Xu Hướng 5/2023 # Đề Thi Hsg Lớp 11 Pháp Duyên Hải &Amp; Đbbb 2022 # Top 5 View | Theolympiashools.edu.vn

Xu Hướng 5/2023 # Đề Thi Hsg Lớp 11 Pháp Duyên Hải &Amp; Đbbb 2022 # Top 5 View

Bạn đang xem bài viết Đề Thi Hsg Lớp 11 Pháp Duyên Hải &Amp; Đbbb 2022 được cập nhật mới nhất trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

      Đề thi HSG lớp 11 Pháp Duyên hải & ĐBBB 2015-2016 là đề thi học sinh giỏi tiếng Pháp, một trong 12 bài thi lựa chọn học sinh giỏi tham dự Kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ kỳ thi lần thứ IX diễn ra vào các ngày 23/4 và 24/4 tại thành phố Thái Nguyên. Kỳ thi có sự góp mặt 1.524 thí sinh của 35 trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ đã tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi ở 12 môn thi: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, Anh, Pháp, Nga và tiếng Trung.

de-thi-hsg-lop-11-2015-2016-duyen-hai-tieng-phap

Tải file nghe : 

Tại đây

Xem đáp án :

Tại đây

Khối 10

+ Đề thi HSG lớp 10 Toán học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Vật lí Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Hóa học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Sinh học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Ngữ Văn Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Anh Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Pháp Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Nga Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Trung Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Tin học  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Địa lí  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Lịch Sử Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Khối 11

+ Đề thi HSG lớp 11 Toán học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Vật lí Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Hóa học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Sinh học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Ngữ Văn Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Anh Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Nga Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Trung Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tin học  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Địa lí  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Lịch Sử Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Hãy like Page để nhận được những thông tin mới nhất

Mít&Béo

Phản hồi

Phản hồi

Đề Thi Hsg Lớp 11 Tỉnh Nghệ An 2022

GIẢI ĐỀ THI HSG LỚP 11 TỈNH NGHỆ AN 2018 – 2019 BẢNG ACâu 1 (7,0 điểm): a) Giải phương trình Giải: #kiendeptroai

b) Giải hệ phương trình Giải: #kiendeptroai

(Do )Thế vào ta được Điểu kiện . Đặt . Ta được

* Trường hợp * Trường hợp Vậy Câu 2 (2,0 điểm) Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được chọn từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Xác định số phần tử của S. Tính xác suất để số được chọn là số chia hết cho 11 và tổng 4 chữ số của nó cũng chia hết cho 11.Giải: #kiendeptroai.Số phần tử của S là: Ký hiệu số có bốn chữ số thỏa yêu cầu là Theo giả thiết ta có . Do nên .Có 4 cặp chữ số có tổng bằng 11 là: 2 và 9, 3 và 8, 4 và 7, 5 và 6.Số lượng các số thỏa yêu cầu là .Do đó xác suất bằng Câu 3 (2,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có . Gọi M là trung điểm của đoạn AB và G là trọng tâm tam giác ACD. Viết phương trình đường thẳng AD, biết rằng và .Giải: #kiendeptroai Gọi N là trung điểm CD. H là giao điểm của MG và CD.AMND là hình vuông. Do đồng dạng nên .

Gọi . Ta có

Lấy (1) – (2) ta được . Thế lại vào (1) được *Trường hợp : là vectơ pháp tuyến của AD. Do H là trung điểm ND nên .Phương trình AD là .* Trường hợp : tương tự.Câu 4 (5,0 điểm) Cho hình chóp chúng tôi có đáy ABCD là hình thang cân (AB//CD) nội tiếp đường tròn tâm O và . Gọi M là trung điểm cạnh SA.a) Chứng minh rằng: .b) Gọi là góc giữa hai đường thẳng AB và SC. Chứng minh rằng .Giải: #kiendeptroaia) Gọi O’ là hình chiếu vuông góc của M trên (ABCD). Do các tam giác SBA và SCA lần lượt vuông tại B và C nên ta có hay .b) Gọi .Mặt cầu đường kính SA ngoại tiếp khối chóp chúng tôi nên cũng ngoại tiếp khối chóp S.ABCD do đó .Gọi lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp . Ta có . Do nên .Câu 5 (4 điểm)a) Cho dãy số , biết với . Tìm .Giải: #kiendeptroaiĐặt . Ta có

b) Cho ba số thực thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .Giải: #kiendeptroai

Giả sử . Đặt thì .Khi đó

Vậy Dấu “=” xảy ra khi

Đề Thi Hsg Anh 11

I/ READING: PART 1: Choose the word or phrase ( A, B, C or D). Write your answers in the spaces bellow.Number 0 is an example ( 2 ms )The …………….-hour accident caused chaos for the local motorists yesterday evening.A. rush B. high C. traffic D. heavy1. The unemployment rate of the area ……………..every year until 2003 then started to fall. A. raised B. rose C. dropped D. decreased2. It is gravity……………………objects towards the earth.A. pulling B. to pull C. what pulls D. that pulls3. …………problems in sailing in tropical seas is the coral reefs.A. One of the biggest chúng tôi biggest one C. Of the biggest one D. There are the biggest4. ……………foreign languages requires great effort.A. Learn B. Learning C. To learn it D. Learnt5. “I am tired” ” ……… “A. Me too B. Also me C. For me the same D. I also6. I’m really not satisfied with the way you have chúng tôi situation. A. dealt B. handled C. done D. fingered7. We may win, we may lose- It is just the chúng tôi the draw. A. strike B. odds C. chance D. luck8. War is chúng tôi open-armed conflict between countries or factions within countries. A. delineated B. declared C. defaulted D. defined9. I hope you won’t take chúng tôi I suggest an alternative remedy. A. offence B. amiss C. upset D. most10. Claims for compensation could ………………… run into billions of pounds. A. far B. much C. well D. mostYOUR ANSWERS: 0 ………….A………………..1…………………2……………………….3……………………….4……………………5……………….. .6…………………7……………………….8……………………….9……………………10………………..

PART 2: Complete the spaces with A, AN, THE or (No article). Write your answers in the spaces bellowNumber 0 is an example (1 m) 0: Jason’s father bought him ………..bicycle that he had wanted for his birthday.Countries around (1) ……………….world have begun to deal with (2) …………………problem in various ways. Some countries, in (3) …………….effort to circumvent the problem, have allocated large amounts of land to animal reserves. They then charge admission prices to help defray the costs of maintaining (4) ………parks, and they often must also depend on (5) ……………..world organizations for support. YOUR ANSWERS: 0 ………….the………………..1…………………2……………………….3……………………….4……………………5……………….. PART 3: Give the correct preposition. Write your answers in the spaces bellowNumber 0 is an example (1 m) 0. It is very good chúng tôi to volunteer to help the poor. 1. I’m sure you are capable …………passing the exam. 2. He is not aware chúng tôi dangers of smoking. 3. Many Vietnamese students have difficulty …………… learning English.4. I get very annoyed ………………..people who don’t queue at bus stop.5. If you have any complaints , tell me chúng tôi face. I can’t stand people who do things behind my back.YOUR ANSWERS: 0 ………….of………………..1…………………2……………………….3……………………….4……………………5……………….. .

PART 4: Give the correct forms and tenses of the verbs in brackets. Write your answers in the spaces bellow. Number 0 is an example (1 m)Her (get) chúng tôi was not expected.1. She took a risk investing money with them. I’d rather she (not do) ………………..it.2. He (not catch) chúng tôi if he would not have walked in the rain so long.3. I`ll wait until he

Đề Thi Hsg Tiếng Anh 5

Golden Key Language School KÌ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC LỚP 5 Thanh Hóa NĂM HỌC 2013-2014 Thời gian làm bài: 80 phút

Điểm bài thiHọ tên, chữ ký người chấm thi

Họ và tên- SBD

Bằng sốBằng chữ

……………………………………………………………………………………

PHẦN I : NGHE HIỂUI. Sắp xếp thứ tự đúng của đoạn văn sauHe is hungryHe closes the refrigeratorIt is a package of hot dogsSix hot dogs are in the package.He opens the refrigeratorHe sees a packageHe takes two hot dogs out of the packageHe puts the hot dogs on a plate.He looks inside the refrigeratorHe wants something to eatTrả lời ……………………………………………………………………………………

II. Điền từ thích hợp vào ô trốngShe …………(1) the book. It is her …………..(2) book. It has a …………….(3) cover. It has ………….(4) pages. It has many …………..(5). It ……..(6) pictures of many animals. She likes animals. She has …………..(7) cats. She likes her cats. . ………(8) names are Fluffy and Muffy. She ………..(9) them the pictures ………(10) the book.PHẦN II : KIẾN THỨC NGÔN NGỮ I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại1. A. books B. pencils C. rulers D. bags2. A. read B. teacher C. eat D. ahead3. A. tenth B. math C. brother D. theater4. A. has B. name C. family D. lamp5. A. does B. watches C. finishes D. brushes 6. A. city B. fine C. kind D. like7. A. bottle B. job C. movie D. chocolate8. A. son B. come C. home D. mother II. Chọn một từ không cùng nhóm với các từ còn lại1. A. never B. usually C. always D. after2. A. orange B. yellow C. apple D. blue3. A. sing B. thirsty C. hungry D. hot4. A. apple B. orange C. milk D. pear5. A. face B. eye C. month D. leg6. A. you B. their C. his D. my7. A. sunny B. windy C. weather D. rainy8. A. in B. but C. of D. under

III. Chọn đáp án đúng nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau1. She ………………. to the radio in the morning. A. listen B. watches C. listens D. sees2. My friend ………………. English on Monday and Friday. A. not have B. isn’t have C. don’t have D. doesn’t have3. I am ……….., so I don’t want to eat any more. A. hungry B. thirsty C. full D. small4. Last Sunday chúng tôi the sun, we ẹnjoyed a lot. A. had great fun B. have great fun C. have funs D. had great funs5. I’m going to the ……………….. now. I want to buy some bread. A. post office B. drugstore C. bakery D. toy store6. Another word for “table tennis”……………………….. A. badminton B. ping-pong C. football D. volleyball7. The opposite of “weak” is ……………………………… A. thin B. small C. strong D. heavy8. chúng tôi it from here to Hanoi? A. often B. far C. many D. much9. chúng tôi yesterday? I was at home. A. was B. are C. were D. is10. What is the third letter from the end of the English alphabet? A. X B. Y C. X D. V11. ………………. you like to drink coffee? Yes, please. A. What B. Would

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Thi Hsg Lớp 11 Pháp Duyên Hải &Amp; Đbbb 2022 trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!