Xu Hướng 2/2023 # Học Kỳ Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 2 View | Theolympiashools.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Học Kỳ Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 2 View

Bạn đang xem bài viết Học Kỳ Trong Tiếng Tiếng Anh được cập nhật mới nhất trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Ở Nhật Bản, học kỳ mới sẽ bắt đầu vào tháng Tư.

The new term starts in April in Japan.

Tatoeba-2020.08

Cô ấy chỉ ở đây hai lần trong một học kỳ.

But she is only here twice a semester.

OpenSubtitles2018.v3

Học kỳ hai.

Second semester.

OpenSubtitles2018.v3

Mỗi học kỳ kéo dài 18 tuần.

Each class lasted about eighteen months.

WikiMatrix

Học kỳ đã kết thúc, đi ngay đi.

Semester’s almost over, so you better hurry.

OpenSubtitles2018.v3

Trong học kỳ này thì không.

Not this term you can’t.

OpenSubtitles2018.v3

Từ năm 1968 đến 1975, ông cũng là một giáo sư thỉnh giảng tại Rochester vào học kỳ mùa thu.

From 1968 to 1975 he was also a visiting professor at Rochester in autumn semesters.

WikiMatrix

Tương tự cho mỗi học kỳ sao?

Is it the same every semester?

OpenSubtitles2018.v3

Ở Nhật Bản, học kỳ mới sẽ bắt đầu vào tháng Tư.

In Japan, the new semester begins in April.

Tatoeba-2020.08

Lớp học vẫn được cung cấp trong học kỳ mùa thu.

The class is still offered in the fall semesters.

WikiMatrix

Nhưng, em thấy đó, Laurel chỉ tới đây để học một học kỳ.

But, you see, Laurel came for a term.

OpenSubtitles2018.v3

Bỏ lớp giữa học kỳ trong khi trò ở Grove Town.

Missed classes for half semester when you were in Grove Town

OpenSubtitles2018.v3

Với một số người thì sẽ mất cả học kỳ hoặc thậm chí cả đời

For others among you it will take you the term of your natural lives.

OpenSubtitles2018.v3

Học kỳ tới.

Starting next semester.

QED

Năm 1918 ông vào học Đại học Frankfurt am Main với hai học kỳ ở ngành Luật học.

He started his academic studies in 1918 at the University of Frankfurt am Main with two semesters of jurisprudence.

WikiMatrix

Như thi học kỳ, chọn trường đại học… liệu có ai mời cháu dự dạ hội…

Finals and college applications and am I gonna get asked to prom.

OpenSubtitles2018.v3

Bài nói của tôi: “Sự kỳ quặc của khoa học: kỳ lạ hơn ta có thể tưởng.”

My title: “Queerer than we can suppose: the strangeness of science.”

ted2019

Khi còn đi học, Newsom đã dành một học kỳ du học tại Rome.

While in school, Newsom spent a semester studying abroad in Rome.

WikiMatrix

Molly phải nghỉ một học kỳ để ở nhà.

Molly took a semester off to be at home.

OpenSubtitles2018.v3

Ngoài ra, học kỳ này tôi phải giảng 5 lớp…

Beside that, this semester I’m teaching five courses.

OpenSubtitles2018.v3

Điều thất bại cuối cùng của em là bài thi môn hóa học cuối học kỳ.

The capstone of defeat was the final chemistry exam.

LDS

Tôi đoán là các trường vẫn đang trong học kỳ.

Well, I guess school’s still in session.

OpenSubtitles2018.v3

Đi mà, tuần sau cháu phải thi giữa học kỳ, mà sách vở của cháu mất hết rồi.

Please, it’s my midterm next week and my books were stolen.

OpenSubtitles2018.v3

Trong hai tháng tôi dạy nó còn nhiều hơn là cả một học kỳ ở trường.

I taught him more in two months than he learned at school in a full term.

OpenSubtitles2018.v3

Nếu học kỳ này con có giấy phép săn bắn?

If I get a hunting license this semester?

OpenSubtitles2018.v3

Cách Đọc, Viết Hình Thức Số Trong Tiếng Anh (Kỳ 1)

Cách Đọc, Viết Hình Thức Số Trong Tiếng Anh (Kỳ 1)

1. Số đếm.

1.1. Chức năng: dùng để đếm nói chung. Trong tiếng Việt, đó chính là cách đếm một, hai, ba,…..

+ one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. + eleven, twelve, thirteen, fourteen,…. + twenty (20), twenty-one (21), thirty (30), thirty-five (35),…. + one / a hundred (100), one hundred and six (106), a hundred and seventy-five (175),…. + one / a thousand (1000); one thousand and thirteen (1013); a thousand, one / a hundred and forty-two (1142);….

2. Số thứ tự.

2.1. Chức năng: dùng để đếm thứ tự. Trong tiếng Việt, đó chính là cách nói thứ nhất, thứ hai, thứ ba,….

+ Ngay sau số đếm bằng số:

Ta thêm đuôi th cho các trường hợp còn lại (ngoại trừ 3 mục trên) khi viết số thứ tự bằng số.

+ Ngay sau số đếm bằng chữ, từ ví dụ trên, ta chuyển sang:

Ta thêm đuôi th sau hàng đơn vị cho các trường hợp còn lại (ngoại trừ 3 mục trên) khi viết số thứ tự bằng chữ.

Lưu ý về cách đọc, viết hình thức số trong tiếng Anh cho mục 1 và 2:

1/ Ta dùng one hundred, one thousand thay cho a hundred, a thousand khi ta muốn nhấn mạnh chỉ có one chứ không phải two, three,….

2/ Khi viết số quá một ngàn, ta dùng dấu phẩy hoặc khoảng trắng ở giữa hàng ngàn và phần còn lại. Ví dụ: 2,250 hoặc 2 250; 10,050 hoặc 10 050.

3/ Khi viết bằng chữ cho các số quá một ngàn, có đầy đủ hàng trăm, hàng chục và đơn vị và trước đó là hàng ngàn trở lên. Khi đó ta dùng dấu phẩy cho các hàng đầu tiên (đến sau hàng ngàn) và từ and cho 02 hàng sau cùng. Ví dụ: 1142 (a thousand, a hundred and forty-two).

4/ Hundred, thousand, million, billion,…. không có hình thức số nhiều. Ví dụ: two hundred, three thousand, four million, five billion,….

5/ Khi nói đến hàm ý hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu thì phải viết hundreds of, thousands of, millions of,….

6/ Cả số đếm và số thứ tự đều có chức năng như một danh từ hoặc tính từ (đứng trước danh từ) trong câu. Ví dụ:

My family has five members. And yours? – So, It’s just three. (Gia đình tôi có 05 thành viên. Còn gia đình bạn? – À, chỉ có 3 thôi).

3. Số La Mã.

4. Số điện thoại.

+ Khi đọc số điện thoại, ta có điểm dừng sau 2 hoặc 3 số thay vì đọc liền mạch, không nghỉ. Ví dụ:

0961901134: o nine six – one nine o – one one – three four.

02866853260: o two eight – six six eight – five three two – six o.

+ Khi có số đôi, ta có thể đọc thành double – . Ví dụ:

0961901134: o nine six- one nine o – double one – three four.

02866853260: o two eight – double six – eight five three – two six o.

+ Khi có số nhánh (thường đối với tổng đài), ta thêm từ x (ext – viết tắt của extension) khi đọc.

Ví dụ: 02866853260 x 123: o two eight – double six – eight five three – two six o – x – one two three.

5. Phân số và Số thập phân.

5.1. Phân số: gồm tử số (numerator) và mẫu số (denominator)

Ví dụ: 1/7 (one-seventh) ; 2/8 (two-eighths)

+ Cách đọc – viết: ta dùng số đếm cho tử số và số thứ tự cho mẫu số. Nếu tử số 1 thì mẫu số không thêm s, nếu tử số từ 2 đến 9 thì mẫu số phải thêm s.

Ví dụ: 10/18 (ten over one eight) ; 15/182 (fifteen over one eight two)

+ Tuy nhiên, nếu tử số và mẫu số từ hai số trở lên thì ta: (1) dùng số đếm cho tử số – (2) đọc từng chữ số một cho mẫu số – (3) thêm từ “over” giữa tử số và mẫu số.

Ví dụ: 2 (1/5) (two and one-fifth)

+ Đối với hỗn số, số đầu tiên được đọc theo số đếm, sau đó ghép từ “and” trước phân số.

+ Ngoại lệ: 1/2 (a half) ; 1/4 (a quarter)

+ 0.1: nought point 1; 0.95: nought point nine five. + 2.85: two point eight five. + 35.46: thiry-five point four six.

5.2. Số thập phân: ta đọc theo số đếm + “point” + số đếm, các số đọc theo lần lượt. Ví dụ:

6. Phần trăm và Tỉ lệ.

+ 15.2%: fifteen point two percent. + 90%: ninety percent hoặc nine out of ten hoặc nine tenths of all.

6.1. Phần trăm: ta sẽ đọc số đếm / số thập phân + “percent”. Ví dụ:

+ 3:2 – three to two. + 9:1 – nine to one.

6.2. Tỉ lệ / tỉ số: ta sẽ đọc theo số đếm + “to” + số đếm. Ví dụ:

Cách Học Tiếng Anh Thần Kỳ

No Text Content!

Mà thay vào đó sự thành công của các bạn, nó đến từ chất lượng sản phẩm mà cácbạn có, đó là tài năng của các bạn, là tính cách, là tri thức mà các bạn có.Cho nên nếu như các bạn bị thất bại, đau khổ mà các bạn không chịu cải thiệnmình, thay vào đó các bạn cứ đi rên rỉ, oán trách, đổ lỗi… thì các bạn thực sự đanglàm trò hề và vô cùng phí sức, bởi vì có ai quan tâm đến các bạn đâu – cùng lắmhọ nhìn các bạn bằng ánh mắt thương hại và an ủi mấy câu, sau đó rồi thì cũngđường ai nấy đi.Các bạn cứ nhìn công ty rồi thấy, khi công ty bị phá sản thì lúc đó người đứng đầucông ty đổ lỗi cho người tiêu dùng, cho xã hội, bảo rằng người tiêu dùng là ngudốt không chịu mua sản phẩm của họ – lúc này các bạn thấy đó có phải là trò cườicũng như làm việc hoang đường không?Bởi vậy Doremon muốn nhắc nhở với các bạn không biết bao nhiêu lần:- DOREMON DẠY CHO CÁC BẠN NHỮNG TRI THỨC RẤT NHẪN TÂM,NHƯNG NÓ LÀ SỰ THẬT.- Doremon đã nói với các bạn rằng: Cuộc đời này thì không một ai lo cho các bạn,cũng như không một ai chịu trách nhiệm cho thất bại hay đau khổ của các bạn.- CÁC BẠN MUỐN CÁI GÌ ĐÓ THÌ BẰNG MỌI GIÁ CÁC BẠN PHẢI TRẢ GIÁ.Và hãy nhớ là chúng ta đang sống trong thời đại cạnh tranh. Nó hoàn toàn giốngnhư mô hình cạnh tranh của công ty trong xã hội.Công ty nào có thể làm ra sản phẩm tốt nhất, chất lượng tốt nhất, giá cả rẻ nhất,và cách phục vụ nhiệt tình nhất,… thì công ty đó thành công.Những công ty tệ hơn phải phá sản hoặc cầm cự qua ngày tháng thôi.Cuộc đời các bạn cũng như vậy: MỌI CÁI MUỐN CỦA CÁC BẠN NÓ LUÔN BỊPHỤ THUỘC VÀO NGƯỜI KHÁC. 251 Cách Học Tiếng Anh Thần Kỳ VIP

CHƯƠNG 9: CÁC BẠN CÓ THỂ SỐNG CUỘC ĐỜI VĨ ĐẠI “CHIỀU CAO CỦA MỘT CON NGƯỜI ĐƯỢC TÍNH TỪ ĐẦU ANH TA LÊN TỚI TRỜI.” Napoleon Bonaparte MỖI MỘT CON NGƯỜI CHÚNG TA ĐỀU CÓ THỂ SỐNG ĐƯỢC CUỘC ĐỜI VĨ ĐẠI.Chào các bạn!Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết cuốn sách này, cuốn sách tuy ngắn,nhưng tâm trạng của Doremon lại nhiều, lời văn tuy ít, nhưng tình cảm Doremonthì nhiều.Doremon tin rằng nếu các bạn thực sự hiểu được cuốn sách, thì các bạn sẽ nhậnra rằng Doremon đang kêu gọi, cổ vũ và mong muốn CÁC BẠN SỐNG MỘTCUỘC ĐỜI HOÀNH TRÁNG.Doremon biết rằng trong mỗi bản thân chúng ta, thì ít nhiều gì chúng ta cũng đãtừng mơ mộng, suy nghĩ được sống cuộc đời có ý nghĩa, làm điều gì đó vẻ vang,góp phần giúp xây dựng đất nước giàu đẹp.Các bạn có rất nhiều lí do để sống, sống cho cha mẹ mình, sống cho con cái, sốngcho vợ chồng, sống cho xã hội… Nhưng dù các bạn có sống cho ai đi nữa, thìDoremon biết rằng trong tận thâm tâm mỗi một người các bạn, CÁC BẠN LUÔNKHAO KHÁT SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI VĨ ĐẠI. 255 Cách Học Tiếng Anh Thần Kỳ VIP

Người đàn ông bắn Malala được tự do và cố gắng giết cô ấy thêm một lần nữa,nhưng cô bé không hề run sợ. Trong lần sinh nhật thứ 16 của mình, cô ấy phátbiểu trước đám đông tại Mỹ, cô ấy nói: “Tôi không hề có một nỗi sợ nào, nhữngkẻ sát nhân tưởng rằng một viên đạn có thể khiến chúng ta run rẫy và lo sợ,nhưng họ đã thất bại. Chúng ta không hề lo sợ, hơn nữa chúng ta còn đứng lênđấu tranh,…Những kẻ sát nhân cho rằng họ có thể thay đổi được khát vọng và mục tiêu củatôi, nhưng họ không bao giờ làm được điều đó, ngoại trừ họ giúp tôi loại bỏ đượcnỗi sợ hãi và sự thất vọng, hơn bao giờ hết niềm tin, lòng dũng cảm, và hi vọngtrong tôi lại tràn trề đến như vậy”.Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo CNN, phóng viên có hỏi Malala rằng: “Côcó sợ chết không?”.Malala đáp: “Sự thật là họ có thể giết được tôi, nhưng điều đó không có nghĩarằng họ giết được ước mơ và khát vọng của tôi, khát vọng về việc hòa bình, vềviệc giúp các bé gái được giáo dục và cắp sách đến trường, về việc mang lại sựcông bằng cho con người…”.”HỌ CÓ THỂ GIẾT CHẾT ĐƯỢC CƠ THỂ CỦA TÔI, NHƯNG HỌ KHÔNGTHỂ NÀO GIẾT CHẾT ĐƯỢC ƯỚC MƠ CỦA TÔI”.Mặc dù chúng ta ít ai có thể được như Malala, đó là có ước mơ giải phóng chocác bé gái, mang lại sự công bằng cho họ, đối đầu với sự sống chết bằng niềm hivọng, lòng dũng cảm và khát khao. Nhưng ít ra trong cuộc sống hàng ngày củachúng ta, thì chúng ta cũng có thể làm được những điều gì đó để góp phần giúpđất nước này tốt đẹp hơn. 257 Cách Học Tiếng Anh Thần Kỳ VIP

– Chúng ta có thể là một người cha mẹ tốt.- Chúng ta có thể là một người con tốt.- Chúng ta có thể là một người vợ, chồng tốt.- Chúng ta có thể là một công dân tốt….VÀ HƠN HẾT CHÚNG TA CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT CON NGƯỜI TỐT,MỘT CON NGƯỜI GÓP PHẦN LÀM THAY ĐỔI SỐ PHẬN CỦA ĐỒNG LOẠI,GIÚP CHO ĐỒNG LOẠI CỦA MÌNH SỐNG HẠNH PHÚC HƠN.Doremon hi vọng rằng với mấy lời ngắn ngủi đó của mình, thì Doremon có thểgóp phần đánh thức dậy một con người đang ngủ yên trong các bạn, một conngười sống cho khát vọng, ước mơ, một con người vượt qua những thứ tầmthường ích kỷ của cuộc đời, để sống cho một mục đích cao hơn.Nếu con người đó trong các bạn đã sống dậy, thì các bạn còn chần chừ gì nữa, hãycùng với Doremon bước đi chung trên con đường này, con đường của khát khao,con đường của cái cao cả, con đường của một cuộc đời hoành tráng và có ý nghĩa.CON NGƯỜI CHÚNG TA CHỈ SỐNG CÓ MỘT LẦN, NHƯNG NẾU CHÚNG TASỐNG TỐT VÀ CÓ Ý NGHĨA, THÌ MỘT LẦN SỐNG ĐÃ LÀ QUÁ ĐỦ. Xin chân thành cảm ơn các bạn Doremon-Nobita (Phan Ngọc Quốc) 258 Phan Ngọc Quốc – Cách Học Tiếng Anh Thần Kỳ VIP

Nếu tôi làm chiều thì sáng đưa cháu lớp 1 đi học và cho cháu nhỏ 2 tuổi ăn, đến9h sáng người giữ trẻ đến mới bắt đầu ngồi vào bàn học. Việc dọn dẹp nhà cửa,ủi đồ cũng chiếm khá nhiều thời chúng tôi kinh nghiệm của chị Lê Hồng tôi lập lịch thật sát với thực tế. Thật may mắnlà tôi dậy sớm tốt. Bắt đầu tự học từ ngày 4 tháng 10 đến nay đã thu được nhữngkết quả rất đáng mừng.1/ Nghe LPTD1 được 85 lần/bài. (mỗi bài nghe 5 lần):Đặc điểm của việc nghe này là rất buồn ngủ chỉ cần nghe đến lần thứ 2 là mắt ríulại. Tôi đã nghĩ cách khắc phục đó là kẹp bản transcripts trên cái móc phơi đồ sauđó treo móc lên tường mở bài đọc vừa nghe vừa nhìn transcripts vừa chạy tạichỗ, người nóng lên toát mồ hôi như tập thể dục.Bài đọc chép vào điện thoại gắn vào loa di động mở vang cả phòng (tôi đóng kíncửa lại) nghe tốt hơn là đeo tai phone.2/ Học MSE xong lần 1 và hết lần thứ 2:Mới đầu chưa học nghe các bạn đã học rồi chỉ dẫn tôi rất run, sợ mình nghekhông ra. Không ngờ học thấy quá hay, chưa đâu hướng dẫn chi tiết kèm hìnhảnh cách đặt lưỡi kỹ như vậy.Buổi sáng dậy sớm chưa quen, vừa nghe giảng vừa ghi chép lại, vừa phát âm theocó khi mắt cứ ríu lại mở không ra, chữ viết ngoáy đọc không ra phải chỉnh sửalại. Tôi áp dụng theo hướng dẫn của các anh chị học trước đọc to hết cỡ (tôi cũngđóng kín cửa lại). 263 Cách Học Tiếng Anh Thần Kỳ VIP

Ngồi một chỗ sẽ ngủ gục ngay nên tôi vừa chạy tại chỗ vừa đọc theo, toát mồ hôinhư tập thể dục. Lần học đầu còn nghe chưa rõ một số âm, nhưng sang lần 2 đãphân biệt được các âm đuôi khi nghe LPTD 1, phát hiện ra mình phát âm sai. Vídụ: Phát âm THE sai, phát âm từ PLANE sai hay phát âm âm R, âm L chưa rõ nhưtrong từ GIRL, PARK (các âm này sau xin chỉ thêm giúp tôi).Phát hiện ra cách đọc từ thêm đuôi ED, thêm S-ES theo VOICE và UNVOICE. Phầnnguyên âm trung tính học thấy rất mơ hồ sau này xin chỉ thêm cho tôi. Phầnluyến âm, nối âm, thấy trên trang web đun nước mỗi ngày yêu cầu mới học khôngđược đọc luyến âm nối âm, phải đọc tuân theo tự nhiên từ chậm đến nhanh nêncũng đọc theo băng cho biết không dám đào sâu.3/ Xem phim Friends có SUB SS1 – 2 lần, SS2 đang xem lần thứ 2.Mới đầu xem thấy có nhiều từ mới lo không hiểu nhưng nhờ cách diễn vui tươicủa diễn viên cộng thêm một số câu thoại từ vựng đơn giản mà dựa vào đó tôiphán đoán tình huống đó nói về việc gì.Bây giờ xem có thể hiểu rõ tình huống của tập phim là gì, có thể cười bò theo tìnhhuống phim, phần lời thoại có nhiều từ vựng mô tả chi tiết của diễn viên về conngười, sự vật là không hiểu (tôi không tra từ điển vì thầy cấm tra).Các nhân vật như CHANDLER, PHOEBE, JOEY, ROSS rất hay dùng từ vựng mô tảtình huống, họ cười nhưng tôi không cười được vì không hiểu. Tổng quan lại cóthể xem như hiểu phim được 50%.Sau một tháng học, có một số ngày gia đình bận việc đột xuất, không hoàn thànhđúng lịch học trong ngày, các ngày sau phải học bù trả nợ.Đến cuối tuần thì hoàn thành chỉ tiêu học. Nhưng các việc vệ sinh nhà cửa, ủi đồđã lên lịch hàng ngày thì không hoàn thành, sau đó thì bỏ luôn. Gia đình tôi có connhỏ đồ đạc rất bừa bộn, vợ chồng tôi bắt đầu cãi nhau, vì tôi không dành thời giancho gia đình, không quan tâm đến vợ con, tối ngày chỉ lo học và học. 264 Phan Ngọc Quốc – Cách Học Tiếng Anh Thần Kỳ VIP

(Vấn đề này chị Lê Hồng và các anh chị đang có gia đình lúc mới học chắc có trảiqua – sau này xin các anh chị tư vấn thêm cho tôi.)Tôi buộc phải giảm lịch học lại còn 5 giờ, để dành thêm thời gian dọn dẹp nhà cửa,chăm sóc con cái và quan tâm đến vợ tôi (vì sắp đến tôi phải xin vợ chu cấp tiềnhọc phí nếu gây gổ thì chết). Khi có mặt vợ tôi thì tôi không được đeo tai phonenghe băng LPTD.4/ Kết quả đạt được sau 1 tháng rưỡi học theo phương pháp Cách Học Tiếng AnhThần Kỳ:- Ở trung tâm tiếng Anh nơi tôi đang theo học, (đã lỡ đóng tiền nên ráng học chohết) hiện đến cấp độ BASIC tình trạng của tôi cũng như tất cả các học viên tronglớp là phát âm sai, đọc bài Reading không có ngữ điệu.Sau nửa tháng học theo phương pháp mới trong các bài tập Video đã được giáoviên khen phát âm đúng 90%. Ở lớp đọc bài có ngữ điệu tốt. Về sau này tôi làngười duy nhất trong lớp phát âm đúng các bài Reading.- Trong đợt tổng kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh để đào tạo của cơ quan nơitôi đang làm việc, từng người lên đọc một bức điện tiếng Anh về nghiệp vụ hànghải. Tiếp theo là nghe một đoạn băng tiếng Anh giả định tàu gọi cứu nạn sau đóghi những thông tin nghe được để xem trình độ đến đâu.Phần nghe băng vì trình độ học theo phương pháp mới chưa đủ lâu nên tôi chỉnghe được một ít. Riêng phần đọc, tôi đã áp dụng đúng những gì đã học phát âm,trôi chảy, ngữ điệu đầy đủ bài đọc.Các đồng nghiệp ngạc nhiên, lãnh đạo thì khen ngợi sao tiến bộ nhanh thế. Tôiđược xếp vào nhóm trình độ tiếng Anh trung bình, đáng lẽ xếp vào nhóm yếu nếukhông học theo phương pháp mới. 265 Cách Học Tiếng Anh Thần Kỳ VIP

Tôi xúc động ghê gớm: Thế là hình ảnh tốt đẹp của mình trong mắt các đồngnghiệp bắt đầu được xây dựng, tôi không còn là thằng vô dụng nữa.Tôi càng tin tưởng phương pháp mới của thầy, mới học có một tháng đã tiến bộthấy rõ, học sau 1 năm, sau 2 năm còn tiến đến mức nào nữa.Cả cơ quan tôi đang thi nhau đi học tiếng Anh, người thì thuê thầy ngoại về dạy(vợ tôi cũng nằm trong nhóm định thuê thầy ngoại về dạy), người thì mua thẻhọc trên mạng, người thì đến trung tâm học.Tôi tự nhủ: Càng nhiều người học càng tốt để xem sau này phương pháp nào cókết quả hơn. Tôi càng cảm thấy có động lực học để xem ai tiến bộ hơn.- Con gái tôi học tiếng Anh về phát âm tôi nghe là biết đúng hay sai, và có thể cùnghọc phát âm với cháu.- Đọc các bài viết của thầy năm 2014 – 2015 có yêu cầu trước khi học phải xâydựng ước mơ của mình. Đây chính là ngọn đuốc soi đường cho ta trong đêm tốicô đơn, giúp bản thân luôn duy trì động lực những lúc chán nản việc học.Sau sự việc vừa qua, ước mơ của tôi đã hình thành: Đó là chinh phục được tiếngAnh, nghe nói thành thạo với tàu nước ngoài, giành được sự tôn trọng của cácđồng nghiệp cơ quan. Dẹp bỏ được sự hoài nghi về phương pháp học của vợ tôi(học gì mà học lắm thế, có ra trò trống gì không, khuya rồi mà còn xem phim,…),thuyết phục được vợ tôi cùng học theo phương pháp với tôi, để cả 2 cùng tiến bộ.Ước mơ của tôi còn xuất phát từ con gái lớn của tôi. Cháu đang học tiếng Anhngoài giờ tại trung tâm anh ngữ SuperKid. Trung tâm có người nước ngoài giảngdạy. Giám đốc trung tâm cho biết để các cháu nói phản xạ được với người nướcngoài thì các cháu phải học đủ từ 800 giờ đến 900 giờ học liên tục. 266 Phan Ngọc Quốc – Cách Học Tiếng Anh Thần Kỳ VIP

Hai vợ chồng tôi cùng thống nhất tiết kiệm chi tiêu đầu tư cho cháu học với ngườibản ngữ để cháu học phát âm hay, đúng ngay từ đầu.Thế hệ các cháu thật may mắn. Là cha của cháu tôi rất thèm được đầu tư nhưcháu, nhưng không thể được, tiền đâu mà đầu tư, vợ tôi đã nhận xét: Thế hệ chamẹ của bé là thế hệ mất mát, những năm phổ thông và đại học đã phát âm tiếngAnh sai toàn bộ, đã mất căn bản tiếng Anh rồi, đã quá muộn để sửa chữa, khôngcòn chỗ cho ước mơ học tiếng Anh nữa, đành đầu tư cho con cái thật tốt để nóđừng thiệt thòi như cha mẹ nó.Mỗi lần đưa đón cháu ở trung tâm tiếng Anh tôi luôn tự hỏi có cách gì để tôi cóthể được học tiếng Anh chất lượng giống như con tôi không, làm sao tôi có thểbù đắp cho những năm phổ thông và đại học mù tiếng Anh, để giờ đây và cả saunày luôn chịu thiệt thòi hơn so với những người được đầu tư tốt về ngoại ngữ?Giờ tôi đã có câu trả lời: Dùng phương pháp học của thầy, tôi sẽ đuổi kịp con tôi,tôi phải vượt qua con tôi, kéo theo vợ tôi học. Sau này cả nhà tôi sẽ dùng tiếngAnh như ngôn ngữ thứ 2. Chúng tôi sẽ cùng xem phim không SUB, cha con tôi sẽcùng đọc truyện thiếu nhi bằng tiếng Anh.Vợ chồng tôi sẽ xem thời sự tin tức trên CNN, NBC. Xem phim HBO không Sub.Đọc sách tiếng Anh cao cấp hiểu và trao đổi thông tin với nhau bằng tiếng chúng tôi đình chúng tôi sẽ tăng mức độ tư duy lên một bậc cao hơn, bao nhiêu tri thứcquý giá của nhân loại sẽ được chúng tôi khám phá và chia sẻ với nhau. 267 Cách Học Tiếng Anh Thần Kỳ VIP

Được biết, theo học thầy sẽ có một trợ giảng phụ trách, bản tôi đã có gia đình, haicon nhỏ, hoàn cảnh rất giống chị Lê Hồng. Chị là người tôi rất khâm phục ý chí vàđọc kỹ nhất các bài viết để rút ra kinh nghiệm của bản thân, cả sau này vào trangweb riêng của chị tải bài về nghiền ngẫm. Xin phép thầy cho chị Lê Hồng là ngườitrợ giảng cho tôi sau này.Đây là thư đăng ký học, kính mong thầy chấp nhận. Nhân ngày Nhà Giáo ViệtNam, xin gửi đến thầy cùng toàn thể các anh chị trợ giảng lời chúc sức khỏe. ChúcThầy cùng các anh chị trợ giảng luôn tràn đầy nhiệt huyết, đam mê trong việc dạydỗ học trò.Lê Tiến Hải 269 Cách Học Tiếng Anh Thần Kỳ VIP

CHƯƠNG ĐẶC BIỆT CƠ HỘI LÀM GIÀU DÀNH CHO BẠNChào các bạnNếu hiện tại các bạn không có tiền hoặc đang thiếu tiền, hoặc muốn kiếm thêmtiền, thì CHTATK có thể giúp bạn thực hiện điều đó.Với mức lương hấp dẫn từ 5-50 triệu/tháng, và mức lương này tùy thuộc vào khảnăng làm việc của các bạn.Các bạn không cần bất cứ một yêu cầu gì cả, từ bằng cấp, tuổi tác cho tới kinhnghiệm làm việc, các bạn cũng không cần đóng bất cứ một khoảng chi phí nào,cũng như các bạn ngồi đâu cũng có thể làm việc được. Chỉ cần các bạn biết cáchsử dụng internet là các bạn có thể kiếm ra tiền với sự hướng dẫn của Doremon.Các bạn có thể cho rằng điều đó không phải là sự thật, vì làm sao có một côngviệc đơn giản và ít đòi hỏi đến như vậy, lại có thể kiếm ra nhiều tiền đến như vậy,nhưng với CHTATK thì mọi thứ tưởng chừng không thể, đều là có thể.Nếu các bạn không muốn đánh mất cơ hội này, một cơ hội miễn phí dành cho tấtcả mọi người và muốn thử sức bản thân, thì các bạn có thể đăng ký tham gia kiếmtiền cùng CHTATK theo đường link bên dưới: http://www.cachhoctienganhthanky.com/co-hoi-lam-giau-danh-cho-ban/CHTATK luôn chào đón và dành cơ hội cho những ai muốn kiếm tiền và làm giàu.Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn! 272 Phan Ngọc Quốc – Cách Học Tiếng Anh Thần Kỳ VIP

Hướng Dẫn Học Tiếng Anh Lớp 9 Để Đạt Kết Quả Cao Trong Kỳ Thi Chuyển Cấp

Kỳ thi chuyển cấp là một kỳ thi vô cùng quan trọng đối với học sinh lớp 9. Đây cũng là một trong những vấn đề mà phần đông bậc phụ huynh và học sinh quan tâm làm sao để đạt điểm cao môn tiếng Anh? Và nên học tiếng Anh lớp 9 như thế nào cho hiệu quả.

Chương trình tiếng Anh lớp 9 là một hệ thống kiến thức nâng cao và đa dạng, cung cấp các hệ kiến thức quan trọng cho kỳ thi chuyển cấp lớp 10. Việc các em học sinh cần làm đó là rèn luyện cho mình một phương pháp học tiếng Anh hiệu quả để đạt điểm số cao.

Xây dựng thời gian biểu khoa học

Với sự đa dạng mà mức độ khó tăng dần của chương trình học của tiếng Anh lớp 9, các em sẽ khó có thể nắm bắt và theo kịp chương trình học nếu không xây dựng một thời gian biểu học tiếng Anh chi tiết và khoa học nhất.

Việc xây dựng thời gian biểu sẽ giúp các em có thể sắp xếp thời gian học tiếng Anh hợp lý và chủ động hơn trong việc học.

Sử dụng nguồn tài liệu học tiếng Anh trực tuyến

Sự kết hợp giữa cách học tiếng Anh truyền thống trên lớp với nguồn tài liệu học online sẽ giúp các em nắm vững kiến thức hơn và dễ dàng ôn lại cũng như truy cập.

Phát triển đồng đều 4 kỹ năng

Hiện nay, đa số các em học sinh thường chú trọng vào kỹ năng đọc và viết mà bỏ qua kỹ năng nghe và nói. Luyện tập kỹ năng nghe và nói mỗi ngày sẽ giúp học sinh có khả năng ghi nhớ và phản xạ tiếng Anh tốt hơn.

Nếu kỹ năng đọc và viết giúp các em nắm vững kiến thức trọng tâm thì kỹ năng nghe và nói sẽ là cách ghi nhớ từ tốt nhất, cách phát âm cũng như tình huống sử dụng từ vựng.

Tạo cuốn sổ tay từ vựng

Thói quen ghi chép từ vựng mới vào cuốn sổ tay sẽ giúp các em ghi nhớ lâu hơn. Đặc biệt, cuốn sổ tay luôn có trong cặp sách của các em nên các em có thể dễ dàng mở ra xem lại mỗi lần quên từ vựng. Các em nên bố trí từ vựng theo bảng chữ cái từ A đến Z và đừng quên đánh số trang hay chèn thêm các sticker để dễ tìm.

Hơn nữa, một cuốn sổ tay dễ thương được ghi chép cẩn thận cũng sẽ tạo cảm hứng học tiếng Anh tốt hơn.

Với bốn phương pháp trên, chúng tôi hy vọng sẽ giúp các em xây dựng được một lộ trình học tiếng Anh lớp 9 khoa học để đạt kết quả cao trong kỳ thi chuyển cấp sắp tới.

Cập nhật thông tin chi tiết về Học Kỳ Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!