Xu Hướng 1/2023 # Bài Viết Tiếng Anh Về Môn Học Yêu Thích Đầy Đủ, Chi Tiết # Top 8 View | Theolympiashools.edu.vn

Xu Hướng 1/2023 # Bài Viết Tiếng Anh Về Môn Học Yêu Thích Đầy Đủ, Chi Tiết # Top 8 View

Bạn đang xem bài viết Bài Viết Tiếng Anh Về Môn Học Yêu Thích Đầy Đủ, Chi Tiết được cập nhật mới nhất trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Cấu trúc thông dụng trong bài viết về môn học

Từ vựng tiếng Anh về môn học

Môn học chính

Tiếng Anh Phiên âm Dịch nghĩa 

Maths /mæθs/ Toán học

Music /ˈmjuːzɪk/ Âm nhạc

Art /ɑːrt/ Mỹ thuật

English /’iɳgliʃ/ Tiếng Anh

Spanish /’spæniʃ/ Tiếng Tây Ban Nha

Geography /dʒiˈɒɡrəfi/ Địa lí

History /ˈhɪstəri/ Lịch sử

Science /saɪəns/ Khoa học

Information Technology /ˌɪnfərˈmeɪʃn tekˈnɑːlədʒi/ Công nghệ thông tin

Physical Education

Thể dục

Literature /ˈlɪtərətʃər/ Văn học

Biology /baɪˈɒlədʒi/ Sinh học

Physics /ˈfɪzɪks/ Vật lý

Chemistry /ˈkemɪstri/ Hóa học

Algebra /ˈældʒɪbrə/ Đại số

Geometry /dʒiˈɑːmətri/ Hình học

Civic Education

Giáo dục công dân

Informatics /ˌɪnfəˈmatɪks/ Tin học

Technology /tɛkˈnɒlədʒi/ Công nghệ

Politics /ˈpɒlɪtɪks/ Chính trị học

Psychology /sʌɪˈkɒlədʒi/ Tâm lý học

Craft /krɑːft/ Thủ công

Astronomy /əˈstrɒnəmi/ Thiên văn học

Economics /iːkəˈnɒmɪks/ Kinh tế học

Social Science

Khoa học xã hội

Philosophy /fɪˈlɒsəfi/ Triết học

National Defense Education

Giáo dục quốc phòng

Môn học đại học

Sex education: giáo dục giới tính

Religious studies: tôn giáo học

Law: luật

Business studies: kinh doanh học

​Macroeconomics: Kinh tế vĩ mô.

Development economics: Kinh tế phát triển.

Calculus: Toán cao cấp.

Econometrics: Kinh tế lượng.

Public Economics: Kinh tế công cộng.

Probability: Toán xác suất.

Political economics of marxism and leninism: Kinh tế chính trị Mác Lênin.

Scientific socialism: Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Philosophy of marxism and Leninism: Triết học Mác Lênin.

Introduction to laws: Pháp luật đại cương.

Logics: Logic học.

Foreign Investment: Đầu tư quốc tế. 

Bài mẫu về môn học yêu thích bằng tiếng Anh

1. Bài mẫu 1: Môn Toán

Bản tiếng Anh

In many subjects, I really like Maths. Although this is a boring and difficult subject, I feel it useful for my life. I enjoy numbers, decimals, fractions and so much more. Maths helps me solve many problems such as time related matters, studying, buying goods, eating and drink, etc… It is a subject which is very logical. It doesn’t need much memorisation like the other subjects. In conclusion, Maths is a fun subject and I like it so much.

Bản dịch

Bản tiếng Anh

My favourite subject in my school is English. It is quite easy and enjoyable to study it everyday. English plays important role in both education and daily life. There are many points to enjoy it.

Firstly, English is an international language. It is popular and easy to use. I can get a lot of information and news in the world. I can communicate with international friends by using English. Moreover, English documents are a more exact and original source of information.

Secondly, English is useful for my work. I have many opportunies. When I have good English skill, I can join international organizations and multi – national corporations. Besides, I can have a higher salary than the others with a same job.

To sum up, English is really necessary in our life. It is an interesting subject in my school and plays an important role in my future. I love English so much.

Bản dịch

Môn học yêu thích ở trường của tôi là tiếng Anh. Nó khá dễ và thú vị để học mỗi ngày. Tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong cả giáo dục và cuộc sống hàng ngày. Có rất nhiều điểm để yêu thích nó.

Đầu tiên, tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế. Nó phổ biến và dễ dàng sử dụng. Tôi có thể tiếp nhận được nhiều thông tin và tin tức trên thế giới. Tôi có thể giao tiếp cùng những người bạn quốc tế bằng cách sử dụng tiếng Anh. Hơn thế, những tài liệu tiếng Anh là nguồn thông tin chính xác và nguyên bản.

Thứ hai, tiếng Anh hữu ích cho công việc của tôi. Tôi có nhiều cơ hội. Khi tôi có kỹ năng tiếng Anh tốt, tôi có thể tham gia vào các tổ chức quốc tế và các tập đoàn đa quốc gia. Bên cạnh đó, Tôi có thể nhận được mức lương cao hơn so với những người làm công việc tương tự.

Cuối cùng, tiếng Anh thực sự cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Nó là một môn học thú vị ở trường và đóng vai trò quan trọng với tương lai của tôi. Tôi yêu tiếng Anh rất nhiều.

Học tiếng Anh –

Viết Một Đoạn Văn Về Môn Học Yêu Thích Bằng Tiếng Anh.

Khi học các chương trình cấp 1 2 3 các bạn nam thường thích môn Toán nhất, sau đó là Lý, Hóa, Sinh học, Địa lý… Các bạn nữ thì lại thường thích môn Văn. Và thường là bạn nào học giỏi môn nào thì sẽ thích môn đó, và khi đã thích môn nào đó rồi thì sẽ học rất tốt môn đó. Khiviết về môn học, chúng ta có rất nhiều môn học để viết. Tuy nhiên, tôi khuyên các bạn nên chọn những môn đại trà và thân thuộc như: toán, tiếng việt, tiếng anh hay vẽ. Vì những môn này dễ miêu tả và cũng tránh sự cố bí từ, ý tưởng.

Write a paragraph about a favorite subject in English.

Viết Một Đoạn Văn Về Môn Học Yêu Thích Bằng Tiếng Anh.

Trong những môn học ở trường, tôi thích nhất là môn toán. Đây là một trong những môn học bắt buộc từ tiểu học đến trung học và thậm chí là đại học. Toán dạy chúng ta về những con số và phép tính. Giỏi toán mang lại cho chúng ta nhiều lợi thế. Làm toán cải thiện não bộ. Hơn nữa, những người học toán suy nghĩ logic hơn. Có rất nhiều lĩnh vực có thể áp dụng toán như kinh tế, kĩ sư và trong buôn bán. Toán được cho rằng bắt nguồn từ người Hy Lạp cổ và phát triển đến ngày nay. Ở VN ngày càng có nhiều những nhà toán học hay thần đồng toán học như Ngô Bảo Châu. Bởi thế, người Việt Nam rất tự hào về điều đó. Theo tôi, mỗi học sinh nên học giỏi toán hoặc ít nhất là biết đến toán bởi vì con người đạt được rất nhiều thành tựu rực rỡ từ toán, cụ thể là trong xã hội hiện đại.

Viết Một Đoạn Văn Về Môn Học Yêu Thích Bằng Tiếng Anh.

When going to school, there are many subjects; however I still like literature the most. First, literature plays an important role in both education and daily life. Literature is not limit to a subject to be learnt at school. Furthermore, this subject teaches human about several aspects of life. From the very first step, student learns to write, read as well as describe things and people. Moreover, literature teaches one to be a responsible citizen and likeable personality. Literature is more than a subject, it’s an art and it can be applied directly into life such as: journalism, writing skill. People are not born to learn this unique subject, it needs long time to exercise to master. Besides, when learning literature people not only know more works of art but also understand culture, tradition of each country. Literature is the mirror reflecting human and their lifestyle. Studying literature means learning the way to love and live a true life. All in all, with great benefits of literature, it is necessary for each society especially developing countries.

Viết Một Đoạn Văn Về Môn Học Yêu Thích Bằng Tiếng Anh.

Có rất nhiều môn học ở trường nhưng tôi thích nhất là môn văn. Đầu tiên, văn đóng vai trò quan trọng trong học tập và đời sống. Văn học không chỉ giới hạn trong một môn học ở nhà trường mà rộng hơn nó dạy con người về mọi mặt của cuộc sống. Từ những bước đầu tiên, học sinh học viết, đọc và mô tả đồ vật. Hơn nữa, văn dạy chúng ta trở thành một công dân trách nhiệm và người có phẩm chất tốt. Văn học hơn cả một môn học, nó là một lĩnh vực nghệ thuật có thể áp dụng vào cuộc sống như: báo chí, kỹ năng viết. Con người không tự sinh ra để học môn này, nó cần thời gian luyện tập. Ngoài ra, khi học văn con người không chỉ biết về nghệ thuật và còn am hiểu về văn hoá, truyền thống của một quốc gia. Văn học là tấm gương phản ánh con người và lối sống của họ. Học văn có nghĩa là học cách yêu thương và sống cuộc sống đúng nghĩa. Nói tóm lại, với nhiều lợi ích của việc học văn, nó thực sự cần thiết cho mỗi xã hội đặc biệt là các quốc gia đang phát triển.

Mong các bạn học được nhiều từ cách viết, các từ nối đầu câu và ngữ pháp mới. Lưu ý khi viết chúng ta không đưa nhiều quan điểm cá nhân để tránh quan điểm chủ quan. Điều này là tối kị khi viết tiếng anh.

Hướng Dẫn Viết Về Môn Học Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Thật Dễ Dàng

Và các từ vựng khác hay dùng khi viết về môn học yêu thích bằng tiếng Anh:

2. Các mẫu câu gợi ý cho bài viết về môn học yêu thích bằng tiếng Anh

My favourite subject in high school is… (Môn học yêu thích của tôi ở trường là…)

I’m interested in/keen on/into… (Tôi thích/đam mê…)

The first/second/third reason I like that subject is that… (Lý do đầu tiên/thứ hai/thứ ba tôi yêu thích môn học đó là…)

…plays an important role in both education and daily life. (… đóng vai trò quan trọng trong học tập và đời sống.)

In my opinion, chúng tôi one of the most powerful/effective tools that helps us explore the world. (Theo ý kiến của tôi,… là một trong những công cụ có sức mạnh/ hiệu quả giúp chúng ta khám phá thế giới.)

… is the mirror reflecting human and their lifestyle. (…là tấm gương phản ánh con người và lối sống của họ.)

Thanks to this subject, I can understand/explore… (Nhờ vào môn học này, tôi có thể hiểu/ khám phá…)

…is not limited to a subject to be learnt at school. Furthermore, this subject teaches human about many aspects of life. (…không chỉ giới hạn trong một môn học ở nhà trường. Hơn nữa, nó dạy con người về nhiều khía cạnh trong cuộc sống.)

In short,… is an important subject that I am really keen on. (Tóm lại,… là một môn học quan trọng mà tôi thực sự yêu thích.)

3. Một số điểm cần lưu ý khi viết về môn học yêu thích bằng tiếng Anh

Giới thiệu môn học yêu thích của bạn

Giới thiệu nội dung, phạm vi của môn học

Lý giải tại sao bạn yêu thích môn học này

Vai trò của môn học trong học tập và đời sống (có thể có hoặc không)

Những lợi ích/ lợi thế có được khi bạn học tốt môn học

Những thành tích/ thành tựu bạn đạt được của bạn trong môn học

Thêm nhiều ý phong phú để bài viết thêm hấp dẫn

Một bài viết về môn học yêu thích bằng tiếng Anh rất dễ bị thiên về kiến thức học thuật đơn thuần và cứng nhắc. Để tránh lỗi này, bạn có thể thêm vào bài viết các yếu tố con người, ví dụ như nói về giáo viên dạy môn học, bạn bè cùng học của bạn hoặc kể về một trải nghiệm, kinh nghiệm thực tế của bản thân về môn học đó. Bài viết sẽ trở nên sinh động, chân thực và gần gũi hơn.

Áp dụng các kĩ năng và chú ý đến phần mở đầu

Đặc biệt, bạn hãy dành thời gian để suy nghĩ về một mở đầu thật ấn tượng cho bài viết của mình nhằm thu hút sự chú ý của người đọc cũng như đảm bảo nắm rõ, đầy đủ các kỹ năng cần thiết khi viết tiếng Anh trước khi bắt tay vào triển khai dàn ý.

Sử dụng ngữ pháp và từ vựng phong phú, chính xác

Việc sử dụng đa dạng ngữ pháp và từ vựng khiến bài viết của bạn trở nên hấp dẫn và học thuật nhiều hơn nhưng bạn cần đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của các cấu trúc và từ ngữ mình sử dụng.

4. Bài mẫu viết về môn học yêu thích bằng tiếng Anh

Bạn có thể tham khảo đoạn văn viết về vai trò của môn Tiếng Anh sau đây:

With English, I can understand more about different cultures. I love traveling and my dream is to visit England. That’s why I think it’s essential to master English if I want to communicate with the local people. In many cities, particularly in Europe, English is almost an unofficial second language where expats and tourists make up a significant portion of the community. Nhờ Tiếng Anh, tôi có thể hiểu thêm về các nền văn hoá khác nhau. Tôi yêu thích du lịch và ước mơ của tôi là được đến thăm nước Anh. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ cần phải thành thục tiếng Anh nếu bạn muốn giao tiếp với người dân địa phương. Ở nhiều thành phố, đặc biệt là ở châu Âu, tiếng Anh gần như là ngôn ngữ thứ hai không chính thức, nơi người nước ngoài và khách du lịch chiếm tỷ trọng đáng kể trong cộng đồng.

Language Link Academic cũng đang cung cấp các khóa học Tiếng Anh chuyên THCS và Tiếng Anh Dự bị Đại học Quốc tế được tín nhiệm bởi rất nhiều học sinh và các bậc phụ huynh trong những năm qua.

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc & nhận những phần quà hấp dẫn!

Đón xem series phim hoạt hình học tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo và tiểu học, tham gia trả lời các câu hỏi đơn giản, giành ngay những phần quà giá trị!

Điều Kiện Du Học Canada Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất

Điều kiện du học Canada về độ tuổi

Hệ thống giáo dục Canada có sự khác biệt về độ tuổi của các cấp học so với Việt Nam nên bạn cần lưu ý để lên kế hoạch đi du học sao cho phù hợp:

THPT: từ 13 – 19 tuổi. Hệ thống phổ thông tại Canada chia làm 2 cấp. Cấp 1 từ lớp 1 – lớp 8 và cấp 2 từ lớp 9 – lớp 12.

Chương trình dự bị đại học: từ 17 – 19 tuổi. Sau khi học sinh hoàn thành chương trình lớp 11 có thể theo học dự bị đại học tại Canada. Lưu ý rằng, học xong chương trình này bạn sẽ không có bằng tốt nghiệp THPT.

Các chương trình giáo dục khác: Từ 18 – 34 tuổi, học sinh có thể theo học các chương trình bao gồm: trường nghề, cao đẳng, đại học và sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).

Để học tập tại Canada, học sinh cần có năng lực học tập khá với điểm số trung bình từ 6.0 trở lên. Các trường tại Canada đều dựa vào kết quả học tập của học sinh để đưa ra quyết định tuyển sinh. Đối với các sinh viên theo học hệ thạc sĩ tại Canada thì cần phải có bằng tốt nghiệp đạt loại trung bình khá trở lên. Học vấn là yếu tố quan trọng trong quá trình xét tuyển tại Canada. Về phương diện này, có thể nói các trường tại Canada có phần khắt khe hơn các nước khác như Anh, Mỹ,… Do đó, học sinh nên chú ý nâng cao điểm số học tập ngay từ bây giờ để chuẩn bị cho việc du học Canada.

Điều kiện du học Canada về năng lực ngoại ngữ

Mặc dù Canada sử dụng 2 ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh và tiếng Pháp nhưng ngôn ngữ được giảng dạy chủ yếu tại các trường đại học vẫn là tiếng Anh. Do đó, vốn tiếng Anh tốt là điều kiện vô cùng cần thiết đối với du học sinh khi đi du học Canada. Các trường đại học, cao đẳng tại Canada thường yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS hay TOEFL. Điều kiện cụ thể cho bậc học như sau:

Trung học phổ thông: không yêu cầu trình độ tiếng Anh.

Cao đẳng: IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 71 trở lên.

Đại học: IELTS 6.5 hoặc TOEFL iBT 79 trở lên.

Cao học: IELTS 7.0 hoặc TOEFL iBT 95 trở lên.

Nếu chưa đạt yêu cầu về tiếng Anh, hoặc chưa kịp thi lấy bằng. Bạn có thể theo học chương trình ESL (English as a Second Language). Hầu hết các trường tại Canada đều cung cấp khóa học này cho sinh viên quốc tế. Nhằm giúp các bạn chưa đủ điểm IELTS hay TOEFL có thể thực hiện được ước mơ đi du học Canada.

Tài chính luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh và học sinh có ý định đi du học. Tài chính ổn định là cơ sở để các bạn có thể tập trung học tập tại nước ngoài. Đồng thời, khả năng tài chính cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc bạn có đủ điều kiện để được trường chấp nhận nhập học và có được visa du học Canada hay không. Vậy, du học Canada cần bao nhiêu tiền? Tuy không có một con số cụ thể về số tiền cần thiết để đi du học Canada. Vì điều này phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như ngành học, trường học và nơi bạn sống. Nhưng du học sinh và gia đình có thể ước tính số tiền cần chi tiêu dựa trên các khoản chi phí như học phí, chi phí sinh hoạt,… mà bạn cần trong quá trình học tập tại Canada. Về học phí, có thể nói các trường tại Canada đưa ra mức học phí không quá đắt đỏ như các nước Anh, Mỹ, Úc. Mức học phí bậc cao đẳng chỉ từ 200 đến 300 triệu VNĐ/năm và đại học vào khoảng 500 triệu VNĐ/năm. Chi phí sinh hoạt, ăn uống, đi lại,… sẽ phụ thuộc nhiều vào nơi bạn sinh sống và thói quen chi tiêu của tường người. Khi chứng minh tài chính đi du học Canada, bạn cần lưu ý đến 2 yếu tố quan trọng bao gồm: Sổ tiết kiệm: Số tiền trong sổ tiết kiệm của gia đình du học sinh phải bằng hoặc nhiều hơn tổng chi phí cần thiết cho 1 năm sinh sống và học tập tại Canada. Sổ tiết kiệm phải có hiệu lực trước thời điểm xin visa du học từ 6 tháng trở lên. Thu nhập hàng tháng của gia đình: Đây là yếu tố vô cùng quan trọng và được chính phủ Canada đặt biệt chú ý khi xét hồ sơ xin cấp visa du học. Chỉ khi gia đình bạn chứng minh nguồn thu nhập rõ ràng và ổn định thì mới có thể tạo sự tin tưởng đối với Đại sứ quán. Ngoài ra, bạn cũng có thể đi du học Canada theo chương trình SDS. Chương trình SDS (Study Direct Stream) được áp dụng từ ngày 15/03/2018 không yêu cầu chứng minh tài chính cũng như thời gian xử lý hồ sơ nhanh hơn. Tuy nhiên, học sinh muốn tham gia chương trình này cần đáp ứng một số yêu cầu khắt khe hơn, bao gồm:

Có giấy mời nhập học từ trường Cao đẳng hoặc Đại học công lập ở Canada.

Có chứng chỉ IELTS tối thiểu 6.0 hoặc cao hơn (không có kỹ năng nào dưới 6.0).

Có giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo GIC (Guaranteed Investment Certificate) trị giá 10.000 CAD.

Đóng đủ học phí của năm đầu tiên.

Kiểm tra sức khỏe và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ học tập.

Canada nằm tại cực Bắc của Bắc Mỹ với thiên nhiên đa dạng và khí hậu ôn hòa. Tuy vậy, vùng phía Bắc của nước này có khí hậu vô cùng lạnh lẽo và khắc nghiệt với tuyết trắng bao phủ quanh năm. Sinh vật và thực vật phát triển thưa thớt. Trong khi đó, vùng nội địa Canada có mùa đông lạnh và mùa hè nóng hơn so với khu vực ven biển. Vùng duyên hải phía Tây bang British Columbia là có khí hậu mang tính chất ôn đới hải dương ôn hòa và ẩm ướt. Đây cũng là bang có mùa đông dễ chịu nhất vì nhận được làn gió ấm thổi từ Thái Bình Dương. Phía Nam Canada là địa phận của các tỉnh bang Manitoba, Ontario, Quebec có khí hậu 4 mùa rõ rệt. Đây cũng là khu vực có khí hậu dễ chịu nhất và là nơi tập trung dân cư đông đúc cùng nền kinh tế phát triển. Khi đi du học Canada, bạn nên chủ động tìm hiểu về khí hậu nơi mình sinh sống để có sự chuẩn bị sao cho phù hợp. Ngoài ra, sức khỏe cũng là một điều kiện quan trọng để quyết định bạn có đủ tiêu chuẩn đi du học Canada hay không. Khi đăng ký các khóa học có thời gian 6 tháng trở lên tại Canada, bạn bắt buộc phải khám sức khỏe. Kết quả khám sẽ được gửi đến Cơ quan Di trú và Nhập cư Canada (CIC) và sẽ được xem xét, quyết định bạn có đủ điều kiện để được cấp visa du học Canada hay không.

Theo quy định của chính phủ Canada, hồ sơ visa du học của học sinh quốc tế cần có:

Đối với sinh viên đi du học theo diện chứng minh tài chính: Thư chấp nhập học của một trường tại Canada, Hộ chiếu, Các loại giấy tờ chứng minh được khả năng tài chính, Thư giải trình.

Đối với sinh viên du học Canada theo diện SDS: Thư chấp nhận nhập học của trường (nằm trong danh sách SDS) tại Canada, Hộ chiếu, Chứng nhận đã đóng học phí 1 năm học tại trường Canada.

Các tài liệu quan trọng trong bộ hồ sơ du học Canada

Bản kế hoạch học tập Bài viết về kế hoạch học tập tại Canada là tài liệu quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến việc bạn có xin được Visa du học Canada hay không. Trong bản kế hoạch học tập, bạn cần thể hiện được điểm mạnh và mục tiêu học tập của bản thân. Chính phủ rất quan tâm đến việc sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành học sẽ có kế hoạch gì trong tương lai và liệu sinh viên có nghiêm túc muốn đi học hay không. Hồ sơ tài chính xin visa Để có thể được cấp visa du học, gia đình du học sinh cần chứng minh năng lực tài chính đủ để đáp ứng cho việc học tập và sinh sống tại Canada. Những giấy tờ quan trọng trong bộ hồ sơ tài chính bao gồm: Thu nhập hàng tháng: cha mẹ hoặc người bảo trợ cần phải đưa ra được các giấy tờ chứng minh thu nhập ổn định. Ví dụ: hợp đồng lao động, bảng lương, đăng ký kinh doanh hay giấy tờ chứng minh nộp thuế… Sổ tiết kiệm: Sổ tiết kiệm tại ngân hàng nên được gửi ít nhất 6 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ với số dư trung bình là 800 triệu đồng. Lưu ý: Không phải trường hợp nào ứng viên cũng phải tham gia phỏng vấn. Nếu hồ sơ đầy đủ, rõ ràng thì Lãnh sự quán sẽ không yêu cầu phỏng vấn mà sẽ cấp visa luôn. Chỉ khi nhân viên xem xét hồ sơ có những thắc mắc hoặc cần làm rõ thông tin hồ sơ thì mới yêu cầu ứng viên tham gia phỏng vấn.

Những điểm cần lưu ý khi đi du học Canada

Về kỳ nhập học: Các trường tại Canada thường có 3 kỳ nhập học vào tháng 9, tháng 1 và tháng 5. Tuy nhiên, bạn nên sắp xếp để có thể nhập học vào tháng 9 vì đây là thời điểm mà bạn có thể dễ dàng lựa chọn chuyên ngành nhất. Về thủ tục và điều kiện du học Canada: Học sinh lưu ý nên chuẩn bị thủ tục và đáp ứng các điều kiện du học càng sớm càng tốt. Lưu ý về việc chọn trường: Trong quá trình chọn trường đi du học Canada, bạn nên lưu ý một số điểm như các trường có đuôi “IT” thường dành cho các sinh viên theo đuổi các chuyên ngành thuộc khối tự nhiên và thường là trường Bách khoa. Các trường này thường có yêu cầu đầu vào khá cao (sinh viên cần đạt GPA ít nhất từ 7.5 và IELTS. Ngoài ra trường còn xét điểm từng môn tự nhiên: toán, lý, hoá, sinh…,). Bù lại tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có được việc làm lên đến 90%.

DU HỌC NETVIET

Trang chủ

Đặc quyền đăng ký du học tại NETVIET EDU : Không cần đặt cọc tiền đầu vào khi nộp hồ sơ ghi danh du học – Liên kết với hơn 500 trường – Tối ưu chi phí du học ở mức thấp nhất – Uy tín – Chuyên nghiệp – Hiệu quả

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Viết Tiếng Anh Về Môn Học Yêu Thích Đầy Đủ, Chi Tiết trên website Theolympiashools.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!