài nghe này.

Đối với kỹ năng viết, các bài viết trong sách giáo khoa gần như không có nhiều dữ kiện cho trước và cấu trúc để học sinh bắt trước. Giáo viên cần soạn và tìm các bài mẫu có sẵn photo và lên lớp phát cho học sinh để sử dụng cho bài viết của mình.

Sau khi phát các bài mẫu, yêu cầu học sinh phải hiểu được đoạn văn, gạch chân các cấu trúc mà các em định sử dụng. Sau khi thực hành để viết xong, tiếp tục yêu cầu phải dịch được bài viết của mình và về nhà học thuộc các cấu trúc .

Cập nhật thông tin chi tiết về Kinh Nghiệm Hay Rèn Học Sinh Giỏi Tiếng Anh trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!